Fakiri Sevip, Mazluma Yardım Etmelidir

Fakiri sevip, mazluma yardım etmek gerekiyor.

Fakiri sevip, mazluma yardım etmek gerekiyor.
Vehbi Tülek, Türkiye Gazetesi'ndeki köşesinde, "Allahü tealanın veli kullarını sevmeli Allahü tealanın düşmanlarına düşmanlık etmelidir.
Necmeddin Ahmed ibn-i Rif'at hazretleri büyük fıkıh alimlerindendir. 645 (m. 1247)'de Mısır'da doğdu. 710 (m. 1310)'da orada vefat etti. Bir dersinde talebelerine şunları anlattı:
Büyüklere hürmet etmeli, küçüklere şefkat göstermelidir. Yardım isteyene yardım etmeli, fakirlerin ihtiyacını gidermelidir. İnsanlara karşı işleri kolaylaştırmalı, gözü görmeyene yolunu göstermeli, istişare edene nasihati esirgememeli, insanlara helal ve haram olan şeyleri öğretmeli, günahlardan uzak durmalıdır. Yetimlerin mallarına dokunmamalıdır. Takvaya sarılmalı, nefsin arzu ve isteklerini terk etmelidir. Bozuk ve insanı yoldan çıkaracak kimselerden uzak durmalı, gizlide ve açıkta Allahü tealanın emirlerine uymalıdır. Konuşurken doğru konuşmalı, bir işi yaparken Allah için yapmalıdır. Her halde, her şartta mutedil olmalı, azgınlık ve taşkınlık yapmamalıdır. Her zaman sapıklığa ve bozuk fikirlere düşman olmalıdır. Hakka göre hareket etmeli, doğruluk sahiplerini sevmelidir. Allahü tealanın veli kullarını sevmeli Allahü tealanın düşmanlarına düşmanlık etmelidir. Fakirleri sevmeli, mazlüma yardım etmelidir. Dine hizmet etmeli, Müslümanlığın emri olan şeyleri yapmalıdır. Batıl yolda olanların sözlerini bozmalı, onları dinlememelidir. Müminlere sevgi göstermelidir.
Ölüm ve hayat, insanlardan ayrılmayan hallerdendir. Ölüm, hayatın içidir. Nitekim, gece de gündüzün içi durumundadır. Gündüz, onda geçim temin edildiği, çeşitli işler ile meşgül olunduğu için hayat gibidir. Gece ise, sükün hali olduğu için, ölüm gibidir. Allahü teala, Kur'an-ı kerimde Nebe' süresi 10 ve 11. ayet-i kerimelerde mealen buyurdu ki: "Geceyi size libas kıldık (karanlığı size bir örtü yaptık ki, o gece vaktinde, yalnızlık halinde istidadınız kadar ibadet ile meşgül olursunuz.) Gündüzü ise, geçim vakti kıldık (ki, o gündüz vaktinde maişet temini için çalışırsınız.)"
Mülk süresinin 2. ayet-i kerimesinde de mealen buyuruldu ki: "Amelce hanginiz daha güzeldir diye, sizi imtihan etmek için, hem ölümü hem de hayatı halk eden Allahü teala, Azizdir (Galibdir, salih ameller işlemekten yüz çevirenlerden intikam alır), Gafürdur (Salih amel işleyenlerin hatalarını mağfiret eder.)"
Uyku da, iki uyanıklık arasında bir berzah alemidir, ölüm de, dünya ile ahiret arasında bir berzah alemidir. Kabir, ahiret aleminin ilk konağıdır. Fakat kabir de, ahiret alemine giden bir yoldur" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

26 Mayıs 2018 Cumartesi 13:23

Mısır, Türkiye Gazetesi, Politika, Güncel