Akademisyenler 2. Murad Dönemi'ni Anlattı

2. Murad ve Dönemi Sempozyumu'na Büyük İlgi

Bursa'nın fethinin 689'uncu yıldönümünde Osmangazi Belediyesi tarafından düzenlenen Osman Gazi'yi Anma ve Bursa'nın Fethi Şenlikleri kapsamında gerçekleştirilen Sultan 2. Murad Han Dönemi Sempozyumu sona erdi. İki gün süren ve toplam 9 oturumun yapıldığı sempozyuma ilgi büyük oldu.

Ördekli Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen Sultan 2. Murad Han Dönemi Sempozyumu, ikinci gününde iki salonda gerçekleştirilen toplam 6 oturum ile devam etti. Türkiye'nin dört bir yanından gelen akademisyenler Osmanlı'nın 6. padişahı olan 2. Murad'ın hayatının ve döneminin önemli olaylarını katılımcılara anlattı.

Sempozyumun ikinci günü, birinci salonda Prof. Dr. Cafer Çiftçi'nin başkanlığında Prof Dr. Orhan Kılıç'ın '2. Murad Devrinde Osmanlı Devleti'nin İdari Taksimatı ve Teşkilatı', Doç. Dr. Altan Çetin'in 'Yeni Bir Teori: Asabiyet Teorisi ve 2. Murad Devrine Dair Bir Analiz, Prof. Dr. Kenan Ziya Taş'ın, '2. Murad'ın Lalaları' ve ikinci salonda Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu'nun başkanlığında Prof. Dr. İlhan Genç'in 'Muhammediye'de Faslun Fi'l-Mi'ac'ın Anlatımında Dedim Dedi Kalıbının İşlevi', Prof. Dr. Hasan Basri Öcalan'ın 'Sultan 2. Murad'ın Vasiyetnamesi', Yrd. Doç. Dr. Sadettin Eğri'nin, 'Hüner Ehli'nin Padişahı Ve İlk Osmanlı Şair Sultanı 2. Murad konulu sunumları ile başladı.

Gerçekleştirilen iki oturumun ardından sempozyuma, birinci salonda Prof Dr. Özer Ergenç başkanlığında ve ikinci salonda Ahmet Erdönmez başkanlığında gerçekleştirilen oturumlar ile devam edildi. Birinci Salon'da Prof. Dr. Caner Çiftçi'nin, '2. Murad İmareti', Nil Tekgül'ün 'Kabusname', Yrd. Doç. Dr. Berrak Burçak'ın 'Osmanlı Klasik Düşüncesinde Hükümdar, Devlet ve Sıhhat İlişkisi' konulu bildirileri sunuldu. İkinci salonda ise Prof. Dr. Nevin Özkan'ın 'Venedik Arşivi Belgelerine Göre Sultan 2. Murad', İsmail Yaşayanlar ve Dr. Burcu Kurt'un 'Temettüat Defterlerine Göre 2. Murad Mahallesinin Sosyo-Ekonomik Yapısı' ile Yrd. Doç. Dr. Bedri Mermutlu'nun 'Şükrullah ve Eserleri: Tespitler-Tenkitler' konumlu sunumları yapıldı.

Sultan 2. Murad Han Dönemi Sempozyumu'nda son olarak ise birinci salonda Zühtü Yücelik başkanlığında, Yrd. Doç. Dr. Sezai Sevim'in 'Bursa'daki Muradiye Külliyesi'nin Balıkesir'deki Vakıfları', Yrd. Doç. Dr. Ali Ertuğrul'un 'Cicero'dan Sultan 2. Murad'a: Yaşlılık Üzerine', Raif Kaplanoğlu'nun 'Tahrir Defterlerine Göre Sultan 2. Murad'ın Bursa Vakfı Köyleri', Dr. Fulya Düvenci Karakoç'un 'Muradiye Semti'nin Oluşması' ve İkinci Salonda Burhan Türkseven Başkanlığı'nda 'Yrd. Doç. Dr. Galip Çağ'ın 'İkinci Murad Devrinde Mustafa Çelebi Vakası ve Rumeli', Yrd. Doç. Dr. Ayşegül Hüseyniklioğlu'nun 'İki Asi Mustafa ve Bir Sultan', Asuman Türkmen'in '2. Murad Döneminde Basılan Sikkeler' ile Hüseyin Gürsel Bilmiş'in 'Molla Fenari'nin Şahsi Kütüphanesi'nden Vakfolunan 'İki Yazma Eser' konulu aktarımları gerçekleştirildi.

Osmanlı döneminde önemli bir yere sahip olan Sultan 2. Murad döneminde yaşanan gelişmeler ve önemli olaylar sempozyuma katılanlarla paylaşılırken, sempozyuma ait sunumlar da 'Sultan 2. Murad ve Dönemi' olarak kitaplaştırıldı. Hem öğrencilere hem de ilgi duyan herkese tarihi kaynak olan kitabın dağıtımı da gerçekleştirildi.

Kaynak: Bültenler

13 Nisan 2015 Pazartesi 12:13

Osmangazi Belediyesi, Osman Gazi, Murad Han, Bursa, Güncel