5 Temmuz'dan İtibaren, Hijyen Eğitimi Almayan Her Personele Ceza Kesilecek

Sağlık, İçişleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 'Hijyen Eğitimi Yönetmeliği' kapsamında, 5 Temmuz'a kadar gıda üretim ve perakende yerleri, berber, market, restoran, hazır yemek firmaları, kaplıca, hamam ve güzellik salonlarında kurs almayan personel çalıştıran işletmelere büyük meblağlarda para cezası kesilecek.

Sağlık, İçişleri ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve geçtiğimiz yıl yürürlüğe giren 'Hijyen Eğitimi Yönetmeliği' kapsamında, 5 Temmuz'a kadar gıda üretim ve perakende yerleri, berber, market, restoran, hazır yemek firmaları, kaplıca, hamam ve güzellik salonlarında kurs almayan personel çalıştıran işletmelere büyük meblağlarda para cezası kesilecek. Birlik İş Güvenliği Enerji İşçi ve Çevre Sağlığı Eğitim Araştırma Derneği (BİR-DER) Başkanı, A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Abdullah Bozkır, yönetmeliğin ön gördüğü süre önümüzdeki 5 Temmuz günü bitiyor; ancak işverenlerin yüzde 80’inin uygulamadan haberdar olmadığını belirterek, "Ne yazık ki; iş sağlığı güvenliğini ve halk sağlığını yakından ilgilendiren hijyen eğitiminde işveren duyarsız kalıyor." dedi.
Gıda üretim ve perakende sektöründe faaliyet gösteren işletmelerinin onay işlemleri hakkındaki yönetmekte yapılan değişiklikle meslek odalarının devre dışı bırakılmasına veteriner hekimler ve gıda mühendisleri tepki göstermişti. Hijyen Eğitimi Yönetmeliği'nin 11'inci maddesi gereği yapılan denetimlerde 'Hijyen Eğitim Belgesi' sorulacak olup, bu belgeyi almayan işletmeler hakkında 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesine göre cezai müeyyide uygulanacak. Gıda üretim ve perakende iş yerlerinde, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suları üreten iş yerlerinde ve insan bedenine temasın söz konusu olduğu temizlik hizmetlerinin verildiği iş yerlerinde çalışanlara yönelik hijyen eğitimi için tanınan süre 5 Temmuz 2014’te doluyor. A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı, Yönetim Akademi Uzman Danışmanı Abdullah Bozkır, 5 Temmuz 2013 ve 28698 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği'nin uygulanması ile ilgili sürenin bitme aşamasında olmasına rağmen işletmecilerin büyük bölümünün uygulamadan habersiz olduğunu öne sürdü.
Bozkır şunları kaydetti: "Yönetmelik; gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerleri kapsıyor. Otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerler de yönetmelik kapsamına alındı. İşverenler 5 Temmuz’a kadar eğitimleri tamamlamalı, aksi takdirde cezalar can yakacak.İşveren bu eğitimi aldırmadığı takdirde her çalışan için ayrı ayrı olmak üzere 250 ile 1000 lira arası cezalar uygulanacak. İşverenlerde eğitim almak zorunda onlarda eğitim almadıkları takdirde aynı ceza ile karşı karşıya kalacak. Hijyen eğitimi kursu yetkili kurumlar tarafından ve 8 saat olarak verilmeli. Eğitimin içeriği ise hijyen ilkelerine uyulmaması sebebiyle halk sağlığı açısından risk oluşturduğu bilinen virüslerin, bakterilerin, parazitlerin, mantarların ve diğer enfeksiyon etkenlerinin genel özelliklerini, bulaşma yollarını, hangi iş kolunda nasıl bulaşmalar olabileceğini veya halk sağlığının nasıl tehdit göreceğini, hastalık belirtilerini ve korunma yollarını ihtiva edecek konuları kapsayacak."
Her iş kolunun özelliğine göre ayrı hijyen ve temizlik ilkeleri verileceğini dile getiren BİR-DER Başkanı Abdullah Bozkır, gıda ile taşınabilen bir hastalığı olan veya bu hastalığın taşıyıcısı durumundaki kişiler ile ishali bulunanların tedavi edilmesi gerektiğini söyledi. Bozkır, "Vücudun görünür kısımlarında açık, enfekte yara, deri enfeksiyonu ve benzeri halkta tiksintiye yol açabilecek deri lezyonları bulunanlar; cüzzam, frengi ve verem hastalığına yakalananlar büyük risk oluşturuyor. 26537 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bulaşıcı Hastalıklar Sürveyans ve Kontrol Esasları Yönetmeliği’nde yer alan, hijyen ilkelerine uyulmadığı durumlarda halk sağlığı açısından problem oluşturabilecek hastalığı bulunanlar söz konusu sektörlerde kesinlikle çalıştırılmayacak. Aykırı davranış gösteren işverenler cezalandırılacak. Çalışanlar, hastalıkları konusunda işverene bilgi verecekler aksi takdirde çalışanlarda ceza ile karşılaşacak. Söz konusu hastalıklarının iyileştiğini/bulaştırıcılığın olmadığını gösteren tabip, uzman tabip raporunu ibraz etmeleri durumunda çalışabilir veya çalıştırılabilecekler. Denetlemeler ilgili bakanlıklar ve mahalli idareler tarafından yapılacak. Yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu bu maddelere uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilir ve 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesine göre işlem yapılacak ve 250 ile bin liraya kadar idarî para cezası uygulanacak. Tabi ki; mahalli idarelerde ayrıca ceza uygulayabilecek. İşverenler bir an önce yönetmeliğin gereğini yerine getirmelidir." diye konuştu.

Kaynak: CİHAN

18 Haziran 2014 Çarşamba 09:47

Ekonomi