İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Eğitim Semineri

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Sadık Altınkaynak, 'Kurul olarak insan hakları ihlallerinin en aza indirgenmesi için büyük bir gayret sarf etmekte ve bunu temel önceliklerimiz arasında değerlendirmekteyiz' dedi.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanı Sadık Altınkaynak, "Kurul olarak insan hakları ihlallerinin en aza indirgenmesi için büyük bir gayret sarf etmekte ve bunu temel önceliklerimiz arasında değerlendirmekteyiz" dedi.

Bolu'da düzenlenen İçişleri Bakanlığı Mülkiye Teftiş Kurulu Mesleki Eğitim Semineri'nde konuşan Altınkaynak, yönetim ve denetim anlayışları çerçevesinde, mesleki konular ve mevzuattaki değişikliklerin izlenmesi, müfettişler arasında bilgi alış verişinin sağlanması amacıyla eğitim semineri düzenlediklerini söyledi.

Mülkiye Teftiş Kurulu'nda çalışan 176 mülkiye müfettişinin İçişleri Bakanlığı'na bağlı kurum ve kuruluşlarda, teftiş, denetleme, soruşturma ve araştırma gibi çalışmaları bir asırdır sürdürdüğünü ifade eden Altınkaynak, Mülkiye Teftiş Kurulu'nun kamu yönetimi kuruluşlarında zor görevleri ifa ettiğini belirtti.

Altınkaynak, denetimin etkin, verimli ve eğitici olması gerektiğini savunan ve bunun da moral ve motivasyonu yüksek, donanımlı çalışanlarla mümkün olduğunu dile getirerek, küreselleşen dünyada hizmet içi eğitime, eskiye göre daha çok önem verildiğini ifade etti.

Mülkiye Teftiş Kurulu'nun, yürürlükteki mevzuatın uygulanmasının yanı sıra dünyadaki yönetim gelişmelerini sürekli izleyerek, ülke şartlarına uyarlanması konusunda araştırma ve incelemeler yaptığını ifade eden Altınkaynak, diğer ilgili devlet kurum ve kuruluşlarıyla koordineli çalışarak, gelişmelerin yürürlükte olan mevzuata eklenmesi ve yönetim anlayışına yerleşmesi konusunda öneli bir misyon yürüttüklerini kaydetti.

Altınkaynak, Mülkiye Teftiş Kurlu'nun öncelikli amacının, İçişleri Bakanlığı'nın tüm kurum ve çalışanlarının gelişimine katkı sağlamak olduğunu vurgulayarak, kurum ve çalışanların gelişimini aksatan etkenleri tespit ederek, bunları ortadan kaldırdıktan sonra verimliliği artırmak istediklerini dile getirdi.

Yönetimde şeffaflık, demokratikleşme, insan hak ve hürriyetlerine saygı kavramlarının hukuka uygunluğunun yanı sıra çağdaş hizmet anlayışının bir gereği olarak giderek önem kazandığını kaydeden Altınkaynak, şunları söyledi:

"Mülkiye Teftiş Kurulu, eksiden beri insan hakları ihlallerinin önlenmesi konusunda önemli görevler üstlenegelmiştir. Kurul olarak, insan hakları ihlallerinin en aza indirgenmesi için büyük bir gayret sarf etmekte ve bunu temel önceliklerimiz arasında değerlendirmekteyiz. Ayrıca insan hakları ihlalleri ile ilgili olarak Mülkiye Teftiş Kurulu'nun koordinasyonunda gerçekleştirilen Bağımsız Kolluk Şikayet Mekanizması Projesi'nin bir çıktısı olarak, Kolluk Gözetim Komisyonu Yasa Tasarısı, İçişleri Komisyonu'ndan geçerek meclis gündemine bir kere daha gelmiştir. Bu yasanın çıkması ile beraber kolluk güçlerine yönelik insan hakları ihlal iddiaları, merkezi kayıt sistemine tabi olacak, bir merkezden kayıt altına alınacak ve daha etkin şekilde soruşturulacak. Mülkiye Teftiş Kurulu'nun polis, jandarma ve sahil güvenlik birimleri üzerinde sivil denetimi daha da güçlendirilmiş olacaktır."

Açış konuşmalarının ardından başlayan ve 29 Haziran'a kadar devam edecek seminere, Mülkiye Teftiş Kurulu'nda çalışan 135 müfettiş katılıyor.

Seminer boyunca katılımcı müfettişlere, Mülkiye Teftiş Kurulu'nun yürüttüğü çalışmaların uluslararası standartlar ve kurallar açısından değerlendirilmesi, 4734 sayılı kamu ihale kanunu ve bu kanunun müfettişler açısından değerlendirilmesi, İçişleri Bakanlığı'nın insan hakları ile ilgili görevlerinin Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları ışığında incelenmesi, doğal afetlerin değerlendirilmesi ve deprem olan bölgelerde görev alan müfettişlerin bilgilerini aktarması, ailenin korunması, kadına karşı şiddetin önlenmesi gibi konularda eğitim verilecek.

Muhabir: Abdülhamid Hoşbaş

Yayıncı: Murat Paksoy - BOLU

Kaynak: AA

25 Haziran 2012 Pazartesi 13:46

Bolu, Sadık Altınkaynak, İçişleri Bakanlığı, Mülkiye, Yerel