İesob Milli Eğitim ile Hijyen Eğitimi Protokolü İmzaladı

İESOB ile Milli Eğitim Müdürlüğü, ilgili branşlarda faaliyet gösteren üyelerine ve yanlarında çalışanlara yönelik hijyen eğitimlerinin sağlıklı düzenlenebilmesi için protokol imzaladı.

İESOB ile Milli Eğitim Müdürlüğü, ilgili branşlarda faaliyet gösteren üyelerine ve yanlarında çalışanlara yönelik hijyen eğitimlerinin sağlıklı düzenlenebilmesi için protokol imzaladı.

Gıda, turizm, hizmet ve sağlık gibi pek çok sektörde çalışan esnaf sanatkarları yakından ilgilendiren hijyen eğitimlerinin işbirliği içinde verilebilmesi için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Protokol, gıda üretim ve perakende iş yerleri, insani tüketim amaçlı sular ile doğal mineralli suların üretimini yapan iş yerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler, otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışan kişilere yönelik açılacak hijyen eğitimi programları ile ilgili esas ve usulleri kapsamakta.

PARA CEZALARI

Gıda, turizm, hizmet ve sağlık gibi pek çok sektörde çalışan esnaf sanatkarları ilgilendiren Hijyen Eğitimi Yönetmeliği'nin ağır cezai müeyyideler içerdiğini hatırlatan İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Zekeriya Mutlu, '05.07.2013 tarihli ve 28698 sayılı Resmi Gazete 'de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarımızın, 5 Temmuz 2014 tarihine kadar hijyen eğitimlerini ve buna bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce verilen sertifikalarını almaları gerekmektedir. Aksi takdirde üyelerimizin, 250 liradan 1000 liraya kadar para cezası ile karşı karşıya kalmaları söz konusudur. 'dedi.

Eğitimlerin Halk Eğitimi Merkezleri, Mesleki Eğitim Merkezleri,Turizm Eğitim Merkezleri ve Olgunlaşma Enstitüsü gibi MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğüne bağlı öğretim kurumları tarafından verileceğini belirten Zekeriya Mutlu, " Yönetmelik kapsamında olan işyerlerinde, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'nce verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Bununla beraber, işyeri sahipleri ve işletenler, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu tutulmuşlardır. Bizzat çalışmaları durumunda işyeri sahipleri ve işletenlerinin de bu eğitimi almaları mecburidir.

8 saatlik eğitimler sonunda katılımcılara e-yaygın sistemi üzerinden kurs bitirme belgesi verilecektir. Belgeler, kişinin kendi alanında hizmet verdiği sürece geçerli olacaktır. Daha önce farklı mevzuatlar çerçevesinde alınan hijyen eğitimi belgeleri geçerliliğini korumaktadır. Ancak esnaf sanatkarlarımızın bu yönetmelik kapsamında ayrıca eğitim alarak belge sahibi olmaları da gerekmektedir.

Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilecek ve 1593 sayılı "Umumi Hıfzıssıhha Kanunu" nun 282'nci maddesine göre işlem yapılacaktır.' diye konuştu. - İZMİR

Kaynak: İHA

21 Nisan 2014 Pazartesi 15:50

İzmir, Milli Eğitim Müdürlüğü, Yerel