Stratejik Plan Çalışmaları Devam Ediyor

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

Bursa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 2015-2019 yıllarını kapsayan stratejik plan çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.
Strateji Geliştirme Birimi tarafından titizlikle yürütülen stratejik plan çalışmalarının ocak ayı sonunda bitirilmesi planlanıyor.
Stratejik planın önemine vurgu yapan İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Bilici, “Sunduğu olanaklarla stratejik yönetim yaklaşımının temel aracı olan stratejik planlama, kuruluşun kendisine ve ulaşmayı arzu ettiği duruma ilişkin tanımlarını, bu duruma ulaşmada kat edeceği aşamaları ve bu yöndeki adımlarının sonuçlarını izlemedeki temel kıstaslarını belirlemesidir. Stratejik planlama, bir kuruluşun ne olduğunu, neler yaptığını ve bu yaptıklarını niçin yaptığını belirleyen ve bunların ortaya konmasına rehberlik eden temel karar ve eylemleri, disiplinli bir şekilde ortaya koymasıdır” dedi.
Stratejik plan çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Strateji Geliştirme Şube Müdürü İbrahim Ataman da, “Stratejik plan hazırlıklarımız kurum çalışanları, ilgili kurum ve kuruluşlar, sivil toplum örgütleri ve tüm paydaşların fikri alınarak katılımcılığın esas alındığı bir yaklaşımla devam ediyor. Hazırlanacak stratejik plan müdürlüğümüzün orta ve uzun vadeli amaç ve hedeflerini, temel ilke ve politikalarını ve bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemleri belirleyecek.” diye konuştu.

Kaynak: CİHAN

04 Aralık 2014 Perşembe 10:06

Milli Eğitim Müdürlüğü, Mustafa Bilici, Bursa, Yerel