Göreme'deki Otel İnşaatının Durdurulması

Nevşehir'in Göreme beldesinde turistik bölgedeki inşaatın, 'Mimari uygulama projesinin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmek üzere' durdurulduğu belirtildi.

Nevşehir'in Göreme beldesinde turistik bölgedeki inşaatın, "Mimari uygulama projesinin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonu tarafından yeniden değerlendirilmek üzere" durdurulduğu belirtildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığından alınan bilgiye göre, beldede geçen ay yapımına başlanan konut ve iş yeri inşaatıyla ilgili medyada yer alan haberler üzerine Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılan incelemede, söz konusu inşaata Göreme Belediyesince verilen yapı ruhsatına istinaden başlandığı belirlendi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce Göreme Belediyesine gönderilen yazıda, söz konusu inşaatın bulunduğu 9423 numaralı parselin "Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 12 Kasım 1999 tarihli kararıyla tescil edilen 3. derece doğal sit alanında, Bölge Kurulunun 17 Ekim 2014 tarihli kararıyla tescil edilen 3. derece arkeolojik sit alanında kaldığı ve Koruma Amaçlı İmar Planı'nda 'konut altı ticaret alanı' olarak tanımlı olduğu" kaydedildi.

Taşınmazın, çakışan alan kapsamında kaldığı aktarılan yazıda, şu ifadelere yer verildi:

"Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile Koruma Amaçlı İmar Planı hükümleri gereği konunun öncelikle Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunca değerlendirilerek, Kurul kararının Müdürlüğümüze iletilmesi, Bakanlığımızın 11 Haziran 2018 tarihli ve 104471 sayılı yazısı gereği Mimari Uygulama Projesi'nin Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Komisyonunda değerlendirilmek üzere Müdürlüğümüze iletilmesi, yasal süreç sonuçlanana kadar inşaatın durdurulması kararlaştırılmıştır."

Kaynak: AA

13 Şubat 2019 Çarşamba 17:11

Güncel