Babanzade Ahmet Naim Semineri'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Türkiye'de modern felsefenin kurucularından Babanzade Ahmet Naim'i anacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı Kültürel Etkinlikler Müdürlüğü, Türkiye'de modern felsefenin kurucularından Babanzade Ahmet Naim'i anacak.

Kültür Daire Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Osmanlı'nın son dönem alimlerinden, Türkiye'de modern felsefenin kurucularından, düşünür, yazar ve çevirmen, Babanzade Ahmet Naim'i anmak ve anlamak adına edebi ve ilmi faaliyetlerinin anlatılacağı seminerde, Prof. Dr. İsmail Kara, Cüneyt Kaya, Ali Utku, Cahid Şenel, Halit Özkan, Ali Benli ve Masum Şenburç konuşmacı olarak yer alacak.

Doğu ve Batı kültürüne hakimiyeti, Sahih-i Buhari'yi Türkçeye kazandırması, felsefe alanında verdiği önemli eserleri ile bilinen Ahmet Naim'in ilim dünyasına katkılarının, eserlerinin ve hayatından kesitlerin katılımcılara aktarılacağı seminerde davetlilere yazarın "Bir Felsefe Dili Kurmak" adlı kitabı hediye edilecek.

Babanzade Ahmet Naim

Son asrın tanınmış ilim ve idare adamlarından Mustafa Zihni Paşa'nın oğlu olan Ahmet Naim, 1872 yılında Bağdat'ta doğdu. Tahsiline Bağdat'ta başlayan Ahmet Naim, Bağdat rüştiyesinin orta kısmını bitirdikten sonra İstanbul'a geldi ve Galatasaray Sultanisi ve Mülkiye Mektebi'ni tamamladı.

Ahmet Naim, Arap edebiyatından seçtiği parçaların tercüme ve şerhlerini Servet-i Fünun dergisinde "Bedayiu'l-Arab" başlığıyla neşrederek yazı hayatına 1901'de başladı.

Ahmet Naim, 1911-1912 yılları arasında Hariciye Nezareti Tercüme Kalemi'nde çalıştıktan sonra Maarif Nezareti Yüksek Tedrisat Müdürlüğüne getirildi. 1912-1914 yılları arasında Galatasaray Sultanisi'nde Arapça dersi okutan, bir süre Maarif Nezareti Telif ve Tercüme odası üyeliğinde bulunan Ahmet Naim, 1914-1933 yılları arasında günümüzde İstanbul Üniversitesi olarak bilinen Darülfünun'da felsefe dersleri verdi.

"Felsefe Dersleri", "Mebadi-i Felsefeden İlmü'n-nefs" ve "Mantık" adlı telif ve tercüme eserleriyle dikkat çeken Ahmet Naim, 1933'te yapılan üniversite reformu nedeniyle görevinden uzaklaştırıldı. 1925 yılında "Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih" hadislerinin tercümesini üstelenen Ahmet Naim'in bu eseri, Sahih-i Buhari'nin ilk Türkçe çevirisi olması ve ondan sonra yapılan Kur'an ve hadis tercümelere kaynaklık etmesi bakımından önemlidir. 13 Ağustos 1934'te vefat eden Ahmet Naim'in kabri, Edirnekapı Mezarlığında Mehmet Akif Ersoy ve Muallim Cevdet'in yanında yer alıyor.

Kaynak: AA

06 Nisan 2016 Çarşamba 11:49

Babanzade Ahmet Naim, Ahmet Naim, Türkiye, Bağdat, Kültür Sanat