Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr.savaş Eğilmez Açıklaması

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Savaş Eğilmez, Haşhaşiler ile başlayan hainliğin, Ermeni terör grupları, asala ve pkk ile devam ettiğini son olarak da Feto’nun büyük alçaklığı ile şimdilik son halini aldığını ifade ederek, “Bugün Feto’nun gerek ülkemiz içerisinde gerekse yurt dışında kullandığı stratejiler, Ermeni terör örgütleriyle büyük benzerlik göstermektedir.

Atatürk Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Dr.Savaş Eğilmez, Haşhaşiler ile başlayan hainliğin, Ermeni terör grupları, asala ve PKK ile devam ettiğini son olarak da Feto'nun büyük alçaklığı ile şimdilik son halini aldığını ifade ederek, "Bugün Feto'nun gerek ülkemiz içerisinde gerekse yurt dışında kullandığı stratejiler, Ermeni terör örgütleriyle büyük benzerlik göstermektedir." dedi.
Türk tarihi hakkında bilgi veren Dr. Savaş Eğilmez, "Türkler Orta Asya'dan çıkıp, İslam coğrafyasına geldikten kısa bir süre sonra yaklaşık olarak XI. yy'ın başında İslamiyet'i kabul ettikten hemen sonra Türk-İslam devletini kurdular. ve yine hızlı bir şekilde İslamiyet'in koruyucusu ve yayıcısı konumuna geldiler. Ardı ardına yaşanan bu gelişim ve değişimler, dünya tarihine de başka bir ivme kazandırmıştır. Başka bir deyişle, Türklerin attığı bu kararlı adımlardan sonra Maveraünnehir, Orta Doğu, Anadolu, Kafkasya, Afrika'nın kuzeyi ve doğusu, Avrupa'nın doğusu ve ortası için tarih, önceki yüzyıllardan çok farklı bir şekilde akmaya başlamıştır. Türk-İslam devleti kurulduğu ilk yıllarında başlayan, günümüze kadar devam eden, dışarıdan ve içeriden, bazen çok büyük, bazen çok sinsi, bazen de çok hain saldırılara maruz kalmıştır. Doğu Roma ve Avrupa'dan haçlıların saldırılarıyla mücadele eden Türkler; Farsiler, Ruslar, İngilizler, Fransızlar ve Yunanlılar ve birçoklarıyla destansı mücadeleler içerisinde Türk-İslam varlığını korumayı başarmışlardır. Dünyanın kalbi olan Anadolu ve Orta Doğu'da Türk-İslam varlığına tahammül edemeyen Hıristiyan dünya, dışarıdan büyük askeri güçlerle yaptığı saldırıların yanı sıra Türk-İslam devletinin içinde de birçok kalkışma ve darbe girişiminde bulunmuştur." diye konuştu.
Haşhaşiler ile başlayan hainliğin Ermeni terör grupları, asala ve PKK ile devam ettiğini belirten Dr. Eğilmez, "Son olarak da Feto'nun büyük alçaklığı ile şimdilik son halini almıştır. Bu gün Feto'nun gerek ülkemiz içerisinde gerekse yurt dışında kullandığı stratejiler, Ermeni terör örgütleriyle büyük benzerlik göstermektedir. Yıllarca devletin tüm kurumlarına sızan Ermeniler, Türk-İslam devletinin en zor döneminde, devlet büyük bir savaşın içerisindeyken bu devleti yıkmak için, yine devletin silahlarını, devletin parasını ve lojistiğini kullanarak büyük bir isyan hareketine başlamışlardır. Fakat sonuçta büyük bir hüsrana uğrayarak, bu topraklardan ilelebet kaçmak zorunda kalmışlardır. Bugün ise Türk Devleti, dünya siyasetinde çok kritik bir dönemden geçerken, PKK terör örgütüyle mücadelede büyük başarılar sağlamıştır. Sınırlarındaki Suriye ve Irak'ta çok önemli gelişmeler yaşanırken, Feto terör örgütü, tıpkı Ermeni terör örgütleri gibi devletin silahları ve diğer olanaklarıyla, bölgedeki Türk-İslam varlığını ortadan kaldırmak için harekete geçmiş, fakat tıpkı Ermeniler gibi büyük bir hezimete uğramışlardır. Sonuç olarak aynı mihraktan beslendiklerinden hiç şüphe olmayan bu hainler, mutlaka aynı kaderi paylaşacaktır. Türk Milleti kendi bağrından çıkardığı ordusuyla, binlerce yıldır varlığını devam ettirmiş ve kıyamete kadar da devam ettirecektir." şeklinde konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA

25 Temmuz 2016 Pazartesi 10:03

PKK, Atatürk Üniversitesi, Savaş Eğilmez, Yerel