Geliştirdiği patent, TÜRK PATENT tarafından bronz madalya ile ödüllendirildi

Türk Patent ve Marka Kurumu olmak üzere Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı, Avrupa Patent Ofisi ve Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyon'unun (IFIA) ana organizasyoncu olarak desteklediği 4. İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı'nda yaklaşık 1200 adet uluslararası buluş yarışmıştır.

Tamamının uluslararası hakem camiasından oluştuğu buluş fuarında Atatürk Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi olan Dr.Öğr.Üyesi Çağlar Yüksel tarafından geliştirilen "Karbür İçeren Takviyeler İle Katkılanan Yeni Nesil Kompozit Malzeme" başlıklı patent buluş fuarında bronz madalya almaya hak kazanmıştır. Atatürk Üniversitesi Rektörü Sayın Prof.Dr.Ömer Çomaklı da kendisini kutlamış ve başarılarının devamını dilemiştir.

Yıldız Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim elemanlarından Arş.Gör.Ahmet Kabil ve öğrencilerinden Özlem Çelikaslan, Namık Kemal Üniversitesi Makine Mühendisliği öğretim üyesi Prof.Dr.Serdar Osman Yılmaz ve İstanbul Teknik Üniversitesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği öğretim üyesi Doç.Dr.Derya Dışpınar takviye malzemelerin sağlanmasında ve sürecin olgunlaştırılmasında büyük destek olmuşlardır.

Dr.Öğr.Üyesi patent hakkında şu görüşleri bildirdi; "Yeni nesil olarak addedilmesinin sebebi geleneksel parçacık takviyesi ile geliştirilmiş bir malzeme olmamasıdır. Bu ve bunun gibi malzemeler özellikle metal matrisli kompozit malzeme grupları içerisinde öncü olarak, kompozit malzemelerin sağladığı özelliklerin daha da yükseltilmesine yardımcı olacaktır. Bu patentin alınmasında desteğini gördüğüm tüm kıymetli ve değerli hocalarıma ve öğrencime teşekkür ediyorum. Ayrıca başvurusu devam eden bir adet lamine kompozit malzeme patentim de mevcuttur. Onun da öncelikle ülkemize ve milletimize faydalı hale dönüştürmek için gayretimiz devam etmektedir."

Kaynak: Bültenler

04 Ekim 2019 Cuma 10:53

İstanbul Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi, Serdar Osman, Osman Yılmaz, Ahmet Kabil, İstanbul, Çomaklı, Rektör, Avrupa, Kabil