Çin yeni dönemin bilimci ruhunu destekliyor

Xinhua Haber Ajansı 11 Haziran'da Çin'in bilimci ruhu desteklemek ve bilim topluluğunun davranış ve etik anlayışını geliştirip iyileştirmek amacıyla bir kampanya başlattığını duyurdu.

Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Ofisi ile Devlet Konseyi'nin ortak yayınladığı belge, Çinli bilim insanlarını yeni çağın bilimci ruhunu yürekten yaşamaya, onları yurtsever, yenilikçi, özverili ve işbirliğine hazır olmaya; bilimsel gerçeklerin peşinden gitmeyi sürdürmeye ve genç kuşaklara yardım etmeye hazır kalmaya çağırıyor.

Bilimcilerden küresel düzeyde ileri teknolojilere ve bunların ulusal ekonomi üzerinde etkisi olanlara, ülkenin önemli stratejik ihtiyaçlarına yarar sağlayanlarına odaklanmaları ve de ülkenin karşı karşıya kaldığı belli başlı darboğazları aşmakta sorumluluk üstlenmeleri talep edildi.

Kampanya, daha da ötede, bilim ve teknoloji çalışmalarında, sistemin reform ve yenileşmesinde Parti'nin önderliği ilkesine uyma çağrısında bulundu. Değişik kurumların ve toplumun elverişli bir bilim ortamı yaratma çabası gösterme çabasında bulunmasını istedi.

Belge, ayrıca bir yıl içinde reform önlemlerini tümüyle benimsemeyi; çağımızın bilimci ruhunun büyük ölçüde gelişmiş olduğunu görmek için de, bilim topluluğunun davranış ve etik tutumuna üç yıl içinde somut düzelmeler getirmeyi vadetti.

Kaynak: Bültenler

12 Haziran 2019 Çarşamba 15:20

Çin Halk Cumhuriyeti, Güncel