Divan Edebiyatıyla İlgili Yeni Bir Yayın: 'Riyâzu'l-Cinân'

Cinânî’nin “Riyâzu’l-Cinân”mesnevisi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları arasından çıktı.

Cinani'nin "Riyazu'l-Cinan"mesnevisi Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu yayınları arasından çıktı.

Siyaset ve ahlaka dair eğitici bir mesnevi olan "Riyazu'l-Cinan", Mahmut Şarlı'nın hazırladığı doktora tezinin gözden geçirilmişhaliyle okuyucuya sunuldu.

Eserle ilgili bir açıklama yapan Mahmut Şarlı, "Cinani'nin "Riyazu'l-Cinan"mesnevisi, divan edebiyatının sosyal meselelere ilgisiz kaldığı iddiasını çürüten, mahallileşme eğiliminin örneklerinden olan bir eserdir.16. yüzyıl Osmanlı sahasının önde gelen edebi şahsiyetlerinden olan Cinani, Bursa'da, Muradiye semtinde dünyaya gelmiştir. Cinani'nin hayatı ve eserleri üzerinde üç ciddi çalışma yapılmıştır. Bunlardan birincisi, Cihan Okuyucu tarafından hazırlanıp1994 yılında Türk Dil Kurumu yayınlarından çıkan "Divan", ikincisi Mustafa Özkan tarafından hazırlanıp 1990 yılında İstanbul Üniversitesi yayınlarından çıkan "Cilaü'l-kulüb", üçüncüsü ise Osman Ünlü tarafından hazırlanıp 2009 yılında Harvard University The Department of Nearn Eastern Languages and Civilizations yayınlarından çıkan "Bedayi'ü'l-asar"dır" dedi.

Eserin giriş, metin ile ilgili bilgiler, metin ve tıpkı baskı bölümlerinden meydana geldiğini kaydeden Şarlı, " Giriş bölümünde, Cinani'nin hayatı, yaşadığı devir, edebi şahsiyeti ve eserleri, dili hakkında bilgi verilmektedir. Akabinde, "Riyazu'l-Cinan"ın şekil, muhteva hasiyetleri, nazire olduğu söylenen eserlerle mukayesesi ve "Atabetü'l-Hakayık"ve "Kutadgu Bilig" ile benzerliklerine değinilmiştir. Neşirde eserin dokuz nüshaya dayanan tenkitli, çeviri yazılı metni de yer almaktadır.Çeviri yazılı metnin ardından eserin günümüz Türkçesine aktarılmış hali ve tıpkıbaskısı verilmiştir" ifadesini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

13 Şubat 2018 Salı 14:21

Mustafa Kemal Atatürk, Politika, Güncel