Enerjide Dışa Bağımlığımız Artıyor

Kömür ve İklim Değişikliği 2016 Raporu, kömür odaklı enerji politikalarının, resmi söylemin aksine enerjide dışa bağımlılığımızı arttırdığını ortaya koyuyor.

Rapor, ayrıca, Paris İklim Değişikliği Anlaşması'nı imzalayan Türkiye'nin, kömür ve diğer fosil yakıtlarına bağımlılığının sürekli artmaya devam ettiğini de gösteriyor.

İthal Kömür 6 katına çıktı!

Türkiye'nin 1990 yılından beri yaptığı yatırımları ve tüketim verilerinin incelendiği Rapor'da, kömür ithalatının 1990 yılına göre 2014 yılı itibari ile 6 katına çıktığı görülüyor. 1990 yılındaki, kömür ithalatı 5,5 milyon ton 2014'de 30,2 milyon tona çıktı.

1990 yılındaki toplam kömür tüketimimiz 54,5 milyon ton iken, 2014 yılına gelindiğinde 97 milyon ton olarak gerçekleştiğini göz önünde bulundurduğumuzda, 42,5 milyon ton artışın yaklaşık 41,5 milyon tonu kömürlü termik santrallerden kaynaklandığını gösteriyor.

Türkiye'nin ithal kömüre bağımlılığı 2002 yılından beri katlanarak artmaya devam ediyor. Raporun yazarı, iklim ve enerji uzmanı Önder Algedik "Türkiye'de ithal kömür kullanımının 2002'den beri termik santraller yüzünden arttığını görüyoruz. 2002 yılından beri eklenen 9 GWlık kurulu gücün 6 GWtı ithal kömürlü termik santral" diyor.

Türkiye'deki düşük kaliteli linyitlerin elektrik üretiminde kullanılmasına ilişkin devam eden yoğun tartışmalara da değinen Algedik "Son dönemlerde yetkilerden enerji bağımsızlığı için yerli kömürü destekleyen açıklamalar duyuyoruz. Hatta, Tufanbeyli İthal Kömür Santrali açılışında Cumhurbaşkanı ithal kömüre karşı olduğunu beyan etti[1]. Ancak, veriler Türkiye'nin hem ithal kömürü hem de yerli kömürün kullanımını arttırma arzusunda olduğunu gösteriyor. Üstelik, öncelik ithal kömüre verilmiş durumda. Türkiye'de kurulmak istenilen ithal kömürlü termik santrallerin kapasitesi, planlanan yerli kömürlü termik santrallerin 6 katı. 2002'den beri AKP döneminde her geçen gün kömüre bağımlı hale geliyor" diye ekliyor.

Sera gazı emisyonları artışı enerji kaynaklı!

Türkiye'nin atmosfere saldığı sera gazları 1990'da 207,8 milyon tondan 2014'de 467,6 milyon tona çıktı. Böylece 24 yılda %125 artış gerçekleşti. Enerji sektörü kaynaklı sera gazları 1990-2014 arası %156 artış gösterdi. Böylece toplam emisyonlarda %64 olan payı 2014'de %73'e çıktı. Giderek artan enerji sektörü kaynaklı emisyonların önemli payını ise kömürlü termik santraller oluşturuyor. Enerji sektörü, 1990-2014 arası 259,8 milyon ton olan artışın 206,6 milyon tondan sorumlu.

Kaynak: Bültenler

16 Haziran 2016 Perşembe 11:02

Paris, Türkiye, Güncel