CHP Seçim Bildirgesi Açıklandı (2)

CHP'nin 'Önce Türkiye' başlıklı bildirgesinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), 'Hakimler Yüksek Kurulu' ve 'Savcılar Yüksek Kurulu' olarak ikiye ayrılacağı, Cumhurbaşkanı'nın yargı ve diğer üst düzey bürokrasi atamalarındaki yetkilerinin de kısıtlanacağı bildirildi.

CHP'nin "Önce Türkiye" başlıklı bildirgesinde, Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulu'nun (HSYK), "Hakimler Yüksek Kurulu" ve "Savcılar Yüksek Kurulu" olarak ikiye ayrılacağı, Cumhurbaşkanı'nın yargı ve diğer üst düzey bürokrasi atamalarındaki yetkilerinin de kısıtlanacağı bildirildi. 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Gençlere adadığını" açıkladığı bildirge, kamuoyuyla paylaşıldı.  

"Partiler üstü, sembolik yetkilerle donatılmış, yürütme ve yasama üzerindeki etkisi sınırlandırılmış bir Cumhurbaşkanlığı modelini yeniden tesis edeceğiz" denilen bildirgede, Cumhurbaşkanı'nın yargı ve diğer üst düzey bürokrasi atamalarındaki yetkilerinin kısıtlanacağı açıklandı.

Cumhurbaşkanlığının bütçesinin anayasal tanımlara uygun, mütevazı ve hesap verebilir hale getirileceği vurgulanan bildirgede, "örtülü ödeneğin keyfi biçimde ve siyasi amaçlarla kullanılmasını engelleyecek" yasal düzenlemelerin de yapılacağı kaydedildi.

Bildirgede, Cumhurbaşkanı'na hakaret suçunun ise "yurttaşları sindirme amacıyla" kullanılmasını mümkün kılan yasaların kaldırılacağı vurgusu yapıldı.  

TMSF'ye devredilmiş medya kuruluşlarının iktidarın güdümüne girmesine ve propaganda aracına dönüşmesine engel olunacağına işaret edilen bildirgede, kamu kaynaklarının TMSF yoluyla iktidara yakın gazetelere ve televizyonlara aktarılmasına da son verileceği bilgisi yer aldı. 

Liyakat esas alınacak 

Hakim ve savcıların mesleğe girişinde nesnel ölçütler getirilerek, liyakatin esas alınacağı belirtilen bildirgede, hakim ve savcıların idari olarak Adalet Bakanlığına bağlı olmaktan çıkarılacağı bildirildi.

HSYK'yı, "Hakimler Yüksek Kurulu" ve "Savcılar Yüksek Kurulu" olarak ikiye ayıracağı vaadinde bulunan CHP, Adalet Bakanını ve Bakanlık Müsteşarını ise bu kurulların dışına çıkaracağını duyurdu. 

Din ve siyaset işlerinin birbirinden ayrı tutulmasına ve dinin siyasete alet edilmemesine özen göstereceğini açıklayan CHP, Diyanet İşleri Başkanlığını ise tüm inançlara eşit mesafede duracak şekilde yeniden yapılandıracağı bilgisini paylaştı. 

Evrensel insan hakları ilkeleri çerçevesinde, farklı din ve inançlara mensup tüm vatandaşların ibadethane açmalarının önündeki engellerin kaldırılacağının da açıklandığı bildirgede, "Cemevlerini diğer ibadethaneler gibi yasal statüye kavuşturacağız" denildi. 

Dersim arşivleri açılacak

CHP bildirgesinde, Madımak Oteli'nin "Hoşgörü Müzesi"ne, Diyarbakır Cezaevi'nin ise "İnsan Hakları ve Demokrasi Müzesi'ne dönüştürülmesi de yer alıyor.

"Roboski katliamını yeniden soruşturacak, sorumluları, bulundukları görev ne olursa olsun yargı önüne çıkaracağız" denilen bildirgede, Dersim olaylarının araştırılması için de Dersim arşivlerini TBMM'de toplayarak, araştırmacıların incelemesine açacakları bilgisi paylaşıldı. 

CHP, 21 Mart'ı "Nevruz Bayramı" olarak ilan edeceğini açıklarken, bu ifade bildirgede, "21 Mart'ı Nevroz Bayramı olarak resmi tatil ilan edeceğiz" şeklinde yer aldı. 

Kadına şiddete "sıfır tolerans"

Kadına yönelik şiddete karşı "sıfır tolerans" anlayışıyla hareket ederek, bu konuda gereken yasal yaptırımları kararlılıkla uygulayacağını açıklayan CHP, kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesine son vermek için de gereken tüm önlemleri alacağını duyurdu.

Ekonomik vaatlerin daha fazla yer bulduğu bildirgede, CHP programı ile ilk 20 yılda Türkiye'nin, İnsani Gelişmişlik Endeksi'nde ilk 20 ülke arasına taşınacağı savunuldu.

Verimliliğin büyümeye katkısını artırarak, yıllık ortalama büyüme hızını yüzde 6'ya çıkarmayı vadeden CHP, işsizliği yüzde 5'in altına indireceğini, enflasyonu ise yüzde 4'ün altına düşüreceğini açıkladı.

Enerji başlığı ve Akkuyu Nükleer Santrali

Kömür işletmeciliğinde kamuyu etkin kılacak, sektörü Türkiye Kömür İşletmeleri (TKİ) eliyle yeniden yapılandıracağını açıklayan CHP, bildirgesinde nükleer teknolojiye "kategorik olarak" karşı olmadığını vurguladı. 

CHP buna karşın, mevcut nükleer enerji teknolojilerine dayalı, sorunlarını giderememiş riskli santrallerin kısa vadede Türkiye'de kurulmasına ise izin vermeyeceklerini bildirdi.

Bildirgede, "İhalesiz olarak gerçekleştirilen ve ÇED sürecinde ciddi hukuki sorunlar bulunan Akkuyu Nükleer Güç Santrali (NGS) Anlaşması'nı yerel ve uluslararası hukuk ilkeleri çerçevesinde yeniden gözden geçireceğiz. Ülkemizin enerji bağımlılığını artıracağı ve güvenliği şüpheli olduğu için, hukuk çerçevesinde mümkün olursa iptal edeceğiz" ifadelerine yer verildi.

Seçim bildirgesinde, "Tüketici Sağlığı" başlığı altında ise genetik yapısı değiştirilmiş ürünlerin ithalatı, üretimi ve tüketiminde mevzuatın AB standartları ile uyumlu hale getirileceği ve kararlılıkla uygulanacağı kaydedildi.

Aile Sigortası kapsamındaki engellilere, yüzde 40 engellilik düzeyi için 400, yüzde 60 engellilik düzeyi için 600 lira "yaşam aylığı" sözünü veren CHP, ayrıca bakıma muhtaç tüm engellilere de bakım hizmeti vereceğini duyurdu.

Evde bakım aylığı alanların sosyal koruma kapsamına alınacağını açıklayan CHP, özel beslenme ihtiyacı olan engellilerin beslenme ihtiyaçlarının ise ücretsiz karşılanacağını bildirdi. 

Bildirgede, 3 ayda bir 600 lira olarak ödenen 65 yaş aylığının, Aile Sigortası Programı kapsamında 900 liraya çıkarılacağı bilgisi de yer aldı. 

"Kültür Bakanlığı" kurulacak

CHP seçim bildirgesinde, Kültür Bakanlığının, Kültür ve Turizm Bakanlığından ayrı bir bakanlık haline getirileceği bildirildi.

Kültür Bakanlığının genel bütçe içindeki payının da yükseltileceği bilgisi yer alan bildirgede, "Devlet bünyesindeki sanat kurumlarının özerkliğini koruyacak, siyasi amaçlar için kullanılmalarına engel olacağız. Sanat kurumlarının yönetimini ağırlıklı olarak sanatçılara bırakacağız" denildi. 

Şehit çocuğu askerlikten muaf olacak

Bildirgede, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Şehit Yakınları ve Gaziler Dairesi Başkanlığının, "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü" olarak yeniden yapılandırılacağı ve doğrudan Başbakanlığa bağlanacağı bildirildi.

Şehit yakınları ve gazilerin, kamu kurumlarıyla ilişkilenmeden bütün işlerinin "Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü" tarafından görevlendirilecek "hayat danışmanları"na yaptırabilmelerinin sağlanacağı vurgulanan bildirgede, "Hiçbir şehit eşinin, eşi yoksa anne ve babasının ya da gazinin net aylık gelirinin, en düşük net memur maaşından aşağı olmamasını güvence altına alacağız. Tüm şehit ailelerine ve gazilere ömür boyu yeşil pasaport vereceğiz. Şehitlerin çocuklarını ve kardeşlerini askerlikten muaf tutacağız" ifadesi yer aldı.

İstanbul, İzmir ve Ankara için özel başlıkların bulunduğu bildirgede, dış politikaya da geniş yer verildi. Başta Ortadoğu olmak üzere Türkiye'nin AB ile ilişkileri de ele alındı. Bildirgede, "1963 yılında başlattığımız AB sürecini, iktidara geldiğimizde tam üyelikle sonuçlandıracak ve Türkiye'yi AB'nin saygın bir üyesi yapacağız" denildi.

Bildirgenin "Ortadoğu" bölümünde ise "Türkiye için, Ortadoğu'da maceracılıktan, kibirden, fırsatçılıktan ve hamasetten uzak bir dış politika ile sözüne güvenilir ve saygın bir ülke modeli yaratacağız" ifadelerine yer verildi.

Suriye konusu

Bildirgede Suriye konusu da ağırlıklı olarak işlenen dış polikita konuları arasında yer aldı. 

CHP olarak Suriye'de kalıcı barışı sağlamaya dönük bütün uluslararası girişimleri ve BM Suriye Özel Temsilcisi'nin çalışmalarının destekleneceği açıklanan bildirgede, şu değerlendirmeler yapıldı:

"Suriye halkının dostumuz olduğunu hiç unutmadan, iç savaşın taraflarıyla görüşebilen bir siyasi parti olarak, Suriye'ye barış ve güven getirmek için samimiyetle çalışmaya devam edeceğiz. Suriye'de sürmekte olan savaşta taraf tutmayacak, Suriye'nin geleceğine dış müdahaleler olmaksızın Suriye halkının karar verebileceği koşulların yaratılmasına yardımcı olacağız. Türkiye ile Suriye arasındaki ekonomik ilişkileri yeniden hukuki zemin içinde canlandıracağız. Suriye'deki savaş nedeniyle ülkemize gelen Suriyelilere, insanlığa yakışır koşullar sağlayacağız. Suriyeli mültecilerin temel ihtiyaçlara (yiyecek, giyecek, yakacak) erişimini güvence altına alacağız."

CHP seçim bildirgesinde, Suriye'nin yanı sıra Mısır, Yemen, Irak, İran, Yunanistan, ABD, Kıbrıs ve Rusya gibi başlıklar yer aldı. Bildirgede, CHP'nin bu ülkelerle ilişkilerde yapmayı planladıkları da detaylı olarak anlatıldı.

(Bitti)

Kaynak: AA

30 Eylül 2015 Çarşamba 15:50

Diyanet İşleri Başkanlığı, Kemal Kılıçdaroğlu, Dersim, Suriye, Politika, Güncel
İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI