Aydemir, Meclis Özel'e Konuştu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Meclis Özel Dergisi’ne verdiği mülakatta, ‘AK Parti, salt siyasi eksenli bir oluşum değil, sosyal ve ekonomik bağlamda bir mana hareketi, bir değerler açılımıdır’ dedi.

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir Meclis Özel Dergisi'ne verdiği mülakatta, 'AK Parti, salt siyasi eksenli bir oluşum değil, sosyal ve ekonomik bağlamda bir mana hareketi, bir değerler açılımıdır' dedi.

GÖNÜL SEFERBERLİĞİ

AK Parti'nin ifade ettiği manayı bir gönül seferberliği olarak nitelendiren Milletvekili Aydemir, AK Parti 'Sessizlerin Sesi', 'Yeter Söz Milletindir' vurgusunun ifadesi olarak tarif etti. Aydemir şunları kaydetti:

'AK Parti iktidarlarıyla Türkiye'de, halkın bütünleştiği ortak bir manevi zeminde, maddi yatırımlar yoğunlaşması, bilgi çağıyla uyumlu çağdaş yapılanma, milletin kendi gerçek, değer ve beklentileriyle buluşması dönemi yaşanıyor.Biz bunu milli iradeyle tarif edilebilecek bir öze dönüş, milli ruh ile ifade edilebilecek kimliğe kavuşma süreci olarak kaydediyoruz.AK Parti, salt siyasi eksenli bir oluşum değil, sosyal ve ekonomik bağlamda bir mana hareketi, bir değerler açılımıdır.Siyasetin sadece seçilme gibi dar ufkunu değil, milli iradenin farkındalığını temsil eder.Oy'un değil, teveccühün, alkışın değil duanın muhatabı olacağı bir anlama hizmet eder.Siyasi literatürümüzde bir dönem yer edinen, 'Sessizlerin Sesi', 'Yeter Söz Milletindir ' vurgusunun nidasıdır.Bu babda bir gönül seferberliğidir..'

AK DAVA TÜRKİYE SİYASETİNDE BİR MİLAT

AK Davanın Türkiye Siyasetinde bir milat olduğunun altını çizen Milletvekili Aydemir, '

AK Dava, Değerleriyle yaşadığı için ötekileştirilenlerin yeniden kamulaştırıldığı bir dönemin öncüsü, tabiri caiziyle halkın avukatı, halkın sesidir..Yokluk, yoksulluk, zulüm ve dışlanmışlığa terk edilmiş mazlumların nefesidir.. Maneviyat enerjisiyle Türkiye ufkunda oluşan pozitif sinerjidir.. ve en önemlisi, yaradılanı yaratandan ötürü hoş gören bir davanın temsilcisidir..AK Hareket önce ben, sonra ben diyenlerin değil, benliğini birliğe adayanların, halkın kıymet telakkilerine nefislerini adayanların, bayrak, millet ve devlet vahdetine baş koyanların, tevhidde yüreklerini buluşturanların adresidir." İfadelerini kullandı.

AK DAVA'NIN ÖNCELİKLERİ

Meclis Özel Dergisi'ne verdiği mülakatta AK Parti'nin nosyon ve misyonuna değinen Aydemir şöyle dedi: 'AK Dava hizmeti amaç, siyaseti halkın farkındalığı, huzur ve refahı için bir araç olarak tarif eder. Halka değeri bütünüyle hizmetkar olmak yolunda siyasette öne çıkmak sadece bir bayrak yarışıdır. Mesele adem, günlük söyleşiyle adam olmaktır.. Bizim dini ıstılahımız bazında ABD olmak, faniliği idrak ile tek gerçeğin rıza olduğuna iman.Halkın rızasını hakkın rızası olarak bilmek. Gönülleri bimar etmek ve gönüllere girmek. Halka hizmette, liyakat ve ehliyet.. ve mesele, öne çıkmak değil, halkın değerleriyle buluşmasına can adayarak öncü olmak.. AK Istılahta damga olan, AK liderin ifadesiyle, 'halka hizmette hakkın rızasını gözeterek, bu uğurda kefenini cebinde taşımak…' Sayın Genel Başkanımız ve Başbakanımız Binali Yıldırım'ın 65'inci Hükümetin Başbakanı olmasını bu tarifler içinde görüyor ve değerlendiriyoruz. ' yorumunu yaptı.

ÖNEMLİ OLAN DAVAMIZIN AKLIĞIDIR'

'Bizde önemli olan AK Davadır.. ' diyen Milletvekili aydemir, 65'inci Hükümete dair değerlendirmelerde bulundu. AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım'ın AK Dava çerçevesinde yeni bir sinerji ve hizmette yenilenmiş bir aksiyonu temsil ettiğine vurgu yapan Milletvekili Aydemir şunları kaydetti: 'Beşeri planda, Sayın Yıldırım, AK Dava liderinin çizdiği ufukta, fiziki hizmetlere mimarlık eden, mümtaz bir Siyaset ve devlet adamıdır. Türkiye'nin ulaştırma özelinde bayındır hale gelmesinin öncülerinden olan bir saygın Hizmet adamı, bir seçkin AK Dava mensubu..

Somut tasvirle, dağları delerek Ovit, Cankurtaran, Bolu gibi devasa tüneller, çağdaş mentalite ve bilgi teknoloji ekseninde dubleleştirilen yollar, Asya'dan Avrupa'ya uzanan yüksek hızlı tren yollarının geçeceği demir ağlar, Kıtaları kavuşturan devasa köprüler, Fatihin evladı olmanın ifadesi deniz altındaki tünellerle gönülleri buluşturan bir AK hizmet elçisi..Ehemmi, mühime tercih eden AK hassasiyetin temsilcisi.Halka hizmette AK tarifi eserlerle vurgulayan yüksek bir şahsiyet..Ülkemiz, Milletimiz, gönül coğrafyamız için hizmette bir sempati öncüsü..Allah yar ve yardımcısı olsun..'

TEK KIBLE, TEK VATAN, TEK DEVLET, TEK BAYRAK VE TEK VATAN

7 Haziran 1 Kasım 2015 ve 1 Kasım sonrası hizmet sürecine değgin açıklamalarda bulunan Milletvekili Aydemir, 'AK Davanın mensubu, AK ufkun yolcusu, halkın hizmetkarı olarak, 25 ve 26'ıncı dönemler içinde, mümtaz ülkümüz AK hareketin milletvekili olma şerefine erişmiş biri olarak, önceliğimiz, ülkemiz, bölgemiz ve temsil ettiğimiz ilimizde. Kardeşlik hukukunun korunması, kardeşlik değerinin bozulmadan gelecek nesillere de taşınması oldu. İlçelerimiz Uzundere ile Karayazı, Narman ile Hınıs, Oltu ile Tekman, Aşkale ile Köprüköy arasında, tek kıble, tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek vatan imanıyla örülmüş gönül köprüsünü ayakta tutacak değerleri vurguladık.Müşterek değer ve ritüelleri ön plana taşıdık.Kardeşlik imanında gönül buluşturanlar arasına nifak, kin, haset ve ayrışma tohumları ekmeye çalışanlara inat, 'insanın eşrefi mahlukat olduğu' hakikatini her vesile ile kaydettik. Bir yerde kalu belada yaptığımız kardeşlik ahdimizi yeniledik. " dedi.

IŞIK DOĞUDAN DOĞAR

Mülakatında Doğu'nun temsil ettiği değerlere vurgu yapan Milletvekili Aydemir Vahdet ve Tevhit gerçeği ışığında değerlendirme yaparak, "Işık doğudan doğar' hikmeti çerçevesinde, Doğu Anadolu'daki fikri zenginliğe, tefekkür derinliğine, basiret keskinliğine dikkat çektik, böylelikle bölge ve ilin sosyal ve ekonomik kalkınması hedefinde beyin fırtınası, düşünce zeminini oluşturmaya hizmet ettik.Alvarlı Muhammed Lütfi Hazretleri başta olmak üzere, yüreğimizdeki imanı besleyen, vahdet gerçeğine gönül yüzümüzü döndüren Kanaat önderleri ve hikmet öncüleri için bir farkındalık ekseni oluşturarak, Erzurum ve bölgemize dikkatleri topladık.Bizi biz yapan değerler ve bunlara öncü olanlar ekseninde, manevi heyecan ve ritmimizi temsil edenlerin ruhuna hizmet ettik.'Allah var, ne gam var' amentüsüne teslim olmuşların adresine yöneldik.." aktarımında bulundu.

SORUNLARLA YÜZLEŞMEK VE AK PARTİ'NİN YAKLAŞIMI

Problemleri gizleyerek siyaset etmek yerine onlarla yüzleşmek ve derinleşmelerini önlemeyi tercih ettiklerine dikkat çeken Milletvekili Aydemir, 'Bizim, öncekiler ve dışımızdakilerden ayrı ve başka bir nüansa dikkatimiz vardır. AK Terbiyenin gereği ve AK üslubun icabı olarak, il ve bölgede sosyal ve ekonomik sorun ve problemleri gizleyerek siyaset etmek yerine onlarla yüzleşmek ve derinleşmelerini önlemeyi tercih ettik. Kendi gerçeğimizle karşı karşıya geldik..

'Nereden geldik, nereye gidiyoruz; neredeyiz, nerede olmalıyız' kapsamında bir sorgulama tercihine yoğunlaştık. Amacımız, bölgemizi bir ağlama duvarı olmaya yöneltenlerin önünü kesmek, bölge insanını kendi moral ve ekonomik değerleriyle yüzleştirmekti. Ekonomik ve sosyal tecrübe, potansiyel, değer ve imkanları öne çıkararak, Bölgelerarası kalkınmışlık farkının göç gibi kırılganlıklar oluşturduğu bölgemizde, pozitif sinerjinin tesisi. Negatif algıların giderilmesi. Biz bunu pozitif enerji olarak adlandırıyoruz. Bölgemizdeki kalkınma ve gelişme sorunun en önemli nedeni, 'biz kalkınamayız' ya da 'doğudan bir şey olmaz' şeklinde geçmişte dayatılmış negatif algılar ve bunun yol açtığı manevi tahribatlardır. Mücadelemiz bu negatif algı ve sürece karşı oldu. Bölgede ve ilimizde müessir olan bir diğer algı yanlışı, her şeyi devletten beklemek, olmayınca devletten küsmek anlayışıydı. Geçmiş iktidarların öncü olduğu bu yanlış bölge ve ilimiz halkını içine kapanık bir konuma sürüklüyordu. Biz, içine kapanık, her şeyi devletten bekleyen zihniyetin değişmesi, 'ben de varım' vurgusunda rekabetçi sosyal ve ekonomik ortamın oluşturulmasını amaç edindik." dedi.

ERZURUM'UN EKONOMİK BAĞLAMDA TARİFİ

Meclis özel Dergisine verdiği mülakatında milletvekili olarak öncelikleri ve proje odaklanması konularına da değinen Aydemir şunları söyledi: "Tüm bu soyut kayıt ve vurguları, yani mücerredi müşahhas hale getirmek adına, ekonomik bağlamda konseptler kurguladık. Mesela Marka İlçeler modeli. Temsilcisi olduğum, Erzurum özelinde marka ilçeler konseptinin öne çıkarılması, böylelikle yerel potansiyel ve kaynaklara yoğunlaşmanın sağlanması, ve göç olgusu ya da göç etme zihniyetinin izale edilmesini öngördük. Erzurum'un ekonomik anlamda bir tarife ihtiyacı olduğunu düşündük. Bu çerçevede, ilde emek yoğun odaklı ekonomik sektörlerin belirlenmesi ve toplumsal bir paylaşımın yapılması gerekiyordu. Biz, il ve bölgemizde kalkınmada öncelikli sektörün tarım ve bununla şekillenecek tarımsal sanayi olduğunu, bu sektör üzerinden ticaret sektörünün canlandırılmasını amaçladık. AK iktidarların yaptırım ve yatırımlarıyla bir eğitim, bir sağlık, bir kış turizmi merkezi olan Erzurum'un bölgesinde Ekonomik cazibe merkezi olmasının yegane yolu budur.

Bu kapsamda Organize tarımsal sanayi bölgesi, Hipodrom ve tarım kampüsü projelerimiz odağında halkımız ve ekonomiye yön veren sivil toplum örgütleriyle istişare ettik."

Erzurum EKONOMİSİ, FIRSATLAR VE TEHDİTLER

Erzurum ekonomisinin değerlendirilmesi, ufuk yönlendirilmesi ve kalkınma tercihlerinin belirlenmesi manasında bölgeyle birlikte etüt edilmesi gerektiğine işaret eden Milletvekili Aydemir, ' Bölge ekonomisinde fırsatlar ve tehditleri belirledik. İl ve bölgemizde tarımın öncelikli konumunu vurgulayarak özellikli bir ekonomik model, ya da ihtisas ekonomisine yönelişe zihni alt yapı oluşturmayı önemli gördük. Tüm bu sürece sıkıştırılmış süreçte, aynı zamanda Erzurum'a, taşrasından yatırım yönelimini sağlamak, emekyoğun sektörler bazında iş alanları oluşumuna katkı vermek adına tanıtım çalışmalarını hayati önemde bulduğumuzu kaydetmek isterim.Bu noktada yapılacak ilk şeyin, Erzurum ve Doğu Anadolu'nun sosyal, ekonomik gündeminin metropollere, başkente taşınılarak 'mesele' haline getirilmesine hizmet etmek olduğu inancına hizmet ettik. Bu yolda bir alt şuur ve fikri iştirak zemini oluşturduk.Sivil toplum örgütlerimizin her vesile ve fırsatta öngörü ve beklentilerini tespit ettik, bunları toplum önüne çıkardık.Moral değerlerimizin, sahip olduğumuz en aziz ve kıymetli sermaye olduğu gerçeğini, toplumun tüm katmanlarına kazıyarak, bu zeminde yeni bir kalkınma, farkındalık heyecanı tesis etmeyi hedefledik. " dedi.

ALLAHA DAYAN, SAYE SARIL, HİKMETE RAM OL

Milletvekili Aydemir mülakatının son bölümünde, Bizim süreçte, AK İdrak, izan, vicdan ve üslup ile kaydettiğimiz çabanın özeti Milli Şairimiz Akif'in şu vugusudur: 'Allaha dayan, saye sarıl, hikmete ram ol../Yol varsa budur, bilmiyorum, başka çıkar yol..'Gayret bizden, teveccüh halktan ve Tevfik Allahdandır.." ifadelerine yer verdi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

10 Temmuz 2016 Pazar 16:37

Milletvekili Aydemir, AK Parti, AK Parti, Erzurum, Yerel