Hukukçular "YSK'da Reform" Başlığında Birleşti

Haşim Kılıç'ın YSK'ya yapılacak başvuruların Anayasa Mahkemesi'nde incelenmesinin yerinde olacağı önerisine, hukukuçulardan, "reform" yapılsın denilerek destek geldi

Anayasa Mahkemesi Başkanı Haşim Kılıç'ın Yüksek Seçim Kurulu'na yapılacak başvuruların Anayasa Mahkemesi'nde incelenmesinin yerinde olacağı önerisine, hukukuçulardan, "reform" yapılsın denilerek destek geldi.YSK'da geçtiğimiz günlerde yaşanan veto krizi sonrası Haşim Kılıç, YSK kararlarına karşı yargı yolunun açılmasına yönelik öneri getirdi. Konuyu değerlendiren Yargı-Sen Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mithat Sancar ve Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Doğu Ergil, "reform" önerisinde birleşti.-"YSK KALDIRILMALI"-YSK kararlarını yargı yoluna açıldığında söz konusu yargı yolu, seçim takvimi süreci içinde sonuçlanmaz ise o seçimlerin yürütülebilme olanağının ortadan kalkacağını söyleyen Eminağaoğlu, YSK'nın kaldırılmasını ve bu yetkinin Anayasa Mahkemesine verilmesini önerdi. Anayasa Mahkemesinin bir dairesinin sadece bu işle görevlendirilmesi gerektiğini söyleyen Eminağaoğlu; "Görevlendirilen o daire kararlarına karşı Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'na itiraz hakkı tanınması bu kargaşayı ortadan kaldıracaktır. Ama bunun için de hukuk çerçevesinde yapılandırılmış Anayasa Mahkemesi varlığı şarttır. Yani bugünkü gibi değil" dedi.-"HSYK VE YAŞ'DAN SONRA YSK'YI DA MASAYA YATIRALIM"-Hakimler ve Savcılar Kurulu ve Yüksek Askeri Şura yapısı ile ilgili yapılan değişikliklerden sonra YSK ile ilgili değişikliklerin de yapılması gerektiğini açıklayan Sancar, YSK'nın şeffaf olmadığını söyledi. Seçimlerin denetimine yargısal denetimin bir ihtiyaç olduğunun çok açık olduğunu ifade eden Sancar, "Seçimlerin denetiminde tarafsız, bağımsız bir organın görevli olmasına ihtiyaç vardır. Fakat bu organın tarafsızlığını denetlemeyi sağlayacak başka usullere de ihtiyaç vardır. HSYK dan başlayarak yüksek yargı ile ilgili bütün organlar, iki üç yıldır kamuoyunun gündemindedir. YSK bu tartışmalarda hiç yer almadı. Bunu bir eksiklik sayıyorum. Belki de bu son kriz YSK'yı da masaya yatırma vesilesi yarattığı için bir şans yarattı belki de" dedi.-"YARGI REFORMU YAPILMALI"-YSK'yı sert bir şekilde eleştiren Doğu Ergil ise "YSK'nın ülkeyi soktuğu duruma bakın. Üstelik aynı kurum 2 gün sonra yüzde 100 kaosu yarattığı yere geri döndü. Bu kadar vahim hatalar yapan herhangi bir kuruluşa bağımsızlık verilemez. Devlet kurumları içinde bağımsızlık olamaz" dedi. Kurumların özerk olabileceğini söyleyen Ergil, yargı kurumlarının hepsinde benzer problemlerin olduğunu söyledi. Ergil şunları söyledi:"Bundan önceki Hizbullahçıların 10 yıldır yargı kararlarının sonunda serbest bırakılmaları büyük bir skandaldır. AİHM'e gidip, olumsuz karar çıkan birinci ülkeyiz. Bu kadar başarısız yargımız var. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yargı sistemi büyük bir krizde ve hiçbir ihtiyacı karşılamıyor. O yüzden sadece YSK açısından değerlendirmemek gerekir. Büyük bir yargı reformuna gitmemiz gerekiyor. Bütün bu sakıncaları ortadan kaldıracak bir anayasa ve ona bağlı olarak bütün kanunların tez elden geçirilmesi ve ona uyarlı hale getirilmesi gerekiyor. Yoksa bu rezalet, bu kopukluk ve yetersizlik sona erdirilemez. Yol haritası bu olur. "-YÜKSEK SEÇİM KURULU'NUN YAPISI-Yüksek Seçim Kurulu, Türkiye'deki seçimlerin genel yönetim ve denetimini yürüten aynı zamanda Yargıtay ve Danıştay'ın kendi içlerinden çıkardıkları 7 asil üyelerden oluşan seçimlerin yargısal denetimini de sağlayan karma egemen üst yargı merciidir.YSK, özel kanunlara göre yapılacak milletvekili, il genel meclisi üyeliği, Cumhurbaşkanlığı seçimi, belediye başkanlığı, belediye meclisi üyeliği, muhtarlık, ihtiyar meclisi üyeliği, ihtiyar heyeti üyeliği seçimlerinde ve Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunların halkoyuna sunulmasında yönetim ve denetim ile yargı denetimini sağlar.Yüksek Seçim Kurulu Ankara'da, her seçim çevresinde bir il seçim kurulu, her ilçede bir ilçe seçim kurulu ve seçim bölgelerinde konulacak her sandık için bir sandık kurulu bulunur.Valiler, kaymakamlar, belediye başkanları, muhtarlar ve bütün kamu görevlileri her türlü seçim işleri ve seçmen kütükleri yazımında, seçim kurullarının istediği bilgileri ve belgeleri, gecikmeden, süresinde ve doğru olarak göndermeye mecburdur.Seçmen kütüğünün kurulması, güncelleştirilmesi ve bundan elde edilecek liste, çizelge ve diğer malzemenin gerekli yerlere ulaştırılması ve dağıtılması için Yüksek Seçim Kurulunca alınacak kararlar bütün kamu kuruluşlarını ve görevlilerini bağlar.Yüksek Seçim Kurulu yedi asıl ve dört yedek üyeden oluşur. Üyelerin altısı Yargıtay, beşi Danıştay Genel Kurullarınca kendi üyeleri arasından üye tamsayılarının salt çoğunluğunun gizli oyu ile seçilir. Bu üyeler salt çoğunluk ve gizli oyla aralarından bir başkan ve bir başkanvekili seçerler.Yüksek Seçim Kurulu üyelerinin görev süresi altı yıldır. Süresi biten üyeler yeniden seçilebilir. - Ankara

Kaynak: ANKA
24 Nisan 2011 Pazar 14:05

Son Dakika