BM Dünya Turizm Örgütü'nün Spiritüel Turizm Kitabı Yayınlandı

Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) 21- 22 Kasım tarihinde Uluslararası Sürdürülebilir Kalkınma için Spiritüel Turizm Konferansı'nı gerçekleştirmişti.

Konferans çalışmalarını kapsayan 164 sayfalık kitap geçen ay yayınlandı.

Vietnam'ın en önemli gezi güzergâhları arasında bulunan Ninn Binh eyaletinde yapılan uluslararası konferans, Vietnam Kültür, Spor ve Turizm Bakanı'nın konuşmasıyla açıldı. Açılış konuşmasını takiben spiritüel turizmin ele alındığı 4 oturum gerçekleştirildi. Bu oturumların konu başlıkları: Dini Turizmden Seküler ve Modern Spiritüelizme Spiritüel Turizmin Dinamik İçeriği, Spiritüel Turizm Aracılığıyla Kültürel Alışverişi ve Sorumlu Turizm Anlayışını Geliştirme, Spiritüel Turizm Destinasyonlarında Sürdürülebilirlik- Kapsayıcı Gelişme ve Sorumlu Yönetim, Spiritüel Turizm Ürünleri: Mevcut ve Potansiyel Talep ile Destinasyon Arzını Eşleştirmenin Doğru Uygulamaları.

Konferansta farklı deneyimlere sahip dünyanın çeşitli yerlerinden seyahat acentecileri ve uzmanlar bir araya geldi. UNWTO bu konferansa uzman konuşmacı olarak Türkiye'den de FEST Travel Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Pekin davet edilmişti.

Faruk Pekin: Spiritüel turizm barışçıl bir gelecek için en iyi araç olabilir

Konferansın Türkiye'den tek katılımcısı olan Faruk Pekin, "spiritüel turizm barışçıl bir gelecek için en iyi araç olabilir" başlıklı sunumunu gerçekleştirdi.

Faruk Pekin sunuşunda, spiritüel turizmin yeni bir anlayış olmakla birlikte aslında en eski turizm örneklerinden hac turizmini andırdığını hatırlattı. Ancak spiritüel turizmin hac turizmi ile karıştırılmaması gerektiğine dikkat çekti. İkisinin birbirinden farkını ifade ederken bu tür gezilerin, özellikle belli bir din ve inanca sahip kişilere hitap etmediğini çok daha farklı bir gezgin profili tarafından tercih edildiğini vurguladı.

Göbeklitepe ile sunumuna başlayan Pekin, Machu Picchu, Chichen Itza, Nepal, Lassa Potala Sarayı, Angkor Vat, Şrilanka, Hindistan, Myanmar, Altaylar, İtalya, Norveç kutsal merkezleriyle örnekler verdi. Spiritüel geziler konusunda 30 yılı aşkın tecrübesiyle Pekin, yerel halkın yanı sıra hükümetler ve yerel otoritelerin de yeterli bilgiye ve duyarlılığa sahip olmamasının spiritüel turizmin gelişmesi önünde engel oluşturduğuna dikkat çekerek çözüm önerilerini sundu.

Faruk Pekin'in sunuşunda öne çıkanlar şöyle: Spiritüel gezilerle, hem modern yaşam koşullarından uzaklaşmak hem de kendilerine ve dünyaya ilişkin kültürel keşifleri buluşturmak isteyen gezginlerin, hayatın anlamına dair arayışlarına eşlik ediliyor. Gezginler, bu tür seyahatlerde doğa ile daha derin bir ilişki kurarak; yerel kültür, inanç sistemleri ve gelenekleri özümseyerek yaşadıkları sonsuz deneyimi kendi dünyalarına aktarabiliyorlar. Böylece mutluluk, dinginlik ve huzur buluyorlar. Pekin, bu deneyimin nihai varış noktasına ulaşmaktan çok bir "yolculuk" olduğunu vurguluyor.

Spiritüel turizm, sorumluluk sahibi ve sürdürülebilir kalkınma prensiplerini göz önünde bulunduran bir rehberlikle toplumlara önemli değerler kazandırabilir. Hatta Pekin'in de vurguladığı gibi barışçıl bir gelecek için en iyi aracın, farklılıklara karşı hoşgörüyü arttıran spiritüel geziler olduğu söylenebilir.

Kaynak: Bültenler

09 Temmuz 2015 Perşembe 14:44

Türkiye, Vietnam, Pekin, Dünya Turizm Örgütü, Güncel