Google'daki İşini Bırakıp Türkiye'de Siyasete Atılan Taylan Yıldız, ABD'den Neden Döndüğünü Anlattı

Google'da üst düzey bir çalışanken siyasete atılmak için işini bırakıp Türkiye'ye geri dönen Taylan Yıldız, Birleşik Devletler'den neden geri döndüğünü anlattı.

Stanford Üniversitesi'nde İşletme Yüksek Lisans Okulu'ndan mezun olan, Google gibi hemen her gencin hayallerini süsleyen bir şirkette çalışıyorken Türkiye'ye geri dönüp İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in danışmanı olan Taylan Yıldız, Birleşik Devletler'den Türkiye'ye neden geri dönüş yaptığını açıkladı.

"Du¨nyada yetis¸en beyinlerimizin do¨necek u¨lkesi olsun diye do¨ndu¨m, yurtdıs¸ına gitmek istemeyenler gitmek zorunda kalmasın diye do¨ndu¨m." diyen Yıldız, "Vatanından umudunu kesmek, kendini ko¨ksu¨z ve renksiz bir hayata mahkum etmektir." diyerek beyin göçüne karşı olduğunu belirtti.


Taylan Yıldız'ın ABD'den Türkiye'ye neden, hangi amaçlarla döndüğünü açıkladığı yazısı şu şekilde;
Hani okul biter evden ayrılırsınız. Belki bas¸ka bir kente go¨c¸ersiniz. Hayatın su¨rprizlerine, acılarına tek bas¸ınıza go¨gˆu¨s gerersiniz. Anneniz babanız uzaklardadır artık... Her gu¨n sıcak c¸orbanızı eksik etmeyen anneniz, en zorunlu ihtiyac¸larını bir kenara bırakıp, size so¨ylemeden gizlice c¸antanıza para koyan babanız yoktur yanınızda.
C¸ocuklugˆu geride bırakmanın haklı gururu ve o¨zgu¨rlu¨gˆe ilk adım ile bas¸ınız do¨ner. Bir daha ailenizle yas¸amayı da du¨s¸lemezsiniz belki. Ama onların destegˆini, dualarını her zaman hissedersiniz. Hala go¨lgesinde huzurla uyudugˆunuz, go¨ru¨nmez c¸ınarlardır onlar.
Vatandan ayrılıp yurtdıs¸ına gitmek de bo¨yle bir s¸ey, benim ve birc¸oklarımız ic¸in. Bir bilinmeyene yelken ac¸tık, binbir maddi ve ku¨ltu¨rel sıkıntılar yas¸ayarak yeni bir hayat kurmaya c¸alıs¸tık. Ama her zaman arkamızda egˆer bas¸aramazsak bize bagˆrını ac¸an bir u¨lkemiz vardı. "?Yavrum, sakın sıkma canını. Bir s¸ey olursa biz hep yanındayız."? diyen annenin sıcaklıgˆını hissederdik u¨lkemizi du¨s¸u¨nu¨rken...
Yurtdıs¸ında, do¨necek vatanı olmayan yabancı arkadas¸larımız da oldu. Onlar go¨c¸ ettikleri u¨lkeye mahkumdular. Yurtdıs¸ı onların kendilerini gerc¸ekles¸tirecekleri, bu¨yu¨yu¨p gelis¸ecekleri bir fırsattan c¸ok, bir kac¸ıs¸ yeriydi. C¸ogˆunun c¸ocugˆu oldu, vatanlarında yetis¸tirmek istediler, do¨nemediler...
Ben de doktora ic¸in ABD'ye gittigˆimde Tu¨rkiye benim ic¸in her zaman kendimi yetis¸tirip geri do¨necegˆim gu¨venli limanımdı. 2000'li yılların bas¸larında mezun olan arkadas¸larım Tu¨rkiye'ye do¨ndu¨ler ve mutlu da oldular. Sonraki yıllarda do¨nu¨s¸ yapanlar birkac¸ sene ic¸erisinde ABD'ye geri do¨nmek zorunda kaldılar. Ne yetkinliklerini kullanacakları is¸ vardı, ne de kendilerini ifade edebilme o¨zgu¨rlu¨gˆu¨. Son yıllarda Tu¨rkiye'ye do¨nu¨s¸ fikri artık insanların aklının ucundan bile gec¸mez hale geldi.
"T?u¨rkiye'ye niye do¨ndu¨n?"? diyorlar bana, is¸te bu sebepten do¨ndu¨m. Du¨nyada yetis¸en beyinlerimizin do¨necek u¨lkesi olsun diye do¨ndu¨m, yurtdıs¸ına gitmek istemeyenler gitmek zorunda kalmasın diye do¨ndu¨m. Devlet okullarında okudum, devletin sundugˆu sagˆlık hizmetleri ile iyiles¸tim, ailem devlet memuru idi. Bugu¨nu¨mu¨ borc¸lu oldugˆum u¨lkeme, borcumu o¨demek ic¸in do¨ndu¨m. Nasıl bize du¨nyaları veren annemizin bas¸ı sıkıs¸ırsa elimizdeki her s¸eyi bırakırız, varımızı yogˆumuzu hic¸ du¨s¸u¨nmeden ona harcarız, bana bu kadar emegˆi olan vatanımın zor durumda oldugˆunu go¨rdu¨m de do¨ndu¨m.
Peki vatanımızı kurtarmak bana mı kaldı? Hayır bana degˆil, hepimize kaldı. Herkesin imkanları yettigˆince tas¸ın altına elini koyması gerekiyor, o¨zellikle donanımlı insanların, hayalleri olan ve bu hayalleri gerc¸ekles¸tirmeye enerjisi olan genc¸lerin. Bu yu¨zden ilk amacım benim profilimdeki insanların da politikada yer bulabilecegˆini go¨sterip, is¸lerinde yetkin ve deneyimli vatanseverlere yol ac¸mak. Ama bugu¨ne kadar yeterince insan c¸ıkıp da ben de varım demedi maalesef. Demek ki daha c¸ok c¸alıs¸mamız, arkadas¸larımıza rahat bir politik alan yaratmamız gerekiyor.
Bugu¨ne kadar 25 il gezip 45 u¨niversitenin o¨gˆrencilerine Tu¨rkiye, giris¸imcilik ve teknoloji ile nasıl kurtulur anlatmaya c¸alıs¸tım. Bu gezilerde bana go¨sterilen sevgiyi, o sıcaklıgˆı hic¸bir s¸eye degˆis¸mem. Bana kucak ac¸an herkesten Allah bin kere razı olsun. On canım olsa onunda da yine do¨nerdim Tu¨rkiye'ye. Kaldı ki daha yolun bas¸ındayız. Tu¨rkiye'yi karıs¸ karıs¸ gezip 21. Yu¨zyılda haklı yerini alan gu¨c¸lu¨ Tu¨rkiye'mizi nasıl kurarız bunu dinlemek isteyen herkese anlatacagˆız.
Benim gelis¸imdeki samimiyeti birkac¸ kis¸i anlamamıs¸ olmalı ki hemen "Bu adam olsa olsa ajandır" iftirasında bile bulundular. Ne yazık ki aynı insanlar, artan beyin go¨c¸u¨ne isyan eder, gidene ku¨ser, do¨nene de ajan der. Kendi ic¸inde bo¨yle yaman c¸elis¸kiler yas¸ayan insanları kendi c¸elis¸kileri ve karanlıklarıyla bas¸bas¸a bırakmam gerektigˆini o¨gˆretti hayat. Onlara m?evzu vatansa gerisi teferruattır? duygusunu anlatamazsınız.
Her s¸ey bir yana, bu yolculukta o kadar c¸ok vatanseverle tanıs¸ıp onlarla yu¨ru¨me s¸erefine ulas¸tım ki, onların emeklerini du¨s¸u¨ndu¨kc¸e kalbim sızlıyor. Birlikte genc¸lik bulus¸maları yaptık, STK'larımıza ulas¸tık, esnaf ziyaretleri yaptık, konferanslar verdik ve daha neler neler... Bu arkadas¸larımın sadece bir yılda bas¸ardıklarına bakarsak, Tu¨rkiye'mizde c¸alınmadık kapı, dinlenmedik dert, konus¸ulmadık genc¸ bırakmamak hic¸ de zor degˆil.
Hep beraber bas¸aracagˆız ve bas¸armak zorundayız. Vatanından vazgec¸mek, kendinden vazgec¸mektir; vatanından umudunu kesmek, kendini ko¨ksu¨z ve renksiz bir hayata mahkum etmektir; umut biziz ve bizler var oldukc¸a umut bu topraklarda kalmaya, yes¸ermeye devam edecek!

Kaynak: WebTekno

14 Ocak 2019 Pazartesi 12:44

Amerika Birleşik Devletleri, Google, Türkiye, Teknoloji