Atso'dan Siyasilere "Seçim Bildirgesi"

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO), genel seçimler öncesi siyasi partiler ve Antalya milletvekili adaylarına verilmek üzere "seçim bildirgesi" hazırlandı.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odasınca (ATSO), genel seçimler öncesi siyasi partiler ve Antalya milletvekili adaylarına verilmek üzere "seçim bildirgesi" hazırlandı. ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, yazılı açıklamasında, seçim bildirgesinin, 2023 Antalya Vizyonu ve ATSO Meslek Komiteleri üyelerinden alınan önerilerden derlenen bilgilerle 2014 yılında hazırlanan "Yerel Yönetimlerden Beklentiler Raporu" ışığında oluşturulduğunu bildirdi.Seçim bildirgesinin Türkiye ve Antalya olarak iki başlıkta hazırlandığını belirten Çetin, bildirgenin Türkiye kısmında ekonomiye dair yapısal reform ihtiyacı, demokrasi, toplumda kadının yeri, yeni bir sanayi politikası ihtiyacı, yeşil ekonomiye dayalı üretim, tarımda modernizasyon, gelir dağılımı gibi konuların ele alındığını, Antalya kısmında ise imar, altyapı, ulaştırma, ticaret, turizm, tarım ve çevre ana başlıklarında görüş ve önerilerin yer aldığını ifade etti.Bildirgenin siyasiler, milletvekili adayları, yerel yöneticiler ve sivil toplum kuruluşları için "yol haritası" niteliğinde olduğuna işaret eden Çetin, açıklamasında şu görüşlere yer verdi:"Antalya, nüfus bakımından Türkiye'nin beşinci, ekonomik gelişmişlik ve birçok ekonomik gösterge bakımından dördüncü ilidir. Turizm ve tarım sektöründeki konumu Antalya'ya özel bir sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle ATSO olarak 7 Haziran seçimleri öncesinde milletvekili adaylarımıza ve tüm siyasi partilerimize Türkiye'nin ekonomik, sosyal ve siyasal konuları ve kuşkusuz Antalya ekonomisi ile ilgili görüş ve önerilerimizi sunmayı önemli bir görev sayıyoruz. Bastırdığımız kitapçığı tüm siyasi partiler, Antalya milletvekili adayları, sivil toplum örgütleri ve basın mensupları ile paylaşacağız. Ayrıca dileyenler bildirgeyi web sayfasından da inceleyebilir."Bildirgede öne çıkan konularBildirgede, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal sorunlarının ancak gerçek bir diyalog ve uzlaşma çabasına dayalı, güçlü değişim veya reform hamleleriyle çözüme kavuşabileceği belirtilerek, ileri demokrasinin ekonomik kalkınmanın temeli olduğu ifade edildi.Toplumun örgütlenme kültürünün geliştirilmesi, sivil toplum örgütlerinin güçlendirilmesi, ahlaki ve kültürel yozlaşmayla mücadeleye önem verilmesi, etkin bir adalet ve güvenlik sisteminin kurulmasının istendiği bildirgede, ayrıca kadının toplumsal yaşamdaki yerinin geliştirilmesi konusunda da çalışma yapılması talep edildi.Dış ticaretin etkin biçimde yönetiminin önemine işaret edilen bildirgede şunlar kaydedildi:"Yeşil ekonomiye geçiş, yeni sanayi politikasının temeli olmalıdır. Çevre yönetimi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerine Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde yer almalıdır. Kentleşme reformu kalkınmanın kilit unsurlarından birisi haline gelmiştir. Perakende ticarette daha güçlü bir reform gereklidir. Kültür ve Turizm Bakanlığı yapısı gözden geçirilmelidir. Tarımda modernizasyon atılımı gerçekleştirilmelidir. Gelir dağılımında adaleti sağlayacak önlemlere öncelik verilmelidir. Eğitimde kalite ve fırsat eşitliği için eğitim reformu tam bir uzlaşmayla yeniden ele alınmalıdır. Merkez Bankası, düzenleme ve denetleme kurullarının bağımsızlığı korunmalıdır. Kayıt dışı ile mücadele iddialı bir reform konusu olmalıdır."Antalya ekonomisiBildirgede, Antalya'ya ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerine de yer verildi. Antalya'nın Türkiye konaklama kapasitesi ve turist geceleme sayısının yüzde 60'ına sahip olduğunun hatırlatıldığı bildirgede, Euromonitor verilerine göre kentin yabancı ziyaretçi sayısında Avrupa'da üçüncü, dünyada onuncu sırada bulunduğu, 50 binden fazla yabancı uyruklunun da konut veya mülk sahibi olduğu belirtildi.Antalya'nın tarımsal üretim değerinde de birinci sırada yer aldığına işaret edilen bildirgede, sera üretiminin yüzde 51'inin Antalya'da yapıldığı hatırlatıldı. - "Sokak çalgıcıları, sanat festivalleri, restoranlar sokağı"ATSO'nun öncülüğünde hazırlanan "2023 Vizyon Belgesi"nden de örneklerin verildiği bildirgede, Antalya'da mimari kimlik, sosyal yaşam biçimi, trafik, ticaret, eğlence kültürünü de içinde barındıran kent kültürünün benimsenmesi istendi.Bildirgede, kültür-sanat odaklı gelişmenin kent kültürü ve kimliğini biçimlendiren faktörler olduğu ifade edilerek, Antalya'da müzeler, kültür merkezleri, opera-konser salonları, ressamlar sokağı, sanat köyü, sokak çalgıcıları, sanat festivalleri gibi etkinliklere önem ve öncelik verilmesi istendi.Konut, iş yeri, turistik yatak enflasyonundan kaçınılması gerektiğinin vurgulandığı bildirgede, turizm ve tarım için denizi, suları, yeşil alanları en üst düzeyde korumanın, turizm ve tarım bölgelerine taş ocağı, Maden ocağı ve HES yapmamanın önemine işaret edildi.Kentlerin 20-30 yıllık bir planının olması gerektiğinin belirtildiği bildirgede, ulaştırma yatırımlarının bu temelde yapılması, ticaret, konut, yeşil alanların yer ve ölçülerinin kesin kurallarla belli olması ve sürekli değişmemesi gerektiği kaydedildi.Bildirgede, Antalya'da eğlence yerleri, restoran ve kafeler, balık restoranları sokağı, müzik yerlerinin zengin çeşitlilikte ve en iyi kalitede olması gerektiği ifade edildi.Antalya'nın en kısa zamanda hızlı tren ağına bağlanması gerektiği vurgulanan bildirgede, Antalya ve Gazipaşa havalimanları ile limanın genişletilmesi, yeni kruvaziyer limanları yapılması, kent ticaret planı hazırlanması gibi konulara değinildi."Kentte cazibe noktaları artırılmalı"Kentte cazibe noktalarının artırılmasının önemine işaret edilen bildirgede, kent merkezlerinde temalı cadde ve sokaklar yaratılmasının yararından bahsedildi.Konyaaltı Projesi'nin 100. Yıl hattını da içerecek biçimde genişletilmesi gerektiği belirtilen bildirgede, "Tarım arazilerinde, sera alanlarında üreticilerin kurmak istedikleri idari yapılar ve hayvancılık yatırımları için ruhsat sorunları giderilmelidir. Antalya canlı hayvan borsası ve modern mezbaha yatırımı tamamlanmalıdır. Organize tarım bölgeleri ve ihtisas organize gıda ve tarımsal sanayi bölgeleri oluşturulmalıdır. Maden, taş ocağı ve HES ruhsatlarının verilmesinde Antalya'ya özel, katı kriterler uygulanmalıdır" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
22 Mayıs 2015 Cuma 13:07

Son Dakika