Dünya Nüfus Günü'nün Teması 'Aile Planlaması' (1)

Dünya Nüfus Günü'nün teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da 'Aile planlaması' olarak belirlendi.

Dünya Nüfus Günü'nün teması geçen yıl olduğu gibi bu yıl da "Aile planlaması" olarak belirlendi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) da bu doğrultuda, Türkiye'deki doğum ve evlenme istatistiklerine ilişkin temel bilgileri açıkladı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Dünya Nüfus Günü'ne ilişkin bültenine göre, Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA), her yıl nüfusun önemli konularını ele alan bir tema belirliyor. Bu yılın teması da geçen yılki gibi "Aile planlaması" oldu. TÜİK de buradan yola çıkarak Türkiye'deki doğum ve evlenme istatistiklerine ilişkin temel bilgileri derledi.

Buna göre, Türkiye'de 2016'da 1 milyon 311 bin 895 olan canlı doğan Bebek sayısı, 2017'de 1 milyon 291 bin 55 olarak kaydedildi. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin yüzde 17,9'u İstanbul, yüzde 5,8'i Ankara, yüzde 5'i Şanlıurfa ve yüzde 4,1'i İzmir'de doğdu.

Bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda, doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade eden toplam doğurganlık hızı 2016 yılında 2,11 çocuk, geçen yıl ise 2,07 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,1'in altında kaldığını gösterdi.

- Doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 4,29 çocuk ile Şanlıurfa

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2017'de 4,29 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,72 çocuk ile Şırnak, 3,60 çocuk ile Ağrı ve 3,39 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,31 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,45 çocuk ile Bartın, 1,46 çocuk ile Edirne ve 1,48 çocuk ile Zonguldak izledi.

Belli bir yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade eden yaşa özel doğurganlık hızında en yüksek oran 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2012'de binde 129 iken, geçen yıl binde 132 oldu. Diğer bir ifadeyle 2017'de 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 132 doğum düştü.

Bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı, 2016'da binde 16,5 iken, 2017'de binde 16,1 oldu.

Kaba doğum hızı illere göre incelendiğinde, geçen yıl kaba doğum hızının en yüksek olduğu ilin binde 32,7 ile Şanlıurfa olduğu görüldü. Bu ili binde 27,9 ile Şırnak, binde 27,8 ile Ağrı ve binde 27,1 ile Muş izledi. Kaba doğum hızının en düşük olduğu il ise binde 9,8 ile Edirne. Edirne'yi binde 9,9 ile Kastamonu ve Bartın, binde 10 ile Giresun, binde 10,1 ile Gümüşhane takip etti.

(Sürecek)

Kaynak: AA

06 Temmuz 2018 Cuma 10:53

Dünya Nüfus Günü, TEM Otoyolu, Politika, Güncel