Aeü'de 'Türkçe'nin Ses Bayrakları' Konferansı

Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) 'Türkçe'nin Ses Bayrakları' konferansı düzenlendi.

Ahi Evran Üniversitesi'nde (AEÜ) "Türkçe'nin Ses Bayrakları" konferansı düzenlendi.
Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Fen Edebiyat Fakültesi Salonu'nda gerçekleşen konferansta konuşan Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nadir İlhan, dilin düşüncenin zihinsel tasarımlarla sese dönüşmüş hali olduğunu belirterek, insana özgü olan dilin milli bir vasıta olduğunu ifade etti.
İstiklal Marşı'nı örnek veren İlhan, dilin milli kimliği oluşturan, koruyan ve kollayan bir unsur olduğunu dile getirerek, günlük alanda kullanılan dil ve bilim ile sanat ve edebiyatta kullanılan dillerin yapısının farklı olduğuna işaret etti.
Türk Dili ve Edebiyatı tarihinde Türkçe'ye katkısı olan bilim insanları, yazarlar ve önderlerden örnekler veren İlhan, şöyle devam etti:
"Tarihimizde Türkçe'ye katkı yapmış ve Türkçe'nin Ses Bayrakları olarak nitelendirdiği tarihi şahsiyetler ve onların eserleri vardır. Bu eserlerden ilkini Orhun Anıtları oluşturmaktadır. Orhun Anıtları, Kül Tigin, Tonyukuk ve Bilge Kağan adına dikilmiştir ve Türkçe'ye önemli katkıları olmuştur. Bu anıtlar Türkçe'nin en önemli ses bayraklarının ilkidir. Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Lugati-t Türk'ü, Karamanoğlu Mehmet Bey'in döneminde 'Türkçe Konuşulup Türkçe Yazılacak' fermanı, Ali Şir Nevai'nin Muhakemetü'l-Lugateyn eseri ve Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu Türk Dil Kurumu ile Türkçe'ye önemli katkılar sağlanmıştır. Millet olarak bizim de Türkçemize bu özeni göstermeye devam etmemiz gerekir."
Konferansa çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak: AA

15 Aralık 2017 Cuma 14:40

Ahi Evran Üniversitesi, Politika, Güncel