18. Türk Tarih Kongresi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, 'Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz." dedi.
Oktay, Beştepe Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen 18. Türk Tarih Kongresi'nde yaptığı konuşmasına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını ve teşekkürlerini katılımcılara ileterek başladı.
Türk Tarih Kurumu ve Türk Tarih Kongresi'nin her şeyden önce bir ihtiyacın ürünü olduğunu ifade eden Oktay, bu kurumun Türk tarihine yönelik asılsız iddiaların arttığı bir dönemde Gazi Mustafa Kemal'in emriyle kurulduğunu anımsattı.
Oktay, Gazi'nin muradının Batılı ülkelerin ders kitaplarında Türkler hakkında bilgiden ziyade saplantıları yansıtan iddialar ve önyargılarla mücadele etmek ve ayrıca oryantalistlerin Türk milletini tarihin seyrinde yok sayan tutumlarına karşı gerçeklerin ortaya konulmasını sağlamak olduğunu söyledi.
"Türkiye'nin tezlerini çürüteceklerini zannediyorlar"
İlki 1932 yılında toplanan Türk Tarih Kongresi'nin aradan geçen sürede, kadim tarihin iftiralara karşı savunulması ile özgün ve nitelikli eserlerle zenginleştirilmesinde önemli bir rol üstlendiğini anlatan Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Tarihimize yönelik bühtanların yoğunlaştığı bir dönemin meyvesi olan bu kurum, ideolojik tahakkümden azade olduğu dönemlerde, gerçekten nitelikli çalışmalara imza atmıştır. Özellikle 2002 itibarıyla girdiğimiz yeni dönemde kurum, hiçbir kısıtlama ve dayatma olmadan, asıl vazifesini ifa etmeye başlamıştır. Türk Tarih Kurumu, özellikle bilimsel kaygılardan ziyade tamamen siyasi saiklerle gündemde tutulan 1915 olaylarına ait yalanlara karşı çetin bir mücadele yürütmüştür. Kurumumuz tarafından yayımlanan kitap ve araştırmalar, hem bu tezlerin akademik olarak çürütülmesine hem de hakikatin üzerindeki sis perdesinin aralanmasına vesile olmuştur.
Son yıllarda uluslararası alanda yaşadığımız hadiseler, iftira sahiplerinin de bu gerçeğin farkında olduklarını gösteriyor. Nitekim tezlerinin altını dolduramayacaklarını gayet iyi bildikleri için 1915 dönemine ait tartışmaları bilim adamlarına ve tarihçilere bırakmaktan ısrarla kaçıyorlar. Siyasetçiler ve parlamentolar aracılığıyla Türkiye'nin tezlerini çürüteceklerini zannediyorlar. Çoğu zaman baskı ve şantajla elde ettikleri Parlamento kararlarıyla tartışmayı çözebileceklerini düşünüyorlar. Bu baskıyı öyle abarttılar ki artık konuyu 'fikir terörü' boyuna vardırdılar. Parlamentolardan tek taraflı karar çıkarmakla yetinmiyorlar, kendi tezleri dışında farklı tezlerin gündeme getirilmesini dahi yasaklatıyorlar. Biz asla böyle bir yola başvurmadık, başvurulmasını da tasvip etmedik."
Oktay, tarihi meselelerde farklı görüşlerin serdedilmesini yasaklatmanın ancak faşist bir zihniyetin yansıması olabileceğini söyledi.
"Yasakların arkasına saklananlar, fikirlerine güvenmeyen korkaklardır." ifadesini kullanan Oktay, "Ermeni diasporasına boyun eğerek Türk tezlerini yasaklayan parlamentoların kararlarına saygı duymuyoruz. Gücünü halkından alan ve milli iradenin temsilcisi olan bir kurumun, azgın bir azınlığın şantajları karşısında pes etmesi asla kabul edilemez." şeklinde konuştu.
Oktay, yıllardır gündemde tutulan ve Türkiye'yi sıkıştırmanın aracı olarak kullanılan bu meselede daima bir adım önde olduklarını, konunun tartışılmasından, Türkiye'nin tezlerine aykırı fikirlerin serbestçe dile getirilmesinden asla rahatsızlık duymadıklarını dile getirdi.
"Gelin, acılarımızı yarıştırmayalım diyoruz"
Türkiye'de bu meselede her türlü yayına ulaşmanın mümkün olduğuna dikkati çeken Oktay, şunları söyledi:
"Bize göre geçmişte yaşanan hemen her hadisede olduğu gibi 1915 olayları konusunda da farklı görüşlerin olması gayet doğaldır. Ne kadar aykırı olursa olsun, hakaret ve bühtan içermediği sürece, her fikrin gündeme getirilmesi gerekir. Sayın Cumhurbaşkanımızın sürekli ifade ettiği gibi hakikatin kıvılcımı, fikirlerin yasaklanmasından değil, müsademe-i efkardan yani fikirlerin çarpışmasından doğar. Bu anlayışla yıllardır muhataplarımıza çağrıda bulunuyoruz. Gelin bu tartışmayı siyasetin meselesi olmaktan çıkarıp, tarihçilerin konusu haline getirelim diyoruz. Gelin, karşılıklı olarak o döneme ait arşivlerimizi bilim adamlarına, araştırmacılara, akademisyenlere açalım diyoruz. Gelin, acılarımızı yarıştırmayalım diyoruz. Tüm bu açık yürekliliğimize rağmen maalesef bugüne kadar yaptığımız samimi çağrılara muhataplarımızdan müspet cevap alamadık. İddialarını ispatlamak için arşivlerimizin kapılarını sonuna kadar açtığımız halde bu cesareti gösterebileni henüz görmedik. Öte yandan 1915 olayları üzerinden tarihimize kara çalmak isteyenler, onca çabalarına rağmen, ülkemize husumeti tescilli devletler dışında hedeflerine ulaşamamışlardır. Bilhassa 2015 yılı öncesinde yoğunlaşan iftira kampanyaları, ülkemizin duruşu, Türk Tarih Kurumu gibi resmi kurumlarımızın çabaları, diplomatlarımızın gayretleri neticesinde boşa çıkmıştır."
Oktay, bundan sonra da tarihi hadiseleri siyasi istismar aracı haline getiren çevrelere karşı bilimi ve tarafsızlığı savunmayı sürdüreceklerini, başta Ermeni vatandaşları olmak üzere Birinci Dünya Savaşı'nın zor şartlarında çekilen hiçbir acıya bigane kalmadan, yaraları kanatmanın değil iyileştirmenin mücadelesini vereceklerini ifade etti.
"Tarihimizden sadece ibret değil aynı zamanda kuvvet alırız"
Mazisiyle bağını doğru kuramayan milletlerin asimile olmasının mukadder olduğunu anlatan Oktay, "Tarih bir milletin sadece hafızası değildir. Tarih aynı zamanda bir milletin geleceğine ışık tutan, ilham veren, yol gösteren kayıtlardır. Biz, tarihimizden sadece ibret almayız, aynı zamanda kuvvet alırız, ilham alırız, ders alırız. Bu açıdan tarih bir gelecek idrakidir. Bu gerçeği merhum Yahya Kemal 'Kökü mazide olan ati' diye tarif ediyor. Hazreti Mevlana'nın pergel metaforunda ise pergelin sabit ayağı mazimiz, hareketli ayağı ise istikbalimizdir." diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Türk milletinin son bir asırdır, kökleriyle bağının kopartılması noktasında çok yönlü bir saldırıyla karşı karşıya kaldığını, bu saldırıların kimi zaman tarihi şahsiyetleri hedef aldığını aktardı.
"Kazandığımız şanlı zaferler yıllarca görmezden gelinmiştir"
Altı asır boyunca cihana adalet ve huzur dağıtan bir devletin yöneticilerine ahlak, edep ve insafla asla bağdaşmayan hakaretler edildiğini söyleyen Oktay, şunları kaydetti:
"Gezi olayları sırasında kimi kendini bilmezlerin 'Zulüm 1453'te başladı' diyecek kadar ileri gitmesi bundandır. Bu saldırılar kimi zaman tarihte yaşanmış olayların tahrifatıyla olmuştur. Kut'ül Amare zaferinde olduğu gibi dünyanın en güçlü ordularına karşı kazandığımız şanlı zaferler yıllarca görmezden gelinmiştir. Bu saldırılar kimi zaman milleti kendi tarihinden, kendi şanlı geçmişinden utandırmayı hedefleyen bir iftira kampanyasıyla gerçekleşmiştir. 2 bin 200 yılı aşan devlet geleneğimizin önemli bir kısmı tamamen ideolojik sebeplerle yok sayılmış, hatta aşağılanmıştır. Bilinçli ve kasıtlı bir şekilde Türk milleti adeta 'tarihsizleştirilmek', istikbali elinden alınmak istenmiştir. 'Yalnız Türkleri değil onların tarihini de yenmek lazım' anlayışıyla hareket eden bir grup jakoben, mazisi bir birinden şanlı zaferlerle dolu bu milleti tarihinden koparmak, hatta tarihinden utanır hale getirmek için her türlü çabayı harcamışlardır. Milletimizin tarihini, değerlerini ve karakterini şekillendiren hadiselere yönelik hasmane tutum, maalesef siyasetten kültüre, eğitimden sanata kadar çok farklı alanlarda da kendini göstermiştir."
(Sürecek)

Kaynak: AA

01 Ekim 2018 Pazartesi 13:29

Politika