Bedia Dipşo'dan 'Espas ve Leke''

Bedia Dipşo, 8. kişisel sergisi 9 Şubat - 24  Şubat 2013 tarihleri arasında Galeri Espas Nişantaşı'nda görülebilir.

"Espas ve Leke''
Bedia Dipşo
9 Şubat- 24 Şubat 2013
Galeri Espas

Sanatçı dinginlik, sukünet, duruluk ve içedönüşü içeren doğunun  hiçlik kavramını, batının leke ritm, doluluk, boşluk gibi plastik ögeleriyle kaligrafik imgelerin zenginliği içinde üretmiş olduğu yeni eserlerini espas ve leke araştırmalarıyla geçen bir süreçte gerçekleştirmiştir. Batı resminin kavramlarıyla doğulu formları buluşturan sanatçının teorileri reddederek oluşturduğu kendi estetik ve armoni anlayışını kullanarak "ESPAS VE LEKE" konseptiyle oluşturduğu eserlerinden oluşan 8. kişisel sergisi 9 Şubat - 24  Şubat 2013 tarihleri arasında Galeri Espas Nişantaşı'nda görülebilir.

Galeri Espas
Hüsrev Gerede Caddesi  Fırın Sokak no:4/1
TEŞVİKİYE/İSTANBUL

Kaynak: Bültenler

02 Şubat 2013 Cumartesi 10:28

Nişantaşı, Güncel