Aydemir: Kadına Yönelik Şiddetin Hesabını Görmede Kararlıyız'

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, ‘Kadınların maddi ve manevi hürriyet ve kendilerini ifadede kudret kazandıkları dönem, AK Dava’nın milli iradeyle kaydedildiği dönemdir.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, 'Kadınların maddi ve manevi hürriyet ve kendilerini ifadede kudret kazandıkları dönem, AK Dava'nın milli iradeyle kaydedildiği dönemdir. Bu dönemle kadına sentetik yaklaşım sergileyenlerin dönemi bitmiş, onun tahayyül ve tefekkürüne saygıyla şekillenmiş bir anlayış hakim olmuştur.' dedi.

KADIN HAKLARI VE AK YAKLAŞIM

Eskilerin 'Eşyada esma, esmada müsemma görmek' olarak tarif ettikleri, her iş ve oluşta Hakka yönelim ve teslim noktasında, yaratılanı yaradandan ötürü sevmek imanının, AK iktidarlar döneminde ortaya konulduğunu vurgulayan Milletvekili Aydemir, 'İnsanın eşrefi mahlukat olduğuna ikrar verip, yürekten inanların istikameti olan AK Dava, inanç hürriyetine konulan prangaları kırarak, kadına hürmetini sergilemiş, batı medeniyetlerinin çarpık zihniyetini esas alanların maddenin anaforuna attığı kadınlara, imani bir yaklaşımla gerçek haklarını teslim etmiştir.' dedi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN BERCESTE TARİFİ

AK Dava'nın kadın hakları yaklaşımındaki miyarının 'İnsan sevgisi' olduğunu ifade eden Milletvekili Aydemir,'Bizim kadın haklarına bakışımız, AK Davanın manevi lideri Sayın Cumhurbaşkanımızın, 'Bu topraklara yabancı ne varsa getirip 'işte kadın' diye sunan, inancını ve kılık kıyafetini aşağılayarak kadına hakaret eden bu karanlık zihniyet, esasen en büyük kadın düşmanıdır. Kadını başında örtü var, başında örtü yok diye nasıl ayrıma tabi tutarsın? Yani başında örtü varsa kadın değil, örtü yoksa kadındır, böyle bir tanımlama olabilir mi? Yılarca bu ülkede bu yapıldı. Eğer başında örtü varsa, üniversiteye almadılar, okullara almadılar. Örtü varsa devlet dairelerine almadılar, işe almadılar, yoksa aldılar. Ayrımcılığın ta kendisi bu, bunu yaptılar. İşte bunu hamdolsun biz değiştirdik. 'Nisa', yani insan olduğu için değer verdik, giyiminden kuşamından dolayı değil." tarifidir." ifadesini kullandı.

'KADIN CEMİYETİMİZİN ÖZNESİDİR'

AK Dava ışığında hayata geçirilen yaptırımlarla, batıcı anlayışın bir nesne haline taşımak istediği kadının, İslam Medeniyeti anlayışının gereği olarak yeniden cemiyetin öznesi konumuna kavuşturulduğuna işaret eden Milletvekili Aydemir, bu yaklaşımla kadının ilim ve tefekkür verimlerinin topluma kazandırıldığına dikkat çekti.

KADINA HÜRMET, İNANCIMIZ GEREĞİDİR

Aydemir, ' AK davanın kadına hürmet ve saygıyı esas alan anlayışı, kisbi değil, yaradılanı yaratandan ötürü hoş görmek davasının gereği, dava mensuplarının fıtratıdır. Başını örttüğü, inandığı için horlanan, toplumun dışına, kamunun ötesine atılmak istenen kadına, her türlü zulmü reva görenler tarihin kara sayfalarında yer alırken, analarımız, bacılarımız AK iktidarların 'önce insan' temelli yaklaşımlarıyla AK ufka kavuşturulmuşlardır. Kadın hakları konusunda ak sayfa açılmıştır.' kaydını düştü.

ŞİDDETE LANET..

Aydemir, AK iktidarlar döneminde Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Ulusal Eylem Planı'nın uygulamaya geçirildiğini, Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunu yürürlüğe konulduğunu hatırlatarak, AK Parti'nin kadına yönelik şiddetin hesabını görmede kararlı olduğunu vurguladı.

'HAKKA İMAN EDEN, KADIN HAKKINA DA HÜRMET EDER.'

Mesajında Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, '"Bizim siyasetimizin temeli kadınlarımızın onuruna, insanlık onuruna sahip çıkmaktır. Erkeklik onuru ise ancak ve ancak kadınlara saygı ve hürmetle başlar. Kadınlara hürmet göstermeyen erkeklerin onuru da olamaz, izzeti de olamaz, saygınlığı da olamaz Onları yönelen her el doğrudan bize, bizim vicdanımıza, irfanımıza, merhametimize yönelmiştir.' tespitini paylaşan Milletvekili Aydemir, 'Hakka iman eden, kadın hakkına da hürmet eder.' dedi.

AKİFÇE VURGU

Mesajında Mehmet Akif Ersoy'un "Üç sınıf halka içim parçalanır, hem ne kadar!/İhtiyarlar, kadınlar, bir de küçükler; bunlar/Merhamet görmeli, yüz görmeli insanlardan;Yoksa, insanlığı bilmem nasıl anlar insan? " dizelerini hatırlatan Milletvekili Aydemir, Aile huzurunun toplum huzurunun kaynağı olduğunu kaydederek, toplumun huzuru kadına saygı ile mümkündür.' ifadelerini kullandı.

'AKİF'İN KAYDINA TESLİMİZ'

'İnanç, Tarih ve Kültür birikimimiz Aileye saygıyı, sevgiyi, dolayısıyla kadına hürmeti öngörür' diyen Milletvekili Aydemir, Bizim kadına bakışımız, Mehmet Akif Ersoy'un:

'"Hayat-ı aile" isminde bir ma'işet var/Sa'adet ancak odur… Dense hangimiz anlar?/Hayat-ı aile dünyada en safalı hayat,/Fakat o alemi bizler tanır mıyız? Heyhat!/Sabahleyin dolaşıp bir kazanca hizmetle/Evinde akşam otursan kemal-i izzetle/Karın, çocukların, annen, baban, kimin varsa/Dolaşsalar; seni kat kat bu haleler sarsa/Saray-ı cenneti yurdunda görsen olmaz mı?/İçinde his taşıyan kalb için bu zevk az mı ?/Karın nedime-i rühun; çocukların rühun/Anan, baban birer ağüş-i ilticayı masün/Sıkıldın öyle mi! Lakin, biraz alışsan eğer/Feza kadar sana vasi' gelir bu dar çember. ' şeklindeki tarifidir.' dedi.

Milletvekili Aydemir, mesajının son bölümünde, 'Şehit anneleri, eşleri özelinde tüm kadınların Dünya kadınlar gününü kutluyor, saygılarımı sunuyorum.' İfadesine yer verdi. - Erzurum

Kaynak: İHA
08 Mart 2016 Salı 12:22

Son Dakika