Ahilik Ders Olarak Okutulacak

Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan, Ahiliğin hem dünyevi, hem de uhrevi bir sistem olduğunu belirterek, Ahiliğin ilköğretim okullarında ünite olarak, liselerde Türk Kültür Medeniyeti içerisinde bir konu olarak, meslek liselerinde ise 'Ahilik ve Meslek Ahlakı' adıyla ayrı bir ders olarak okutulmasını teklif ettiklerini söyledi.

Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kazım Ceylan, Ahiliğin hem dünyevi, hem de uhrevi bir sistem olduğunu belirterek, Ahiliğin ilköğretim okullarında ünite olarak, liselerde Türk Kültür Medeniyeti içerisinde bir konu olarak, meslek liselerinde ise 'Ahilik ve Meslek Ahlakı' adıyla ayrı bir ders olarak okutulmasını teklif ettiklerini söyledi.Ahilik Kültürünü Araştırma Merkezi'nde bir basın toplantısı düzenleyerek, Ahilikle ilgili yapacakları çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendiren Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Kazım Ceylan, Ahi Evran-ı Veli'nin tüm Türkiye'de tanıtılması için çalışmaları eğitim alanında yoğunlaştırdıklarını söyledi.Ceylan, Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kudret Saylam'ın, Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'e sunduğu dosyada, Ahiliğin ilköğretim okullarında ünite olarak, liselerde Türk Kültür Medeniyeti içerisinde bir konu olarak, meslek liselerinde de "Ahilik ve Meslek Ahlakı" adıyla ayrı bir ders olarak okutulmasının teklif edildiğini ve 2012 yılı içerisinde çalışmalara yoğunluk vereceklerini belirtti.Hacıbey Konağı'nın Ahi Evran Üniversitesi'ne devredilme işlemlerinin tamamlanmasının ardından da "Ahi Evi" olarak düzenleyerek faaliyetlerine orada devam edeceklerini de ifade eden Ceylan, "Bilindiği gibi Ahilik, Türk-İslam medeniyetinin Anadolu'da, Bizans medeniyetine üstünlük kurmasını ve bu toprakları vatanlaştırmayı sağlayan en önemli teşkilatlarımızdan birisidir. Ahilik imanın ilimle yoğrulması, çalışma ile şekillenmesidir. Ahilik, Müslüman Türk'ün Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinde insanlığa Kırşehir'den sunduğu bir değerler manzumesidir. Ahilik hem dünyevi, hem uhrevi olan bir sistemdir. Bir taraftan dürüstlük, güvenilirlik, çalışkanlık gibi ahlaki erdemler, diğer taraftan iş tutma, sanat-meslek sahibi olma ve üretkenlik gibi özellikler Ahiliğin esasını teşkil etmiştir. Ahi Evran-ı Veli, 32 çeşit esnafı teşkilatlandırmış, Ahilik teşkilatının merkezi Kırşehir olduğu için buradan da medeniyetimizin ulaştığı coğrafyada yaşayan esnaflara 'icazetnameler' göndermiştir" dedi.Ahiliğin sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarının olduğunu anlatan Ceylan, şunları kaydetti:"Öncelikle Ahiliğin üniversitelerimizde de ders olarak okutulmasını istiyoruz. Bu konuda Yönetim Kurulu kararı aldık. İlk olarak Ahi Evran Üniversitesi'nde Eğitim, Fen-Edebiyat ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nde seçmeli ders olarak, meslek yüksekokulların-da 'Ahilik ve Meslek Ahlaki' adıyla zorunlu ders olarak okutulmasını Rektörlüğümüze teklif ettik. Sayın Rektörümüz gayet olumlu buldular. Yetişirse önümüzdeki dönemde Ahilik, Türkiye'de ilk defa üniversitemizde ders olarak okutulacak. Bu Ahiliğin üniversite seviyesinde öğrenilmesi için çok büyük bir başlangıç olacak.Ahilik Yürütme Kurulu'nun Ankara'da aldığı karar çerçevesinde bu yıl bütün Türkiye'de liseler arasında 'Ahilik' konulu, ödüllü kompozisyon yarışması yapılacak. Bunu Milli Eğitim Bakanlığı yürütecek. Bütün Türkiye'de üniversite son sınıf ile yüksek lisans öğrencileri arasında 'Ahiliğe Genç Bakışlar' konulu ödüllü makale yarışması yapılacak. Bunu Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi ile Atatürk Kültür Merkezi ortaklaşa gerçekleştirecek. Ayrıca Ahilik konusunda yüksek lisans ve doktora çalışması yapanlara teşvik ödülleri verilerek yapılan tezler kitaplaştırılacak, işin organizesini biz yapacağız. Masraflarını Ahilik Yürütme Kurulu karşılayacak. Bir sürprizimiz daha olacak. Ünlü bir romancımız Ahiliği ve Ahi Evran'ı konu alan bir roman yazacak. En önemli faaliyetimiz ise, Yönetim Kurulumuz biraz önce uluslararası bir 'Ahilik Sempozyumu' yapılması için karar verdi. Bu konuda düzenleme ve bilim kurulu oluşturuldu. Bir sempozyum hazırlanmasında Ahilik üst kurulu da maddi destek sağlayacak. Diğer taraftan daha önce Hacıbey Konağı'nı alarak sosyal faaliyetlerimizi orada sürdüreceğimizi söylemiştik. Konağın üniversiteye devir işlemi tamamlandığında orasını 'Ahi Evi' şeklinde düzenleyip faaliyetlerimize orada devam edeceğiz."- KIRŞEHİR

Kaynak: AA
09 Ocak 2012 Pazartesi 12:00
YORUMLAR

Son Dakika