Çin, Eğitimi Modernleştirme Yolunda Plan Oluşturuyor

Çin'de eğitime ilişkin iki geliştirme planı 23 Şubat Cumartesi günü kamuoyuna duyuruldu.

Bu planlar, sektörün modernizasyonu ve 2035'te öngörülen durumuana hatlarıyla belirleyen taslaklar.

Planlardan birisi 2035 için hedef ve görevleri saptarken diğeri de 2018 ila 2022 arasında eğitimin modernizasyonunun ayrıntılı işlemlerini gösteriyor.

Eğitimin 2035 modernizasyonu planı sekiz hedef öneriyor. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi tarafından açıklanmış bulunan plan, okul öncesi eğitimden en yüksek eğitim aşamalarına ve mesleki eğitimden engellilere yönelik özel öğretime değin kaliteli eğitime erişimin önemini vurguluyor.

Söz konusu plan ayrıca, temel kamu eğitimine erişimin güvencesini, dünya çapında üniversitelerin oluşturulmasını ve eğitimi dünyaya daha fazla açmayı da içeren 10 stratejik görev belirliyor.

Dünyaya açılım bölümünde karşılıklı olarak diploma ve akademik derecelerin tanınmasının teşviki ve Kuşak ve Yol Girişimi çerçevesinde eğitim işbirliği gibiayrıntılı hedefler bulunuyor.

Öte yandan Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi ve Devlet Konseyi ofislerince açıklanmış beş yıllık uygulama planı ise, enformasyon teknolojisinin daha kapsamlı kullanımını içeren eğitim modernizasyonda ilerlemeye dönük 10 temel görev belirliyor.

Kaynak: Bültenler

24 Şubat 2019 Pazar 20:34

Merkez, Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel