İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursî'nin Milliyet Anlayışı

Rektör Omay: Bir insan hangi millete ve ırka mensup olacağına karar veremez.

Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Risale-i Nur Enstitüsü ve Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nin katkılarıyla düzenlenen "İnsanlık ve Dünya Barışı İçin Said Nursî'nin Milliyet Anlayışı" konulu 8. Risale-i Nur Kongresine katıldı.

Açılışı Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü'nde de yapılan ve iki gün süren 8. Risale-i Nur Kongresine Türkiye'nin seçkin üniversitelerinden katılan yerli ve yabancı 70 bilim adamı; "İnsanlık ve Dünya Barışı için Said Nursî'nin Milliyet Anlayışı" başlığı altında atölye çalışmaları yaparak, kongre sonuçlarının değerlendirildiği ve Said Nursî'nin milliyet anlayışının müzakere edildiği bir panel gerçekleştirdiler.

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen, Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Medeniyetler İttifakı Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Recep Şentürk, siyaset bilimci Prof. Dr. Doğu Ergil ve çok sayıda gazeteci, yazar ve akademisyenin katıldığı panelde konuşan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay;

Millet, milliyet ve milliyetçilik konularının son 2-3 asrın en sıkıntılı konularından biri olduğunu belirterek, imparatorluklardan Ulus devletlere geçişin sancıları ve sonuçlarının bütün dünyayı darmadağın ettiğini ifade etti.

Bediüzzaman Said Nursi'nin tüm dünyayı ve neticeleri gören, gözeten bakış açısıyla konuşabilme ve müzakere edebilme olanağı bulmanın çok anlamlı ve kıymetli olduğuna işaret ederek konuşmasını sürdüren Rektör Omay, milliyetçilik ve onun daha da aşırı biçimi olan ırkçılık düşüncelerinin; savaşlara neden olduğunu ve küresel gücü elinde bulunduran devletlerin küçük sebepleri bahane ederek başka ülkelere müdahale etme, hatta onları işgal etme hakkını kendilerinde gördüklerini dile getirdi.

Konuşmasında, bir insanın nerede, hangi zamanda ve çağda doğacağına, hangi ana babanın evladı olacağına, hangi millete ve ırka mensup olacağına karar veremeyeceğini hatırlatan Rektör Omay, Said Nursî'ye yol gösteren iki temel kaynak olan ayet ve hadislerden, alıntı yaparak:

" Rabbimiz Kur'ân-ı Kerîm'de 'Ey insanlar! Şüphe yok ki, biz sizi bir erkek ve bir dişiden yarattık ve birbirinizi tanımanız için sizi boylara ve kabilelere ayırdık. Allah katında en değerli olanınız, O'na karşı gelmekten en çok sakınanınızdır. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hakkıyla haberdar olandır.' diye buyuruyor." şeklinde konuştu.

Omay, Bediüzzaman'ın menfi ve müspet milliyetçilik ile ilgili görüş ve yaklaşımlarına değinerek İslam dininin insana, toplumlara ve milletler arası ilişkilere dair olumlu bakış açısına sahip olduğu değerlendirmesini yaptığı panelde;

"Üstad uhuvvet/kardeşlik diyor, muhabbet, vahdet diyor. Tearüf ve teavün kavramlarını öne çıkarıp yüceltirken, onlara zıt kavramlar olan tenâkür ve tehasümü yeriyor. Üstad, düşüncelerini önemli bir esasa daha dayandırarak, sadece ırkî değil insanlar arasındaki dini farklılıkların da bir noktadan sonra önemini yitirdiğini söylüyor. Zira farklı inanışlara sahip olsak da, hepimiz aynı yerden türedik: ilk insan ve ilk peygamber olan Hz. Âdem'den. Zaten Müslümanlar için bütün peygamberler önemli ve değerlidir." ifadelerini kullandı.

"20. asrın en büyük müceddid, âlim, âriflerinden ve muazzam bir insanî ve İslamî hareketin öncüsü olarak Üstad Bediüzzaman Said Nursi, halkalar hâlinde önce İslam'ın vahdetini ve selametini; daha sonra tüm insanlığın barışını ve iyiliğini istemiş, bu yolda bir mücadelenin ve azmin hâkim olduğu bir ömür sürmüştür." sözleriyle sunumunu tamamlayan Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay,

Katılımcıları, İslam Dünyası ve Küresel Barış" alt başlığıyla, 12-14 Nisan 2013 tarihleri arasında, Mardin Artuklu Üniversitesi, Risale Akademi, İstanbul İlim ve Kültür Vakfı ve Akademik Araştırmalar Vakfı tarafından, Mardin'de düzenlenecek Uluslararası Hutbe-i Şamiye Sempozyumu'na davet etti.

Kaynak: Bültenler

02 Nisan 2013 Salı 14:45

Bediüzzaman Said Nursi, Artuklu Üniversitesi, Milliyet, Serdar Bedii Omay, Güncel