AK Parti'den Siyasi Etik Kanunu Teklifi (1)

AK Parti'li milletvekilleri, milletvekilliğiyle bağdaşmayan işleri belirleyen, milletvekillerine yönelik etik davranış ilkelerini düzenleyen, siyasi parti grupları bünyesinde siyasi etik kurulları ve TBMM'de Siyasi Etik Komisyonu oluşturulmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.

AK Parti'li milletvekilleri, milletvekilliğiyle bağdaşmayan işleri belirleyen, milletvekillerine yönelik etik davranış ilkelerini düzenleyen, siyasi parti grupları bünyesinde siyasi etik kurulları ve TBMM'de Siyasi Etik Komisyonu oluşturulmasını öngören kanun teklifini TBMM Başkanlığına sundu.
Teklif, AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün ve çok sayıda AK Parti milletvekilinin imzasını taşıyor.
Teklife göre, milletvekilliğiyle bağdaşmayan
işlerin belirlenmesi, milletvekillerine yönelik etik davranış ilkelerinin düzenlenmesi, siyasi parti grupları bünyesinde siyasi etik kurulları ve TBMM'de Siyasi Etik Komisyonu oluşturulmasını düzenliyor.
Bakanlar da milletvekilliği görevinden kaynaklanan durumlar açısından bu teklif hükümlerine tabi olacak.
Teklife göre, milletvekilleri görevlerini yerine getirirken; TBMM üyesi olmaktan kaynaklanan konum ve yetkileri ile milletvekilliği unvanlarını kullanarak, kendilerine, yakınlarına, üçüncü kişilere menfaat sağlamaya yönelik davranışlardan kaçınacaklar.
Adalet, eşitlik, dürüstlük ve objektiflik ilkelerini gözetecek olan milletvekilleri, kendilerine tahsis olunan kamu imkanlarını amacına uygun olarak kullanmaya özen gösterecekler.
Milletvekilleri açık, şeffaf ve erişilebilir olmaya özen gösterecekler, hesap verebilirliği, genel yararı gözetecekler, çıkar çatışması oluşturan veya oluşturma ihtimali bulunan durumlardan kaçınacaklar, bu durumların kararlarını etkilememesi, yasama faaliyetine yansımaması için gerekli önlemleri alacaklar, yasama faaliyetlerini etkilemek amacıyla kendileri nezdinde yapılan girişimler hususunda
açıklık ve şeffaflığa dikkat edecekler.
Etik davranış ilkelerinin uygulanmasına ilişkin milletvekillerine yapılacak bilgilendirmelerin kapsamı, yöntemleri ile talep halinde milletvekillerine gizlilik ilkesi
çerçevesinde danışma hizmeti verecek birime ilişkin usul ve esaslar, Siyasi Etik Komisyonunun görüşü alınarak
TBMM Başkanlığınca çıkarılacak yönetmelikle düzenlenecek.
Mal bildirimini ikinci yılın sonunda yenileyecekler
Milletvekilleri, Mal Bildiriminde Bulunulması,
Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu hükümlerine göre mal bildiriminde bulunacaklar, bildirimlerini ikinci yılın sonunda yenileyecekler.
Teklif, milletvekillerinin beyan yükümlülüğünü, mal bildirimi dışındaki bazı konuları da kapsayacak şekilde genişletiyor. Milletvekilleri, görevleri süresince yapmalarında herhangi bir yasal engel bulunmayan işlerini, görevleriyle ilgili olarak kendileri açısından çıkar çatışması oluşturan veya oluşturabilecek durumları, kendilerine sunulan kamu imkanlarını ve bunların kullanım alanlarını da beyan edecek.
Bu düzenlemenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Siyasi Etik Komisyonunun görüşü alınarak TBMM
Başkanlığı tarafından çıkarılan yönetmelikle belirlenecek.
Milletvekilleri, gerçek veya tüzel kişilerden TBMM Başkanlığınca çıkarılan yönetmelikte belirlenen usul ve esaslara aykırı hediye veya menfaati kabul edemeyecek.
Hediye ve bağışlar, TBMM Başkanlığına teslim edilecek
TBMM üyeleri; milletlerarası protokol, mücamele (güzel geçinme) veya nezaket ilkeleri uyarınca, yabancı
devletlerden, milletlerarası kuruluşlardan, milletlerarası hukuk tüzel kişiliklerinden aldıkları tarih itibarıyla Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu'nda belirlenen değeri aşan hediye veya bağış niteliğinde eşya almaları durumunda, bunları aldıkları tarihten itibaren 1 ay içinde TBMM Başkanlığına teslim edecek.
Siyasi etik kurulları
TBMM'de temsil edilen siyasi parti grupları bünyesinde, siyasi etik kurulları oluşturulacak.
Siyasi etik kurulları, teklifte öngörülen izleme ve denetim sisteminin bir unsuru olarak kendi partilerine mensup milletvekilleri aleyhindeki başvuruları inceleyecek, karara bağlayacak.
Siyasi parti grupları, her yasama dönemi başında en az 5, en fazla 9 olmak üzere
kurul üyelerini belirleyerek, TBMM Başkanlığına bildirecek.
(Sürecek)

Kaynak: AA

01 Nisan 2016 Cuma 18:55

Ayhan Sefer Üstün, Naci Bostancı, Politika, Güncel