CHP'den Romanlar İçin Araştırma İstemi

CHP, Romanlar'ın yaşadığı sorunların belirlenerek, çözümlerinin bulunması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP, Romanlar'ın yaşadığı sorunların belirlenerek, çözümlerinin bulunması için Meclis Araştırması açılmasını istedi.

CHP Kocaeli Milletvekili Hurşit Güneş ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, Romanlar'ın, 10. yüzyıldan itibaren Kuzey Hindistan'dan batıya doğru hareket ederek, tüm dünyaya yayılan bir topluluk olduğu, batıya doğru göçlerinin İngiltere'ye, oradan da kuzey Amerika'ya uzandığı anımsatıldı.

Romanlar'ın, yüzyıllar boyu süren göçebe hayatlarında, geçtikleri toprakların gelenek ve görenekleriyle harmanlanarak zengin bir kültürel yapıya ulaştığının ifade edildiği gerekçede, şunlar kaydedildi:

"Bugün tüm dünyada 15 milyon, Türkiye'de ise 750 binin üzerinde Roman yaşadığı tahmin edilmektedir. Tüm dünyada Romanlar, en alt kültür gurubu olarak görülmekte, farklı tanımlarla etiketlenerek, eşit sosyal statü elde edememektedirler. 2. Dünya Savaşı sırasında Romanlar, bu anlamda en büyük vahşeti yaşamış halklardan biridir. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Romanlar, alt kültür gurubu olarak görülmektedir. Türkiye'deki Romanlar, Türk olmaktan duydukları gururu açıkça ortaya koymalarına ve kendilerini Sünni Müslüman olarak tanımlamalarına karşın, yüksek düzeyde ayrımcılığa ve aşağılanmaya maruz kalmaktadır. Türk toplumundaki Romanlara yönelik genel algı, onları sosyal hiyerarşinin en altına yerleştirmektedir. Bırakınız eğitim ve sağlık, temel sosyal güvenlik hizmetlerinden yararlanamamayı, bu toplumsal kesim kamusal alanda aidiyetini bile ifade edememektedir."

- TBMM

Kaynak: AA

08 Mayıs 2012 Salı 11:10

Hindistan, Hurşit Güneş, Kocaeli, Türkiye, Politika, Güncel