Ahilik Haftası

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, 31. Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Malatya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Şevket Keskin, 31. Ahilik Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.
Keskin, mesajında, ahiliğin halkın sanat ve meslek alanında yetişmesini sağlayan, onları ahlaki yönden yetiştiren, çalışma hayatında iyi insan meziyetlerini esas alarak düzenleyen bir örgütlenme olduğunu belirtti.
İyi ahlakın, doğruluğun, kardeşliğin, yardımseverlik gibi bütün güzel meziyetlerin birleştiği bir sosyoekonomik düzene ahilik denildiğini kaydeden Keskin, "Ahiliğin kökeni ne olursa olsun ahi ahlakı, temelde Kur'an-ı Kerim ve Hazreti Peygamber'in hadislerine dayanmaktadır. Bütün mesleklerin kaynağı yine peygamberlere dayanmaktadır. Peygamberler ahilik sisteminde esnaf ve sanatkarımızın ilk ustalarıdır." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de ekonomik hayattan siyasi hayata kadar tüm yaşam alanında ahilik kültürünün hakim kılınmasını şart olduğunu belirten Keskin, şunları ifade etti:
"Türkiye'nin sağlam zeminler üzerinde büyüyebilmesi için anahtar sistem ahilik kültürüdür. Çünkü, ahilik anlayışı, toplumda yaşayan fertleri birbirine yaklaştırmak ve aralarında dayanışma kurulmasını sağlamaktır. Bir toplumda birlik ve dayanışmayı sağlayan en önemli unsur müşterek değerlerin korunmasıyla mümkündür. Ahilik kültürünün özünde eline, diline ve beline sahip olma vardır. Ahilik ruhunun korunması halinde toplum daha sağlıklı gelişir. Ahilik sosyal ve kültürel hayatı da kontrol altına almıştır. Ahilik, kula kul olmadan çalışmayı, helal rızk kazanmayı, kimsenin hakkına tecavüz etmemeyi isteyen bir sistemdir. Türkiye, batı kültürü ile değil, kendi medeniyetini ve kültürünü yaşatarak hedeflerine ulaşabilecektir."

Kaynak: AA

17 Eylül 2018 Pazartesi 11:29

Keskin, Ahilik Haftası, Güncel