Dünya Nüfus Günü

AK Parti Malatya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Nüfus Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık, 'Ülkelerin nüfusları en büyük stratejik güçleri olacaktır' dedi.

AK Parti Malatya Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Nüfus Kalkınma Grubu Başkanı Öznur Çalık, "Ülkelerin nüfusları en büyük stratejik güçleri olacaktır" dedi.Milletvekili Öznur Çalık, 11 Temmuz Dünya Nüfus Günü nedeniyle yaptığı yazılı açıklamada, "Ülkeler ekonomik olarak geliştikçe, şehirleşme ve kadın çalışma oranı da artmıştır. Buna paralel kadın doğum oranları düşmüş ve düşmeye devam etmektedir. Gelişmiş ülkelerin çoğu bugün ciddi bir krizle karşı karşıyadır. Çünkü Birleşmiş Milletler (BM) rakamlarına göre, nüfusun dengede kalabilmesi için kadın doğum ortalaması yüzde 2,1'in altına inmemelidir; oysa bugün 2,9 milyar insan bu rakamın altında ve eşiğinde olan ülkelerde yaşamaktadır. Öte yandan, bırakın nüfusun istikrarlı artışını; kalkınmış ülkelerde nüfus artış hızı düşme eğilimi gösterdiği için, bu ülkeler üretemeyen yaşlı toplumlar haline gelmektedir. Bugünden 2050 yılına kadar dünya nüfusunda meydana gelecek artışın yüzde 70'i gelişmekte olan 24 ülkede meydana gelecektir. ve bu ülkelerin nüfusları en büyük stratejik güçleri olacaktır" ifadelerini kullandı."Türkiye'de dünyada yaşanan demografik dönüşümden nasibini alarak demografik bir geçiş sürecine girmiştir" diyen Çalık, çalışabilir nüfusun toplam nüfus içindeki payının en yüksek noktaya ulaşacağını ve bu geçişin ülkenin kalkınmasında önemli bir fırsat penceresi oluşturacağını kaydetti. Çalık, "Türkiye şu anda 77 milyonluk nüfusuyla nüfus artış hızında 2001 yılına göre 2 puan birden düşerek yüzde 11'lere gerilediği bir ülke konumundadır. Bir kadının doğurgan olduğu dönem (15-49 yaş grubu) boyunca dünyaya getirebileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden 'toplam doğurganlık hızı' gerilemektedir. Buna göre, bir kadının doğurgan olduğu dönem boyunca sahip olabileceği ortalama çocuk sayısı 2'ye düşmüştür. (Avrupa'daki doğurganlık hızı; 1,2-1,8 çocuk arasındadır) Bütün bu verilerin bize açıkça söylediği şey Türkiye nüfusunun yaşlanıyor olduğudur. Avrupa'daki gibi yaşlı nüfusun yüzde 17-18'lerde olduğu bir yapıdan bahsetmesek de, yüzde 3-4 düzeyindeki 65 yaş üstü nüfus, günümüzde yüzde 7 civarında seyretmektedir. Projeksiyonlar, 2023'te bu oranın yüzde 10'lara yaklaşacağını göstermektedir. Bu yüzden BM'nin; toplam nüfusunun yüzde 15'i yaşlı olan ülkeleri 'yaşlı nüfus' olarak adlandırdığı göz önünde bulundurulduğunda, Türkiye'nin 2045 yılında 'yaşlı nüfus' kategorisine girmiş olacağını söyleyebiliriz. Azalan nüfus içinde yaşlıların artışı, genç ve eğitimli nüfusun azalışı, önemli bir stratejik avantajın kaybı anlamına geliyor. Gelişmiş Batı ve Kuzeydoğu Asya ülkeleri şimdiden sağlıklı göçmen kabulü için sistemler geliştiriyor. Türkiye gibi sosyal alana ayıracağı kaynakları sınırlı olan bir ülkenin de, artan yaşlı nüfus karşısında şimdiden sosyal politika seçenekleri üretmesi gereklilik arz ediyor" bilgilerini aktardı.Çalık, açıklamalarını şöyle tamamladı:"Ülkemizde ilk kez AK Parti, sosyal politika öncelikleri arasına artan yaşlı nüfusun konumunu yerleştirmiştir. Başbakanımızın nüfus artış hızının yüksek tutulması konusuna dikkat çekişinin bütün bu açıklamalar minvalinde tekrar değerlendirilmesi önemlidir. Çünkü bu bir öngörü ve vizyon meselesidir. Bu öngörüyü ve vizyonu AK Parti hükümetinin demografik veriler ışığında şekillendirerek yürüttüğü sosyal politikalarında da görmekteyiz. Tüm bu gerçekler ışığında, Dünya Nüfus Günü'nün nüfus ve kalkınma arasındaki sarsılmaz bağ dolayısıyla hakkıyla değerlendirildiği tartışmalara ev sahipliği yapmasını diliyor, saygılar sunuyorum." - Malatya

Kaynak: İHA

11 Temmuz 2012 Çarşamba 17:31

Öznur Çalık, Ak Parti, Malatya, Türkiye, Yerel