ASDER, Yaş Dışındaki TSK Mağdurları İçin Çalışma Başlatıyor

Adaleti Savunanlar Derneği , YAŞ dışındaki mağdurlar için yeni bir hak mücadelesi başlatıyor

Yüksek Askeri Şura kararları ile TSK'dan ilişiği kesilen çok sayıda subay ve astsubaya özlük haklarının iadesi konusunda önemli payı olan Adaleti Savunanlar Derneği, şimdi de YAŞ dışındaki mağdurlar için yeni bir hak mücadelesi başlatıyor.ASDER, özellikle 28 Şubat sürecinde yargıya açık olan, üçlü kararname, Milli Savunma Bakanı'nın onayı ile ilişiği kesilenlerle emekliliğe zorlanan subay, astsubay, uzman ve askeri öğrencilerin de yasa kapsamına alınması için çalışma başlattı. ASDER, bunun için ilk olarak mağdur haritası çıkartacak.TBMM'de, 10 Mart 2011 tarihinde kabul edilen değişiklikle, 926 Sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'na yeni bir madde eklendi. Bu değişiklikle; 12 Mart 1971 tarihinden kanunun yayımı tarihine kadar, yargı denetimine kapalı veya YAŞ kararları ile TSK'dan ilişiği kesilenlerin özlük haklarının iade edilmesi kararlaştırıldı. Bu yasadan 2 bin 736 kişinin yararlanması bekleniyor. Ancak YAŞ kararları dışında TSK'dan ilişiği kesilenler bu yasadan yararlanmıyor. Buna göre, yargıya açık olan, üçlü kararname ve bakan onayı ile ilişiği kesilen ve emekliliğe zorlanan subay, astsubay ve uzmanlarla, okullarından idari kararlarla çıkarılan askeri öğrenciler yasa kapsamına alınmadı.ÇOK SAYIDA MAĞDUR VARASDER, bunların da yasa kapsamına alınması için çalışma başlattı. Dernek, kendi sitesinde başlattığı "Kapsam dışı kalan mağdurlara duyuru" başlıklı çalışma ile ilk etapta mağdurlara ulaşmayı hedefliyor.Bu konuda elinde belge, bilgi olan herkese çağrı yapılırken, "ASDER olarak yoğun gayret gösterilmesine rağmen, somut olarak sayı ve durumları belli olmadığından ve yargıya açık olduğu için, üçlü kararname ve bakan onayı ile ilişiği kesilen ve emekliliğe zorlanan subay, astsubay ve uzmanlarla, okullarından idari kararlarla çıkarılan askeri öğrenciler yasa kapsamına alınamamıştır. Derneğimize yapılan yoğun müracaatlardan, olağan dışı dönemlerde yargıya açık işlemlerle de çok sayıda askeri personelin mağdur edildiği anlaşılmaktadır. Derneğimiz, prensip olarak, Silahlı Kuvvetlerimizde disiplinin temini için askeri yargı sisteminin yeterli olduğunu ve re'sen emeklilik işlemlerinin yargı kararları ile yapılması gerektiğini savunmaktadır. Yargıya açık işlemlerle yapılan re'sen emeklilikten doğan mağduriyetlerin giderilmesi için ASDER bir çalışma başlatmıştır. Uzun soluklu olacağı değerlendirilen bu çalışmanın somut bilgilere dayanarak ve bizzat mağdurların katkısı ile yürütülmesi gerektiğine inanılmaktadır." ifadelerine yer verildi.BEŞ GRUBA AYRILIYORÇalışma kapsamında mağdurlar dört gruba ayrılıyor. Buna göre, üçlü kararname ile askeriyeden atılanlar, "Kararname mağduru grubu", "Emekliliğe zorlanan mağdurlar grubu", "Mağdur askeri öğrenciler grubu" ve "Mağdur uzmanlar grubu" şeklinde gruplandırılıyor. Mağdurlardan inisiyatif almaları istenirken, şu çağrı yapılıyor:"Haklarında tesis edilen idari işlemleri haksız bulanlar, bu haksız işlemlerden dolayı başvurdukları yargı önünde de hakkını alamadığını ve mağdur olduklarını düşünenler, taşın altına ellerini sokmalı, ekli formda kendilerine uygun olanları noksansız ve kendilerindeki bütün bilgileri katarak doldurmalı. Birlikten güç doğar. Mağduriyetlerin kaldırılması için herkesin yapabileceği bir katkı mutlaka vardır. Seyirci kalarak, hakkımızın başkaları tarafından alınıp bize teslim edilmesini istemek kolaycılıktır. Taşın altına elimizi sokmazsak hakkımız kıyamete kalacaktır." - ANKARA

Kaynak: CHA
06 Nisan 2011 Çarşamba 11:10

Son Dakika