İl Genel Meclisi Haziran Ayı Toplantıları Tamamlandı

Erzincan İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları tamamlandı.

Erzincan İl Genel Meclisi haziran ayı toplantıları tamamlandı. İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun başkanlığında 5 oturum da gerçekleşen toplantılarda, merkez ve ilçelerdeki köylerin, altyapı, kanalizasyon, içme suyu ve yol çalışmalarının yanı sıra kamu kurum ve kuruluşları yatırımları görüşüldü. Haziran ayı Erzincan İl Genel Meclisi toplantıları yapıldı. Beş gün süren toplantılarda önemli kararlar alınırken, İl Genel Meclisi Başkanı Ünal Tuygun, Erzincan'ın en büyük yatırım kuruluşu olan Erzincan İl Özel İdaresi'nin havaların ısınması ile birlikte çalışmalarını hızlandırdığını, belirlenen 2016 yatırım programı dahilinde ilçelerde ve köylerde belirlenen çalışmaları tamamlamayı hedeflediklerini ifade etti. Tuygun açıklamasında ayrıca, Erzincan İl Özel İdaresi'nin araç ve iş makinesi filosunun daha da genişleterek, son modern araçlarla daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmayı amaçladıklarını belirterek; " Yeni araç alımı ile ilgili çalışmalarımız sürüyor. Araç filomuzu daha modern hale getireceğiz, bu yılki amacımız belirlediğimiz merkeze bağlı köylerdeki altyapı çalışmalarını tamamlamak" diye konuştu.
Toplantılarda alınan kararla ise şöyle; "2981 Sayılı Kanuna göre 400 m2 si için tapu tahsis belgesi verilen Merkez Binkoç Köyünde 12 pafta, 1233 ada, 1233 parselde bulunan 500 m2 yüzölçümlü taşınmazın satışının yapılmasına, OYAK tarafından Erzincan Valiliği'ne hibe edilen 24 DH 063 ve 24 DH 064 plakalı Renault Toros Marka araçların tescil işlemleri sehven hem Erzincan Valiliği adına hem de Erzincan İl Özel İdaresi adına yapılmış olduğu, bahse konu araçların İl Özel İdaresi adına olan tescillerinin iptal edilerek Erzincan Valiliği adına tescillerinin yapılmasına,
Merkez Soğukoluk Köyü 1000 mt, Karatuş Köyü 700 mt, Refahiye İlçesi Alaçayır Köyü 1500 mt, Alapınar Köyü 1500 mt, Çukuryazı Köyü 1500 mt, Çukurçimen Köyü 1500 mt, Damlaca Köyü 1800 mt, Dolaylı Köyü 1500 mt, Salur Köyü 1500 mt, Sağlık Köyü 1500 mt, Şahaloğlu 1500 mt, Yuvadağı Köyü 1500 mt, Yk. Yeniköy 1800 mt, Üzümlü İlçesi Yukarı Çamlıca Köyü 1000 mt. olmak üzere toplam 19800 mt, stabilize yapımı işlerinin İl Özel İdaresi 2016 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına,
Üzümlü İlçesi Pişkidağ Köyü sınırları içerisindeki 1125 ve 1129 parsel numaralı 5.8 ha'lık taşınmazlar üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı Güneş Enerji Santralı (GES) amaçlı hazırlanan uygulama imar planının onaylanmasına, Üzümlü İlçesi Belediye Başkanlığı hizmetlerinde kullanılmak üzere İl Özel İdaresine ait 1 adet dorsenin (Burankay Sal) Üzümlü Belediye Başkanlığına 5 yıl süre ile tahsis edilmesine, Refahiye İlçesinde yapımı devam eden Refahiye Huzur Evi inşaatı işi ihalesi kapsamında bulunmayan ve yapılması elzem olan dış bahçe ve çevre düzenlenmesi yapımı işi için KDV hariç 150.000,00 TL ödeneğin İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı bütçesinin ilgili tertibinden karşılanmasına,
Kelkit Havzası tarımsal üretim faaliyetleri arasında önemli bir yer tutan ceviz yetiştiriciliğinin rekabet şartlarını kümelenme modeli ile güçlendirmek ve Kelkit Havzasında cevizin marka yolculuğunu başlatmak amacıyla hazırlanan Kelkit Havzasında Ceviz Üretimini Geliştirme Entegre Projesine Erzincan İl Özel İdaresinin katılımı ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine, Merkez Soğukoluk Köyü Aktepe Mahallesindeki yolun stabilize yapılmasına, 200 mt. asfalt yapılmasına, içme suyu hattının yenilenmesi ile ilgili işlerin İl Özel İdaresi teknik elemanları tarafından yerinde inceleme yapıldıktan sonra İl Genel Meclisine bilgi verilmesine, Otlukbeli İlçesinde yapılması düşünülen Ambulans Garajı yapımı işi için ayrılan 78.000,00 TL ödenek ile Ördekhacı Köyü Seyyar Morg alımı işi için tahsis edilen 3.340,00 TL.den kalan 2.000,00 TL. ödenek ile toplam 80.000,00 TL.nin tahsis değişikliği yapılarak Avcıçayırı Köyü Cem Evi, Şadırvan, Köy Konağı yapımı işleri için 70.000,00 TL, kalan 10.000,00 TL.nin Otlukbeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği Başkanlığı ihtiyaçlarında kullanılmasına, Merkez İlçeye bağlı ve nüfusu fazla olan Ürek, Konakbaşı, Ortayurt, Değirmenköy, Ganiefendi, Yalınca, Tatlısu ve Günbağı köylerinin kanalizasyon işlerinin İller Bankasından bir kısmının hibe, bir kısmı ise düşük maliyetli kredi kullanılarak yapılması için 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.Maddesinin (a) bendi gereğince İl Özel İdaresi 2016 yılı ek yatırırım programına alınarak yapılmasına, Merkez Çatalarmut Köyünün Kırkgözeler Mevkiinden köye gelen içme suyu ishale hattının 40 yıl önce yapıldığından devamlı olarak boruların patladığı ve hattın mutlak suretle yenilenmesi gerektiği, söz konusu işin yapımı için İl Özel İdaresi 2016 Yılı Yatırım Programına 80.000,00 TL ödenek konulmuş olup ancak işin tamamlanmasına bu ödeneğin yetmediği, İl Özel İdaresi 2016 Yılı Yatırım Programında aynı köyün kilit parke yapımı işi için 60.000,00 TL ödenek konulmuş olup, bu ödeneğin 50.000,00 TL.sinin tahsis değişikliği yapılarak 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 10.Maddesinin (a) bendi gereğince içme suyu işinde kullanılmasına, İl Özel İdaresi 2016 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak ödeneği konulmayan Merkez Bahçeyazı Köyü içme suyu işi için 20.000,00 TL, Elmaköy Köyü ilave içme suyu işi için 20.000,00 TL ödenek konulmasına, İl Özel İdaresi 2016 Yılı Yatırım Programında bulunan Elmaköy Köyü su deposu işi için ayrılan 50.000,00 TL ödeneğin 70.000,00 TL.ye çıkarılmasına,
Oğlaktepe Köyü Ötegece Mevkiindeki arazi yolunun çok bozuk olduğundan dolayı 500 mt. yolun stabilize yapılmasına, Baltaşı Köyünde yol güzergahına hayırsever iş adamı tarafından çeşme yaptırılmış olup çevre düzenlemesi yapılamadığı, söz konusu çevre düzenlemesi ile köy arazi yollarının yapılması için İl Özel İdaresine ait 1 adet kepçenin görevlendirilmesine, Tercan İlçesi Ilısu Köyünün 2016 Yılı Yatırım Programında bulunan ihaleli işlerde yeralan içme suyu işine ayrılan ödeneğin ihaleli işlerden çıkarılarak püramenet olarak değiştirilmesine, Oğlaktepe Köyü ile Aydoğdu Köyünün alt yapılarının ikmali için İl Özel İdaresi tarafından Kanalizasyon projelerinin hazırlanmasına, İl İdare Kurulunun 18.05.2016 tarih ve 162 sayılı kararı ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanun'un 2.maddesinin (Ç) ve (D) bentleri uyarınca Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkındaki Yönetmeliğin 37.maddesi gereğince İlçesi Uğur Köyü isminin Enbiya Uğur olarak değiştirilmesine, Kemah İlçesine bağlı Muratboynu, Koçkar, Yücebelen, Oğuz, Şahintepe Köyleri gibi koyunculukla uğraşan köylerimizin yayla, mera ve arazi yollarının İl Özel İdaresi 2016 Yılı Programında bulunan işlerden artakalan zamanlarda ve şantiye izinlerinde operatör yevmiyelerinin karşılanması kaydıyla İl Özel İdaresine ait Kemah Bakımevinde bulunan araçlar ile yapılmasına,
Merkez İlçesi, Taksim Mahallesi, Ahurcuk Mevkii, 9-10 pafta, 1970 ada 1 parsel numaralı taşınmaz ile yoldan ihdas edilen A, B ve C parsel numaralı taşınmazlara, imar uygulaması (yoldan ihdas, tevhid, ifraz ve yola terk) işlemi uygulanacaktır. Söz konusu taşınmazlara ait İmar Uygulaması (yoldan ihdas, tevhid, ifraz ve yola terk) işlemi Erzincan Merkez Uygulama İmar Planına göre hazırlanan teknik dosyada (Tescil bildirimi, durum haritası ve ölçü krokilerinde) görüldüğü üzere; A,B ve C numaralı parsellerin Erzincan Belediyesi adına yoldan ihdas edilmelerinde; 1970 ada 1 numaralı parsel ile yoldan ihdas edilen A,B ve C numaralı parsellerin tevhid edilip D numaralı parsel edilmesinde; Dnumaralı parselin E,F ve G numaralı parseller şeklinde 3 (üç) kısma ifraz edilmesinde; F ve G ile gösterilen kısımların planda yol olduklarından bedelsiz olarak yola terk edilmek üzere Maliye Hazinesi, Erzincan İl Özel İdaresi ve Erzincan Belediyesi adına arsa vasfında tescil edilmelerinde, 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 15. ve 16. maddelerine göre bir sakınca bulunmadığından, söz konusu taşınmazlara ait İmar Uygulaması (yoldan ihdas, tevhid, ifraz ve yola terk) işleminin yapılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine,
Kemaliye İlçesi Karapınar, Salkımlı mezrasının su sıkıntısının giderilmesi için İl Özel İdaresi teknik elemanlar tarafından inceleme yapılması, Topkapı Köyünün 4.Km su hattının değiştirilmesi, Ergü Köyü su deposunun onarılması, Aksöğüt Köyü içme suyu için fizibilite çalışması yapılması, sulama kanalları için 1000 metre 200'lük boru verilmesi ve ayrıca bu köy için 10.000,00 TL. yardım yapılması ile ilgili konularının mahallinde İl Özel İdaresi Teknik Elemanlarınca incelendikten sonra İl Genel Meclisine bilgi verilmesine, Tercan İlçesi Balyayla Köyü ile Bulmuş Köyü köyiçi stabilize işlerinin İl Özel İdaresi 2016 yılı ek yatırım programına alınarak yapılmasına, Merkez Ergan Oğulcuk Köyü cemevi ve sosyal tesis yapımı işinin 2016 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılmasını, 30.000,00 TL. ödeneğin İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Bütçesinden karşılanmasına,
Otlukbeli İlçesi tarihi ve kültürel tanıtımı için kitap basımı işi için 15.000,00 TL ödeneğin İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Bütçesinden Otlukbeli İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına, Üzümlü İlçesi Göller Köyü Kanalizasyon yapımı işi için 110.000,00 TL ödeneğin İl Özel İdaresi 2016 Mali yılı bütçesinden karşılanmasına, İliç İlçesi Sarıpınar Köyünde yapımı devam eden aşevi inşaatının tamamlanabilmesi için 10.00,00 TL ödeneğin İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Bütçesinden karşılanmasına, İl Özel İdaresi 2016 yılı yatırım programında yer alan İlimiz Kemah İlçesi Kerer Köyü fosseptik çukuru yapımı işi için ayrılan 75.000,00 TL. ödeneğin, ilçede yapılması planlanan kapalı halı sahanın yapımında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılarak Kemah İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına,
Muratboynu Köyü cami lojmanı işi için ayrılan 20.000,00 TL. ödeneğin Atma Köyü çevre düzenleme işinde kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılmasına,
Elmalı Köyü içme suyu deposu işi için ayrılan 30.000,00 TL ödeneğin, yapılması planlanan 50 tonluk depo yapımı işine yetmeyeceğinden Kemah İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına, İlçede bulunan İl Özel İdaresi Bakımevinin içme suyu şebekesi kaynağı ile su deposu ve kaptajlarının bakım ve onarımı işi için 10.000,00 TL ödeneğin İl Özel İdaresi 2016 Mali Yılı Bütçesinden karşılanmasına, Özdamar, Oğuz, Akça Köyleri Köy içi, Tan-Eskibağlar-Dedek Köyleri arası bağlantı yolları ve Atma Köyünün yarım kalan stabilize işerinin yapılmasına, Mermerli Köyü yeni yerleşim yerindeki yolun bakım ve stabilize işinin İl Özel İdaresine ait araçlar tarafından yapılmasına, İl Özel İdaresin de boş olan 10 mühendis, 1 Mimar ve 1 Şehir Plancısı kadroları karşılığı, 4 İnşaat Mühendisi, 2 Makine Mühendisi, 1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik ve Elektronik Mühendisi, 1 Harita Mühendisi, 1 Jeoloji Mühendisi, 1 Mimar ve 1 Şehir Plancısı olmak üzere tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılması ile ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine, DAP tarafından finanse edilen söz konusu işlerin ihale edilerek yapılmasına, ihale sonrası sözleşme bedeli ile hibe tutarı arasında oluşabilecek eksik kısmın İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmasına,
Erzincan Ticaret Odasına 1756 Oda Sicil, 8785 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı 50.000,00 (Ellibin) TL Sermayeli Er İdare Turzm İnşaat Gıda Temizlik Hizmet Alımı Sanayii ve Ticaret Anonim Şirketi'ne ait pay ve hisselerin tamamının şu anda ve ileride hiç bir bedel ve hak talep etmeden, Tüm Resmi Kurumlara öncesi veya sonrasında oluşabilecek borçlar, icra, vergi, SGK, hukuki sorumluluklar vb. gibi var olan veya sonradan çıkacak tüm giderler şirkete ait olmak üzere İl Özel İdaresi adına devir alınmasına, şirket devriyle ilgili işlemleri yürütmek üzere Genel Sekreter Yarımcısı Salim SALTAŞ'a yetki verilmesine, Ödenek tahsis edilen işlerden Refahiye-Olgunlar İçmesuyu İşi, Merkez-Uluköy içmesuyu ve Kanalizasyon İşi ve Üzümlü-Bayırbağ Kanalizasyon İşinin ihale edilerek ihale sonrası eksik kalan ödeneklerin İller Bankasından ek ödenek olarak talep edilmesi, ek ödenek tahsis edilmemesi, halinde ihale edilmeyen diğer işlerin ödeneklerinin bu işlere aktarılması için tahsis değişikliği talebinde bulunulması, tahsis değişikliğinin de uygun görülmemesi halinde işlerin eksik kalan ödeneklerinin İl Özel İdaresi Bütçesinden karşılanmasına, Kemaliye İlçesi Yeşilyayla Köyünün İlçeye uzaklığı 38 Km. olması nedeniyle yangın ve diğer afetlerde müdahale edilmek üzere yangın vanası alımı için 10.000,00 TL. Bütçe imkanlarının yetersizliği nedeniyle reddine, Üzümlü İlçesi, Avcılar köyü sınırları içerisindeki İl Genel Meclisinin 06.07.2007 tarih ve 113 sayılı kararıyla onaylanan mevzi imar planı içerisinde yer alan 0 ada 1084 parsel ve 104 ada 3, 4 parsel numaralı 0.45 ha'lık taşınmaz alan üzerinde hazırlanan İmar Plan Tadilatının onaylanmasına,
Merkez İlçesi, Bahçeli köyü sınırları içerisindeki 129 ada 11 ve 72 numaralı 3.8 ha'lık taşınmaz alan üzerinde Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı Güneş Enerji Santralı (GES) amaçlı hazırlanan uygulama İmar Planının onaylanmasına, 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 48. maddesine dayanılarak çıkarılan, 10.03.2006 tarih ve 26104 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Usulü Yönetmeliği'nin 41. maddesi gereği hazırlanan İl Özel İdaresi'nin 2015 Mali Yılı Kesin Hesabı Cetvellerinin kabulüne, Merkez İlçe Gümüştarla Köyü sınırları içerisindeki 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 ve 157 ada no.lu taşınmazların yer aldığı yaklaşık 50 hektarlık alan üzerinde İl Genel Meclisince 11/11/2009 tarih ve 336 sayılı kararı ile onaylanan 1/5000 ölçekli Nazım imar planı, 1/1000 ölçekli uygulama imar planı üzerinde revizyon imar planı hazırlanmıştır. Nazım ve Uygulama İmar Planı Şehir Plancısı Tuğberk Altınalan tarafından, İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğince 08.10.2009 tarihinde onaylanan I42-b-23-c-2-a, I42-b-23-c-2-b, I42-b-23-c-2-c,I42-b-24-d-1-a,I42-b-24-d-1-d,I42-b-24-d-1-c paftaları kapsayan halihazır haritalar üzerine çizilen Revizyon imar planının onaylanmasına,
Kemah İlçesine yeni kurulan Jandarma Asayiş Komando Bölüğüne hizmet binası yapımı işi için 1.500.000,00 TL ödenek gerekli olup, söz konusu ödeneğin ilgili Bakanlık tarafından gönderileceği, ancak söz konusu ödenek gelene kadar işin önemine binaen ivedilikle yapılabilmesi için 1.500.000,00 TL.nin İl Özel İdaresi tarafından Kemah Köylere Hizmet Götürme Birliği hesaplarına aktarılmasına, işin Köylere Hizmet Götürme Birliği Mevzuatına göre yapılmasına, Kemah Köylere Hizmet Götürme Birliği ile protokol imzalamak üzere Erzincan İl Valisine yetki verilmesine, Kemaliye İlçesine yakın olan İncebel ve Sarıçiçek Mevkiinde bulunan yayla yollarının İl Özel İdaresine ait bir greyder görevlendirilerek düzeltilmesine,
Üzümlü İlçesi Karakaya ve Bayırbağ Köyü köy yollarında ve sulama kanallarında kullanılmak üzere 130 mt. 300'lük borunun İl Özel İdaresi Ambar mevcutlarından karşılanmasına, Üzümlü İlçesi Çardaklı Köyü Gedik Mezrası ile Kureyş Sarıkaya Köyü arasında bulunan 2 Km.'lik yolun kumlama işinin İl Özel İdaresi tarafından yapılmasına, Çayırlı İlçesi merkezde bulunan Killik Mevkiinde çok acil sulama kanalı ihtiyacı olduğu, söz konusu işin İl Özel İdaresi 2016 Yılı Ek Yatırım Programına alınarak yapılması ilgili konunun 5302 Sayılı İl Özel İdaresi Kanunu'nun 16.maddesi gereğince incelenmek üzere İmar ve Bayındırlık, Plan ve Bütçe, Çevre ve Sağlık, Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmetler, Tarım ve Hayvancılık, Afet İşleri, Köy İşleri Takip Komisyonlarına sevkine oy birliği ile karar verildi. - ERZİNCAN

Kaynak: İHA

09 Haziran 2016 Perşembe 14:18

Otlukbeli, Köylere Hizmet Götürme Birliği, Üzümlü, Kemah, Ekonomi