Adalet Bakanlığı 3 Bin 380 Sözleşmeli Zabıt Katibi Alacak

Adalet Bakanlığı, adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 3 bin 380 sözleşmeli zabıt katibi, 7-12 dereceli kadrolara açıktan atama suretiyle toplam 665 kadrolu zabıt kâtibi alacak.

Adalet Bakanlığı, adlî ve idarî yargıda çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi kapsamında toplam 3 bin 380 sözleşmeli zabıt katibi, 7-12 dereceli kadrolara açıktan atama suretiyle toplam 665 kadrolu zabıt kâtibi alacak. Adalet komisyonlarınca yapılacak uygulamalı ve sözlü sınav sonucuna göre 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu'nun 114/1-a/1 inci bendinde yer alanlara öncelik tanımak kaydıyla alınacak.2010 yılı Kamu Personeli Seçme Sınavlarında (KPSS-2010), lisans mezunları için KPSSP3, önlisans mezunları için KPSSP93, ortaöğretim mezunları için KPSSP94 puan türünden 70 ve daha yukarı puan alanlar başvurabilecek. Başvuruda bulunacakların Adalet Bakanlığı Memur Sınav-Atama ve Nakil Yönetmeliğinin 5 ve 6'ncı maddelerinde yazılı olan şartları taşımaları gerekiyor. İlk defa atanacaklar için yapılacak sınavın son başvuru günü olan 3 Şubat 2012 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40'ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezî sınav (KPSS-2010) tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak gerekiyor. Fakülte veya yüksekokulların bilgisayar bölümü, adalet meslek yüksekokulları, meslek yüksekokullarının adalet bölümü, adalet önlisans programı, adalet meslek lisesi veya diğer lise ya da dengi okulların ticaret veya bilgisayar bölümlerinden mezun olmak şartı bulunuyor. Bu maddede sayılan öğretim kurumlarından mezun olanlardan daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecek.Bunların dışında en az lise veya dengi okul mezunu olup, en son başvuru tarihi itibariyle Millî Eğitim Bakanlığınca onaylı veya kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen kurslar sonucu verilen daktilo ya da bilgisayar sertifikasına sahip olmak gerekiyor. Örgün eğitim yoluyla verilen bilgisayar ya da daktilografi dersini başarıyla tamamladığını resmi olarak belgeleyenlerden daktilo veya bilgisayar sertifikası istenmeyecek.Meslek liselerinde okutulan ve Bakanlıkça tüm komisyonlara gönderilmiş olan daktilografi ders kitabından seçilip yazılı olarak verilen bir metinden daktilo veya bilgisayar ile (ilgilinin tercihine göre F ya da Q klavye kullanılabilecektir) üç dakikada yanlışsız, vuruş hesabı yapılmadan en az 90 kelime yazması isteniyor.Başvuruların sınavın yapılacağı adalet komisyonu başkanlıklarına veya buralara gönderilmek üzere mahallî Cumhuriyet başsavcılıklarına yapılması gerekiyor. Başvurular 23 Ocak Pazartesi günü başlayıp, 3 Şubat Cuma günü mesai saati bitiminde sona erecek. Uygulama sınav tarihi ve saati ise şöyle: Kadrolu zabıt katipliği için 18 Şubat Cumartesi günü saat 09.00'da, sözleşmeli zabıt katipliği için 19 Şubat Pazar günü saat 09.00'da adayların daktilo veya bilgisayar ile vuruş hesabı yapılmadan üç dakikada yanlışsız olarak en az doksan kelime yazıp yazamadıklarının tespiti için uygulama sınavı yapılacak. Belirtilen günde uygulama sınavının bitirilememesi halinde takip eden günlerde sınava devam edilecek.

Kaynak: CHA

01 Ocak 2012 Pazar 11:41

Adalet Bakanlığı, KPSS, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri