İslam Dünyası'nın 2'nci Haremi'nde İlk Terör Saldırısı

İslam sonrası bir çok siyasi olaya saldırıya, katliama tanık olan Peygamber şehri Medine tarihinde ilk kez bir terör eylemine tanık oldu.

Hz. Muhammed'in kabrinin de bulunduğu, Mescid-i Nebevi'de iftar saatlerinde iki canlı bomba saldırısı düzenlendi. Bu saldırıyla birlikte Mescid-i Nebevi ve Medine ilginin odağı oldu.

HİCRETTEN ÖNCE YESRİB

Medine, Hz. Muhammed'in hicretine kadar Mekke'nin kuzeyinde yer alan üzüm bağlarıyla ve Mekke'ye nazaran daha ferah havası ve düzlük yapısıyla tanınan ve Yesrib olarak bilinen bir şehirdi.

PEYGAMBER MESCİDİ - MESCİD-İ NEBEVİ

Hz. Muhammed'in 622 yılındaki hicretiyle Medine yani şehir veya bayındır şehir adını alan Medine o günden sonra İslam'ın en önemli şehirlerinden biri oldu. Hz. Muhammed'in evinin ve evinin yanında kurdurduğu mescid Medine ve Hz. Muhammed'le özdeşleşti. Hz. Muhammed'in kurdurduğu mescide Müslümanlar Mescid-i Nebi yani Peygamber Mescidi veya Mescid-i Nebevi yani Peygamberin Mescidi demeye başladı.

İSLAM DÜNYASININ 2'NCİ HAREMİ

Mescid-i Nebevi İslam inancına göre Mekke'de Kabe'nin de içinde bulunduğu Mescid-i Haram'dan sonra İslam dünyasının 3 haram mescidinden 2'ncisidir. 3'üncü haram mescid ise Kudüste'ki Mescid-i Aksa'dır. Haram mescidlerin özelliği içerisinde insan öldürmenin kavganın kötü söz söylemenin ve her türlü kötülüğün yasak olduğu ve Müslüman olmayanların girmesinin yasak olduğu mescidlerdir. Bu nedenle Mescid-i Nebi'ye ve bulunduğu şehir olan Medine'ye Müslüman olmayanların girmesi yasaktır.

HZ. MUHAMMED'İN KABRİ BURADA

Hz. Muhammed Mescid-i Nebi içerisindeki evinde vefat etmiş. Ve vefat ettiği yere defnedilmiştir. Hz. Muhammed'in evi Mesci-i Nebevi içinde bulunduğu için Mescid-i Nebevi aynı zamanda Hz. Muhammed'in kabrinin de bulunduğu mesciddir.

İSLAM DEVLETİ'NE BAŞKENTLİK YAPTI

Mescid-i Nebevi'ye ev sahipliği yapan Medine, Hz. Muhammed'in hicretinden sonra miladi 622'den 656 yılına kadar İslam Devleti'ne de başkentlik yapmıştır.

HZ. OSMAN DÖNEMİNDE İŞGAL EDİLDİ

Medine, ilk kanlı baskına 3'üncü halife Hz. Osman zamanında 656 yılında tanık olmuştur. Ziyaret bahanesiyle Medine'ye gelenler şehri adeta işgal edip Hz. Osmanı katletmiştir.

HARRE OLAYI

Medine'ye ikinci büyük saldırı ise Harre Olayıdır. Abdullah b. Hanzala b. Ebu Amir önderliğindeki Medine halkının Yezid b. Muaviye hükümetine karşı ayaklanmasının Müslim bin Ukbe komutasındaki Şam Ordusu tarafından hicretin 63. Yılında kanlı bir şekilde bastırılması olayıdır. Bu olayda aralarında 80 sahabe ve 700 Kur'an hafızının da olduğu Medine halkından bir çoğu katledildi, malları yağmalandı ve namuslarına el uzatıldı.

İLK TERÖR SALDIRISI

Müslümanların ikinci Harem'inin yer aldığı Medine'ye Harre Olayı'ndan bu güne kadar hiç saldırı olmamıştı. Ancak bugün iftar saatinde düzenlenen saldırıyla Peygamber Şehri Medine tarihinde ilk defa bir terör saldırısına şahit oldu.

04 Temmuz 2016 Pazartesi 23:40

Mekke, Güncel, Son Dakika

Son Dakika

Son Dakika Haberleri