Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Plan ve Bütçe Komisyonunda

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.

AK Parti'li milletvekillerinin imzasını taşıyan Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin 3 maddesi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi.
Komisyon, teklifteki vazife ve harp malullerine yönelik maddeleri öncelikli olarak görüştü.
Toplantıda görüş bildiren Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Genel Başkanı Mustafa Işık, SGK'nin aylık bağlarken gazileri engellilik durumuna göre derecelendirdiğini anlattı.
Kanun teklifiyle gazilere ikinci bir aylık bağlanmasına imkan tanınacağına işaret eden Işık, gazilere malul aylığının gazi olunan tarihten itibaren başlatılmasını; daha ileri tarihte aylık ödenmeye başlanması halinde de bunun geriye dönük ödenmesini istedi.
Işık, öte yandan şehit anne ve babalarına ödenen 597 liralık maaşın iyileştirilmesi talebinde bulundu.
Türkiye Muharip Gaziler Derneği Genel Başkanı Şükrü Tandoğan ise şeref aylığının 2007 yılında yapılan bir düzenlemeyle sosyal güvencesi olan ve olmayan gazilere farklı tutarlarda verilmeye başlandığını; 32 bin gaziden yaklaşık 10 bininin sosyal güvencesi olmadığı için yüksek tutarda şeref aylığı alırken, diğer gazilerin düşük tutarda şeref aylığı aldıklarını kaydetti.
Tandoğan, şeref aylığının "ödül" olarak değerlendirilmesi ve herkese eşit tutarda ödenmesi gerektiğini vurguladı.
SGK Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Ertüzün, rapor tarihinden itibaren malul aylığı ödemesinin başlandığını ve gazilerin maluliyet derecesine göre aylıklarının belirlendiğini anlattı.
Ertüzün, teklifin yasalaşmasıyla vazife ve harp malul aylığı alan 9 bin 770 gaziye 5 bin gün ve 20 yıl sigortalı olmak şartıyla ikinci aylık bağlanabileceğini kaydetti.
"Önceki çalışma süreleri de emeklilik hesabına eklensin"
CHP İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi, malul aylığı bağlandığı tarihten önceki çalışma sürelerinin emekli aylığı hesabına eklenmediğini belirterek, gazilere yönelik bu haksızlığın ortadan kaldırılmasını istedi.
Çelebi, malullük aylığının, gazi olunan tarihten itibaren bağlanması gerektiğini de vurguladı.
AK Parti Muğla Milletvekili Uğur Aydemir de malul aylığı bağlanmasında, rapor tarihinin değil gazi olunan tarihin esas alınması gerektiğine dikkati çekti.
Komisyon Başkanı Lütfi Elvan, AK Parti ve MHP Grup başkanvekillerinin bu konu üzerinde ortak çalışma yapılması ve Genel Kurul'da teklife eklenmesi kararı aldıklarını aktardı.
İktidar ve muhalefet milletvekilleri de bu konudaki eksikliklerin giderilerek teklifteki maddelerin buna uygun düzenlenmesini istedi.
Söz konusu maddelerin Komisyonun yarınki görüşmelerinde ele alınması öngörülüyor.
Kabul edilen maddeler
Daha sonra komisyonda teklifin diğer maddelerinin görüşmelerine geçildi.
Teklifin kabul edilen maddelerine göre, Türk Standardları Enstitüsü, belirli süreli, geçici nitelikte, özel bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde yurt içinde ve yurt dışında iş akdiyle enstitü dışından inceleme elemanı çalıştırabilecek. Bunların günlük inceleme ücreti, asgari ücretin aylık brüt tutarının yüzde 25'ini aşmamak üzere Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek. Enstitü personelinin disiplin ile ilgili işlemlerini yürütmek üzere merkezde birer disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu kurulacak.
Kimlik Bildirme Kanunu'nda değişiklikle ise şehir, kasaba ve köy sınırları içinde bulunan ve kanunda belirtilen yerler dışında kalan her çeşit ticaret ve sanat amacı güden iş yerlerinde çalışanlar, buralarda barındırılanlar, öğrenci yurtları ve benzeri yerlerde çalışanlar, bu yerlerde kalan öğrencilerin bildirimleri, sorumlu işleticilerce genel kolluk kuvvetlerine elektronik ortamda da yapılabilecek. Bu kapsamda elektronik ortamda yapılan bildirimler, genel kolluk tarafından köy ve mahalle muhtarlarıyla paylaşılacak.
Nüfus Hizmetleri Kanunu'ndaki "boşanma ve evliliğin iptali" ile ilgili hükümde de değişiklik yapılıyor. Buna göre, taraflardan birinin ölmüş ya da yabancı olması halinde, Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekilinin tek başına başvurması durumunda da yabancı ülke adli veya idari makamlarınca boşanmaya, evliliğin butlanına, iptaline veya mevcut olup olmadığının tespitine ilişkin olarak verilen kararların usulen kesinleşmiş olması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunmaması şartlarıyla nüfus kütüğüne tescil edilebilecek.
Teklifin görüşmelerine yarın devam edilecek.

Kaynak: AA
24 Şubat 2020 Pazartesi 19:46

Son Dakika