Ahmet Baysan, İlim Hikmet Sofrası'nın Konuğu Oldu

İlim Hikmet Sofrası’nın bu haftaki konuğu olan gazeteci ve yazar Ahmet Baysan, İslamiyetin esasının öncelikle edep olduğunu söyledi.

İlim Hikmet Sofrası'nın bu haftaki konuğu olan gazeteci ve yazar Ahmet Baysan, İslamiyetin esasının öncelikle edep olduğunu söyledi.

İlim Hikmet Sofrası'nın bu hafta konuğu olan Gazeteci ve Yazar Ahmet Baysan, Ehli Sünnet itikadı ve önemiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Baysan, Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Kültür Vakfı tarafından Hz. Pir Şeyh Şaban-ı Veli Külliyesinde her hafta düzenlenen "İlim Hikmet Sofrası" etkinliğinin konuşmacı konuğu oldu. Baysan, konuşmasında İmam Matüridi ile İmam Eş'ari'nin birleştiği noktalar Ehl-i Sünnet itikadının esaslarının önemiyle ilgili bilgiler verdi.

Ahmet Siyahi Hazretleri Vakfı ile vakıf içerisinde bulunan kütüphane hakkında da açıklamalarda bulunan Baysan, şunları kaydetti: "Zamanımızda birçok şey ciddi manada birbirine girmiş vaziyette ve bütün İslam dünyası bunun sıkıntısını yaşıyor. Bizim ecdadımız doğru olan İmamı İtikat bilgileri yaşayıp bugünlere bunları ulaştırdılar. Osmanlılar, Selçuklular, Gazneliler, Türk İslam tarihinde yaşayan bütün devletler resul efendimizden gelen doğru iman ve itikat bilgilerini yaşayıp bugünlere kadar ulaştırdılar. Bizim coğrafyamız dışında çok az sayıda bu ehli sünnet imam ve itikat bilgileri bilen ve yaşayan insanlar var. Bu bakımdan biz Türk milleti olarak çok şanslıyız, bu doğru bilgileri yaşayıp yaymayı kendimize bir borç vazifesi addediyoruz. Doğru imam bilgileri peygamber efendimiz ve alehisselam sahabe ikramı öğretilen bilgiler olup sahabe ikramdan öğrenilen tabi metebi ile mezhep imamlarımızla bize gelen İslam alimlerinin ehli sünnet alimlerinin anlattığı bilgilerdir"

"İSLAMİYET'İN ESASI ÖNCELİKLE EDEPTİR"

Peygamber efendimiz ile sahabe ikramının yaşadığı iman ve amellerin günümüzde unutulduğunu belirten Baysan, şöyle konuştu: "Günümüzde büyük ölçüde üzülerek bu bilgilerin unutulduğunu insanların bu bilgilerden mahrum kaldığını kendi düşüncelerine göre İslamiyeti yaşamaya çalıştıklarını veya yanlış bilgilerle İslamiyeti yaşamaya çalıştıklarını üzülerek görüyoruz. Bu sebeple Ehl-i Sünnet İtikadı İmanı bilgileri ameli ve itikat bilgileri yayılmasını ve öğretilmesini önemsiyoruz. İlim Hikmet Sofrasında bu fırsat bize verildi ve burada anlatmaya çalıştık. İslamiyetlin esası öncelikle edeptir. Edepsiz ilmin ilim olmadığı bildiriliyor dolayısıyla bizde edebi ve adamı muaşeret kurallarına dikkat ediyoruz" - KASTAMONU

Kaynak: İHA

29 Mart 2015 Pazar 17:09

Yerel