BBC

Ab: Milliyetçilik Alkoliklik Gibidir, Kısa Bir Coşkuyu Uzun Başağrısı İzler

Avrupa yakın tarihinin totaliter rejimlerinin kurbanlarını anma günü dolayısıyla yayımladığı mesajında Avrupa Birliği, alkolizme benzettiği milliyetçiliğin, ülkeleri güçsüzleştirip yoksullaştırdığını ve ahlaki çöküntüye yol açtığını söyledi, milliyetçiliğin yurtseverlikle bağdaşmadığını vurguladı.

Avrupa Birliği'nin sosyal medyada yayınlanmak üzere hazırladığı mesajında, AB Komisyonu milliyetçiliğin ülkeleri güçsüzleştirdiğini, yoksullaştırdığını ve ahlaken çökerttiğini söylüyor.
Avrupa Birliği'nin 2009 yılından bu yana törenlerle andığı Avrupa Nazizm ve Stalinizm Kurbanlarını Anma Günü mesajında AB Komisyonu Başkan Yardımcısı Frans Timmermans, Avrupa'nın tarihte sorunlarını savaşla çözmeye çalıştığını söyledi ve iki dünya savaşını "Avrupanın kolektif intihar girişimi" diye niteledi.
"Avrupa dersini aldı. Bu artık kaçınmamız gereken bir hata" diyen Timmermans "Milliyetçilik alkolikliğe benzer. Kısa süren bir coşku dönemini uzun başağrısı dönemleri izler" diye konuştu.
Mesajın, İngiltere'de yapılan referandumda AB'den ayrılma kararı çıktığı, Avrupa çapında aşırı sağ ve popülist milliyetçi partilerin yükselişe geçtiği hatta İtalya, Avusturya ve Macaristan'da iktidar oldukları bir dönemde yayınlanmış olması dikkat çekici.



Timmermans mesajında şöyle diyor:
"Milliyetçilik bizi yoksullaştırır çünkü onun Siyam ikizi korumacılıktır ve bu iç piyasayı yok ederken uluslararası ticareti sekteye uğratır.
"Milliyetçilik bizi güçsüzleştirir çünkü sürekli düşman bulma, başkalarını küçümseme, kendini üstün görme ihtiyacı, başka uluslarla ortak bir özgürlük ve güvenlik sağlama arayışı için işbirliğini çok daha zorlaştırır.
"Eğer milliyetçilik bizi yoksullaştırıyor, güçsüzleştiriyor ve ahlaken çökertiyorsa, nasıl yurtsever olduğunu iddia edebilir? İddia ediyorum ki milliyetçiler yurtsever değildir."
AB Komisyonu başkan yardımcısı İngiltere'deki AB'den ayrılık yanlılarını da öfkelendirecek bir cümle de ekledi:
"Yurtseverlik Avrupalı olmaktır. Avrupalı olmak yurtseverliktir."

Kaynak: BBC

BBC
24 Ağustos 2018 Cuma 12:26

Avrupa, Avrupa Birliği, Dünya