Berat Kandili ne zaman?

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece Berat kandilidir. Berat gecesi 23 Haziran Pazar gecesini 24 Haziran pazartesi gününe bağlayan gece…

Berat kandili Hicri 1434 Şaban 14/15, Miladi 2013 Haziran 23/24 (Pazar) günlerindedir... Berat Kandili (Beraat Kandili) İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının ondördüncü gününü onbeşinci gününe bağlayan gecesi Beraat gecesidir. Esasında Kandil Geceleri Peygamber Muhammed'in buyruklarında yer almamaktadır. H.3. asırdan itibaren mistik çevrelerde kutlanmaya başlanmış ve II. Selim'den itibaren minarelerde kandil yakılmasıyla kandil adını almıştır.Aslı "Berâettir." Beraat sözlükte "bir zorluktan kurtarmak ve berî olmak" demektir. Bu gece bereketli ve feyizli bir gece olması nedeniyle; günahların affı ve kulların temize çıkarılması sebebiyle Beraat gecesi ve kulların ihsana kavuşmaları yönünden rahmet gecesi gibi adlar da verilmiştir.

Kaynak: Haberler.Com

23 Haziran 2013 Pazar 11:10

Kandil Dağı, Eğitim