Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Sekreteri Murat Yaman Açıklaması

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Sekreteri Murat Yaman, 2016 Merkezi Bütçe Tasarısı’nın, tıpkı geçmiş yıllardaki gibi başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetleri alanında yaşanan ticarileştirme uygulamalarına paralel bir mantıkla hazırlandığını öne sürdü.

Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Sekreteri Murat Yaman, 2016 Merkezi Bütçe Tasarısı'nın, tıpkı geçmiş yıllardaki gibi başta eğitim ve sağlık olmak üzere kamu hizmetleri alanında yaşanan ticarileştirme uygulamalarına paralel bir mantıkla hazırlandığını öne sürdü.

Murat Yaman, 2016 Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bütçesine ilişkin temel tespitleri ile ilgili bir açıklama yaptı. Yaman, "Geçtiğimiz 13 yıl içinde MEB bütçesinin milli gelire oranı belirgin bir değişiklik göstermemiştir. Son dönemde halkın cebinden yaptığı eğitim harcamaları her geçen yıl katlanarak artmış ve bugün neredeyse Milli Eğitim Bakanlığı bütçesi rakamlarıyla yarışır hale gelmiştir. Eğitimde yaşanan ticarileşme ve özel okul teşviklerinin aynı hızda sürmesi durumunda cepten yapılan eğitim harcamalarının 2016'da 30 milyar TL'yi zorlaması kaçınılmaz görünmektedir. Halktan toplanan vergilerin özel okullara her fırsatta 'öğrenim desteği' ya da 'teşvik' adı altında aktarılması, her şeyden önce herkese eşit ve parasız eğitim hakkının ihlali anlamına gelmektedir. Rakamsal büyüklüğü ile övünülen MEB bütçesinin büyük bölümü zorunlu harcamalara gitmektedir. Türkiye'de öğrenci başına yapılan kamusal eğitim harcaması miktarı, OECD ortalamasının çok altındadır" diye belirtti.

Eğitim ve bilim emekçileri olarak bütçeye ilişkin taleplerini de dile getiren Eğitim Sen Eskişehir Şubesi Sekreteri Murat Yaman, "Eğitim, devredilemez bir kamusal haktır. Bu alanda yapılan çeşitli araştırmaların da gösterdiği gibi, devlet okullarında paralı eğitim uygulamaları yaygınlaştıkça, en düşük gelir dilimindeki yüzde 20'lik kesimin gelirleri içinde eğitim harcamalarına ayırmak zorunda oldukları pay artmaktadır. Söz konusu artış ise ancak gıda ve sağlık harcamalarından kısılarak gerçekleştirilebilmektedir. Bu koşullarda devlet okullarında eşitsizlikleri derinleştiren örnekler, var olan toplumsal eşitsizlikler doğrultusunda okulları tasnif etmeye yaramakta ve zenginle yoksula ayrı ayrı 'devlet okulu', hatta aynı devlet okulu içinde gelir durumuna, başarı düzeyine göre farklı 'sınıf'lar oluşturulmasının önünü açmaktadır" şeklinde konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

11 Şubat 2016 Perşembe 15:52

Eğitim Sen, Eskişehir, Yerel