Encümen ve İhtisas Komisyon Üyelikleri Seçimi Yapıldı

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2017 Nisan ayı meclis toplantısında görev süreleri dolan Süleymanpaşa Belediye Meclis Encümeni ve İhtisas Komisyon Üyelikleri için gizli oylama ile seçim gerçekleştirdi.

Süleymanpaşa Belediye Meclisi 2017 Nisan ayı meclis toplantısında görev süreleri dolan Süleymanpaşa Belediye Meclis Encümeni ve İhtisas Komisyon Üyelikleri için gizli oylama ile seçim gerçekleştirdi.
5393 Sayılı Belediye Kanununun 33. Maddesinin (a) fıkrası gereğince, Belediye Meclisinin kendi üyeleri arasından bir (1) yıl süreyle, gizli oyla üç (3) adet Encümen Üyesinin seçilmesi gerektiğinden Encümen Üyesi seçiminin ilgili kanun maddesi görüşülürken, yapılan oylama sonucunda 17 oy alan Ali Tunç Saygun, 17 oy alan Ergün Güleryüz ve 16 oy alan Meral Özdemir 1 yıllığına Encümen Üyesi olarak seçildi.
Süleymanpaşa Belediye Meclisi Encümen Üyesi seçiminin ardından meclis gündeminin 3-4-5-6-7 ve 8. maddelerine istinaden "5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. maddesinde 'Belediye Meclisi, üyeleri arasından en az üç, en fazla beş kişiden oluşan İhtisas Komisyonları kurabilir ve komisyonların bir yılı geçmemek üzere ne kadar süre için kurulacağı aynı Meclis Kararında belirtilir.' denilmektedir. Yine aynı maddede 'İhtisas Komisyonları her siyasi parti grubunun ve bağımsız üyelerin Meclisteki üye sayısının Meclis üye tam sayısına oranlaması suretiyle oluşur.' denilmektedir." 5393 Sayılı Belediye Kanununun 24. Maddesi gereğince, İmar ve Bayındırlık Komisyonu, Plan ve Bütçe Komisyonu, Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu, Kültür Komisyonu, Tarım Komisyonu ve Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeleri yapılan gizli oylama ile seçildi. Yapılan oylama sonucunda komisyonlar şu isimlerden oluştu:
"İmar ve Bayındırlık Komisyonu, İlhan İmrak, Mustafa Özdemir, Ergün Güleryüz, Nevzat Bahar, Rüştü Özgün. Plan ve Bütçe Komisyonu, Gönül Göymen, Fethiye Filiz Çelik, Deniz Taner, Sezai Çetin, Ali Darıcı. Çevre Sağlık ve Diğer İşler Komisyonu, Alpay Kutal, Veysel Kaplan, Ali Tunç Saygun, Nurettin Değirmenci, İrfan Demir. Kültür Komisyonu, Edibe Akçakaya, Deniz Taner, Hülya Karaağaç, Şükriye Gündüzler, Sebahattin Tirakioğlu. Tarım Komisyonu, Fethiye Filiz Çelik, Veysel Kaplan, Münür Karaevli, Haluk Yılmaz, Selami Altınay. Fırsat Eşitliği Komisyonu, Ali Tunç Saygun, Edibe Akçakaya. Hülya Karaağaç. Serpil Nalcıoğlu, Sebahattin Tirakioğlu." - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

05 Nisan 2017 Çarşamba 13:16

Fethiye, Mustafa Özdemir, Ali Tunç, Süleymanpaşa, Yerel