'Gülümseyen Kat Hizmetleri'Ni Berlin'de Öğrendiler Egeli Turizmcilere Anlattılar

İzmir'in Foça İlçesi'nde bulunan Halim Foçalı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi öğrencileri Avrupa Birliği (AB) Easmus+ projesi kapsamında stajlarını Almanya'nın Başkenti Berlin'de yaptılar.

Tamamlanma süresı 1 yıl, yurtdışı stajı 14 gün olan "Gülümseyen Kat Hizmetleri" projesi kapsamında edinilen bilgi ve tecrübeler Ege Bölgesi'nin çeşitli turizm merkezlerinden davet edilen turizmcilerle paylaşıldı.

Foça'da Halim Foçalı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda biraraya gelen öğretmen, öğrenci ve sektör temsilcileri ülkemizdeki uygulamalarla Almanya özelinde Avrupa'daki uygulamaları karşılaştırma olanağı buldu. Halim Foçalı Anadolu Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi Müdürü Sami Bilgi, Müdür Yardımcısı Sevilay Tanrıverdi, Proje Sorumlusu Öğretmen Rıdvan Taşkın'ın bilgi aktarımlarından sonra stajprogramına katılan 6 kız ve 4 erkek öğrenci başlangıçtan itibaren proje kapsamında yaptıklarını ve projenin kendilerine kazandırdıklarını anlattılar.

EN FARKLI OLAN AHLAKİ KONULAR VE İŞ DİSİPLİNİ

Berlin'de sadece kat hizmetleri alanında staj yapmanın yanıs sıra başka bir ülkenin kültürünü tanıma ve adapte olma, yabancı dil seviyelerinde gelişim sağlama, yurtdışında istihdam için tercih edilmeye yöneliköğelerin belirlenmesi ve bunların geliştirlmesi gibi konularada önem verdiklerini belirten Proje Sorumlusu Öğretmen Rıdvan Taşkın öğrencilerin yerel bakış açılarını uluslararası boyuta taşımaya çabaladıklarını söyledi. Rıdvan Taşkın; "Yurtdışında öğrencilerimizin dikkatini çeken en önemli alan ahlaki konular ve iş disiplini. Gerek kat, gerek yiyecek içecek ve diğer otelcilik hizmetleri konusunda benzer ve yakın konumlarda olduğumuzu, bu konuda sıkıntı yaşamayacaklarını görüyorlar. Ancak örneğin toplu taşım araçlarına biletlerini hiç bir görevliye göstermedenyada makinaya okutmadan, hiç bir turnikeye gimeden binilmesi, istismara açık konularda kimsenin bunlara tenezzül etmemesi, yaya öncelikli trafik uygulamaları, bizdekilere göre turizm sektöründe kullanılan daha modern ve gelişmiş araç gereçler dikkatlerini çekiyor.Bunların yanında turizm sektöründe güven duygusunun ne kadar önemli olduğunu yaşayaraköğreniyorlar. 2007 yılından beri Avrupa'nın birçok ülkesinde gerçekleştirdiğimiz projelerle öğrencilerimizi her ülkede istihdam edilebilr düzeyde yetiştiriyoruz."dedi.

Toplantının son bölümünde Egeli Turizmciler işletmelerini tanıtırken, öğrenciler staj döneminde edindikleri bilgileri paylaştı. Taraflar birbilerine karşılıklı beklentilerini aktardı.

Kaynak: Bültenler

16 Şubat 2019 Cumartesi 15:31

Avrupa, Berlin, Foça, Güncel