Hüseyin Köse'den İletişim Bilimlerine Değerli Bir Katkı: İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri

JacquesPerriault’un derlediği ve Hüseyin Köse’nin Fransızcadan Türkçeye kazandırdığı İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri isimli kitap, geçtiğimiz günlerde Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı.

JacquesPerriault'un derlediği ve Hüseyin Köse'nin Fransızcadan Türkçeye kazandırdığı İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri isimli kitap, geçtiğimiz günlerde Ayrıntı Yayınları tarafından yayımlandı. Nisan ayında raflardaki yerini alan kitaptailetişim eğitiminden klinik alan deneylerine kadar iletişim bilimleri disiplininin birbirinden farklı konularına odaklanan toplam on bir metin yer alıyor.
İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri derlemesi içinde yer alan metinler, iletişim ekseninde kendini yenileyen ütopik tasarının belli başlı düşünsel uğraklarına buyur ediyor okuyucuyu. Ayrıca, insanın antropolojik açıdan yapılmış farklı bir tanımını sunan kitap, iletişim çağında yaşayan biz homo communicantlar için, iletişim disiplininin akademik gelişim serüvenini derli toplu sunması açısından da oldukça önemli.
Kitabın editörü JacquesPerriault"İletişim Bilimlerinin Bilinmeyen Kaynakları" bölümünde kitabın amacını şöyle açıklıyor: "Amacımız, iletişim bilimlerinin bilinmeyen, hatta unutulmuş kaynakları konusunda okuru bilgilendirmektir. İletişim bilimleri araştırır, gözlemler, tasnif eder ve birlikte yaşama düşüncesine katkıda bulunan tartışmaları, bilgileri, haber yayınlarını, paylaşım ve değişimin olgularını yorumlar. İletişim bilimlerinin gözlemlediği olguları (teknik araçlar ve kullanımları, sembolik ve işlevsel pratikler, diller, düzenlemeler, bilgi ve enformasyon dolaşımları, polemikler, politikalar ve stratejiler, vb.) yorumlar. Tüm bunların nihai kazancı 'Birlikte Yaşama'dır."
Kitapta; Anne- Maria Laulan'ın "Aydınlanma Çağı'nda İletişim ve Enformasyon Bilimlerinin Doğuşu: Sosyokültürel Bağlantı" başlıklı yazısı ile, "Abraham Moles ve Robert Escarpit: İki Unutulmuş Sima" başlıklı çalışmalara ek olarak,SergeProulx'un"Birleşik Devletler'de 1940'lı Yıllar Askeri Koşullarında İletişim Bilimleri Alanının Doğuşu", Jean-Paul Lafrance'ın "Toplumsal Hareketlerin Kavşağında Medya", GenevieveJacquinot-Delaunay'ın"Eğitim ve İletişim Arasındaki İlişkiler", AndreVitalis'in"JacquesEllul'ün Güncelliği: Teknisyen Bir Toplumda İletişim" vb. metinler yer alıyor. Kitap, DominiqueWolton imzalı "Bilgi Vermek İletişim Kurmak Değildir: İletişimin Güncel Bir Kuramı" başlıklı yazısıyla son buluyor.
Köse'ye kulak vererek söylersek: "Kitap, iletişim bilimleri alanına ilişkin düşüncelerimizin genel bir ekolojisini tasarlamaya adanmış olup, bu tasarı iddiasındaki kurucu metinlerin tarihi halen inşa halinde olup, genellikle yirminci yüzyılın ilk çeyreğine tarihlenmektedir. Dahası kitap, her türden kaotik savrulmaya ve rizikoya açık toplumsal ilişkiler mimarisinin 'onarıcı' bir pratiği olarak öne sürülen iletişim olgusunun teoride bulduğu karşılığı, içinde eylem olanakları ve kontrol amacını da barındıran insancıl, etkili ve ikna edici bir etkileşim sürecini yeni yeni filizlenen disiplin açısından egemen norm olarak saptamakta."
"… Bu genel çerçeve, aşağı yukarı 70'li yıllardan itibaren etkili olmaya başlayan göstergebilimsel okulun iletişim pratiklerinde anlam inşasını ideolojiler ve değerler açısından yeniden sorunsallaştıran çıkışına kadar varlığını sürdürür. Böylece daha önce iletilerin bir noktadan diğer bir noktaya ya da noktalara doğru ve etkili biçimde aktarılması süreci olarak tanımlanmış olan iletişim kavramı, yerini iletişimsel eylem ve metinlerin alımlanması sürecine bırakır. Dahası, bu açıdan iletişimi eski dünyanın yeni ütopik tasarısı olarak görenler arasında neredeyse merkezi bir tutum söz konusudur. Kimileri için bu, insanın özgürleşim idealini gerçekleştirmeye izin verecek teknik/bilimsel/akılcı bir devrim; kimilerine göre ise bu dünya öncelikle bir "iletişim için iletişim" dünyası olup iletişimsel ütopya tüm insanlarla ilgilidir; bu bakış açısından "yaşam" artık sadece tek boyutlu biyolojik bir organizmadan ibaret değildir ve "iletişim içinde olma"yı da kapsamaktadır.İletişim Bilimlerinin Unutulmuş Kökenleri derlemesi içinde yer alan metinler, iletişim ekseninde kendini yenileyen ütopik tasarının belli başlı düşünsel uğraklarına buyur ediyor okuyucuyu."
Özünde ideal bir toplumu, insanın antropolojik açıdan yapılmış farklı bir tanımını ve iletişimin bir değer olarak kabulünü içeren söz konusu tasarının, iç dünyası ve bedeni olmayan müphem bir toplumda yaşadığı varsayılan biz homo communicantlar için sunduğu olanakların farkında olanlar için…
Hüseyin Köse kimdir?
Atatürk Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğretim üyesi olan veMedya Mahrem, Kara Perde, Kamusal Alan, Flanör Düşünce, Alternatif Medya, Medya ve Tüketim Sosyolojisi, Şovenist İnşa, Skolastik Fantazya, Şair ve Taifesi ile Gözdeki Kıymık gibi pek çok bilimsel nitelikli çalışmaya imza atmış olan Prof. Dr. Hüseyin Köse, esas olarak kültürel çalışmalar, medya ve sinema sosyolojisi, tüketim kültürü ve alternatif medya gibi alanlarda çalışmalar yapmaktadır. - ERZURUM

Kaynak: İHA

03 Mayıs 2016 Salı 14:18

Hüseyin Köse, Yerel