Darende'de Barıª Yeme??

Malatya (?HA) - Malatya'n'n Darende ilçesinde düzenlenen yemekli programda bir araya getirilen darg'n akrabalar, bar'ºt'r'ld?.

010-YRL/05-OCA-00BC-0697-(FOTO'RAFLI)'SMET U'URMalatya (?HA) - Malatya'n'n Darende ilçesinde düzenlenen yemekli programda bir araya getirilen darg'n akrabalar, bar'ºt'r'ld?.Darende'nin Göllüce köyünde bir süre önce içme suyu meselesi nedeniyle amca ye'en kardeº aras'ndaki b'çakl? kavgada, akrabalar birbirlerine küsmüºtü. Darende Belediye Baºkan? 'sa Özkan, AK Parti 'lçe Baºkan' Süleyman ªimºek, belediye meclis üyesi Yaºar Çal'k, AK Parti 'lçe 'kinci Baºkan' Nejmi Akkuº, köy muhtarlar'n'n kat'ld??? bar'º yeme'inde kavgal? taraflar, birlikte yemek yedi. Darende Belediye Baºkan? 'sa Özkan, "Akrabalar aras'nda bu tür olaylar olmuº. Olmamas' gerekir. ªeytana uyulup bu türolaylar olmuº. Bundan böyle bu tür olaylar'n yaºanmamas? için sizleri bir araya getirerek bar'ºman'z? istiyorum "dedi. Ye'enler amcalar'n'n elini, kardeº ise a'abeyinin elini öpüp sar'larak bar'ºt?.(?U-RA-Y)05.01.2012 13: 53: 50 TSINNNN

Kaynak: İHA

05 Ocak 2012 Perşembe 14:13

Ak Parti, Göllüce, Malatya, Darende, Yerel, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri