Görsel Kültürün Oluşumunda Çıplaklık

Vildan Açan Güzel Sanatlar temalı tezinde şu konulara değindi.

''Günlük hayatta çıplaklık ?soyunuk olma hali? iken, sanat alanında sıkça rastlanan çıplaklık, aslında ?nü? olarak da tanımlanan ?seyirlik obje olma? halidir. Batı sanatı içerisinde ilk defa Antik Yunan heykel ve resimlerinde kendini erkek bedeninde ortaya koyan nü, sonrasında ağırlıkta kadın bedeninde varlığını sürdürür. Sanat tarihindeki bu kadın nü yoğunluğu erkek egemen bakışın da bir yansımasıdır. Bu çalışma kapsamında Antik Yunan'dan Postmodernizm sürecine kadar, çıplaklık imgesinin nasıl anlamlandırıldığı ve altında yatan sebepler, dönem sanatçıları ve eserleri ile birlikte ortaya konmuştur. Yine popüler kültür ile birlikte bir tüketim nesnesine dönüşen çıplaklığın ortaya çıkış biçimi ve gelişimi irdelenmiştir.'' dedi.Ayrıntılı Bilgi İçin:https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/

Kaynak: Bültenler
28 Ağustos 2013 Çarşamba 22:07
YORUMLAR

Son Dakika