İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan 15 Temmuz Gecesini Anlattı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal edilmeye çalışılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden şikayetçi olan 'müşteki' İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, o gece yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Emniyet Müdürlüğünün işgal edilmeye çalışılmasına ilişkin hazırlanan iddianamede, şüphelilerden şikayetçi olan "müşteki" İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, o gece yaşadıklarını tüm detaylarıyla anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu savcılarından Gökhan Yolasığmaz tarafından 2'si emniyet personeli 21'i rütbeli asker olmak üzere 67 şüpheli hakkında hazırlanan 341 sayfalık iddianamede, "mu¨s¸teki" I·stanbul Emniyet Mu¨du¨ru¨ Mustafa C¸alıs¸kan'ın beyanlarına yer verildi.
İddianamedeki ifadesinde darbe girişimi günü saat 21.00 sıralarında makamında tero¨r ve istihbarat şubelerinden sorumlu Emniyet Mu¨du¨r Yardımcısı Ahmet Metin Turanlı, Tero¨rle Mu¨cadele S¸ube Mu¨du¨ru¨ Kayhan Ay ve I·stihbarat S¸ube Mu¨du¨ru¨ Serdar Ali Sekkin ile DEAŞ tero¨r o¨rgu¨tu¨ne yo¨nelik bir c¸alıs¸ma ile ilgili toplantı halinde olduğunu anlatarak, emniyet müdür yardımcılarından birinin telefonla, kendisini arayan askeri bir s¸ahsın sıkıyönetim ilan edildigˆini so¨ylediğini aktardı.
O sırada mu¨du¨r yardımcısının so¨yledigˆinin hayatın olagˆan akıs¸ına ters olması nedeniyle "Aras¸tırın bu normal degˆil." dediğini belirten Çalışkan, şunları kaydetti:
"Kısa bir su¨re sonra Ko¨pru¨lerden Sorumlu S¸ube Mu¨du¨ru¨m aradı, 30-40 kadar askerin, polislerin silahlarını almaya c¸alıs¸tıgˆını so¨yledi. Bunun u¨zerine 'Kesinlikle kimse silah vermeyecek.' talimatıyla, Mu¨du¨r Yardımcısı Yener U¨lgütol'u bahsedilen yere go¨nderdim.
Derhal ne oldugˆunu anlamak ic¸in Bogˆazic¸i Ko¨pru¨su¨'ne (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) dogˆru yola c¸ıktım. Ko¨pru¨ye hareket etmeden odadan c¸ıkarken genel talimat olarak kesinlikle silah verilmeyecegˆini belirttim. Bu¨tu¨n mu¨du¨rlerin ikinci kanala gec¸mesini, benim emrimi beklemesini so¨yledim. Araca binerken de 1. Ordu Komutanı Orgeneral U¨mit Dündar Bey'i arayıp, konuyla ilgili bilgisi olup olmadıgˆını sordum. Bilgisi olmadıgˆını, aras¸tırıp do¨necegˆini so¨yledi.
Bu arada korumalar ile su¨ratle Bogˆaz Ko¨pru¨su¨'ne hareket ettik."
"Olayın seyrini değiştiren anons"
Yolda bir iki kez Dündar'la konuştuklarını ve Dündar da kimseye ulas¸amadıgˆını ifade edince 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne gec¸tiklerini ve orada bulus¸abileceklerini söylediğini aktaran Çalışkan, "Oraya vardıgˆımda ko¨pru¨, Anadolu'dan Avrupa'ya gec¸is¸ yo¨nu¨ kapatılmıs¸tı. U¨mit Dündar Bey orada idi. Bir su¨re sonra il valimiz geldi. Kısa bir degˆerlendirme yaptık. Ben orada bulunan 15 kadar o¨zel harekat polisi ile ayaku¨stu¨ bir toplantı yaptım. Ko¨pru¨yu¨ ele gec¸irebilecegˆimizi degˆerlendirdik. 'Korkan, c¸ekinen varsa ayrılabilir.' dedim. Hic¸bir polis tereddu¨t etmedi, 'Gerekirse o¨lu¨ru¨z.' dediler.
22.30 sıralarında tes¸kilatı ayakta tutmak, emir komutayı sagˆlamak ve hareket tarzımızı bu¨tu¨n I·stanbul polisine iletmek amacıyla tu¨m birimlerime 2. kanala gec¸melerini talimat verdim ve 2. kanaldan 'kesinlikle bulundugˆumuz yerleri terk etmeyecegˆimizi, silah teslim edilmeyecegˆini, benim talimatıma go¨re hareket edilmesini' anons ettim." ifadelerini kullandı.
Çalışkan ifadesinde, bu anonsu binlerce polisin, kars¸ısında tank ve uzun namlulu silah tas¸ıyan askeri go¨rdu¨gˆu¨nde tereddu¨t yas¸amamaları ve emir komuta ic¸inde hareket etmelerini sagˆlamak amacıyla yaptığını vurgulayarak, söz konusu anonsun olayın seyrini degˆis¸tirdiğini kaydetti.
Her polisin ne yapması gerektigˆini anlayarak, tecru¨besini de katarak, o¨z gu¨venle hem bulundukları yerleri koruyup hem de halkı yo¨nlendirerek beraber hareket ettiğini anlatan Çalışkan, şöyle devam etti:
"Burada gece boyunca kars¸ımızdakilerin kanunları c¸igˆnedigˆini biliyorduk. Fakat bu kis¸iler, Tu¨rk askeri u¨niformasını ve devletin verdigˆi silahla kars¸ımızda bulunuyorlardı. Bunlara kars¸ı mecbur kalmadıkc¸a hic¸bir polisin silah kullanmamasını ancak mecbur kalırlarsa da tereddu¨t etmemelerini defalarca emrettim.
Genel olarak I·stanbul polisinin tamamına yakını emrime go¨re hareket etti. I·stisnaları sonradan tespit ettik ve is¸lem yaptık. 40 yardımcım, 56 s¸ube mu¨du¨ru¨m, 39 ilc¸e mu¨du¨ru¨mden hic¸birisi en ufak bir esneme go¨stermediler. Tu¨rk polisine yakıs¸ır s¸ekilde go¨revlerini yerine getirdiler. Biri dahi tereddu¨t etmedi. Ara ara vali beyle ve ordu komutanıyla degˆerlendirme yaptık, onlar bir su¨re sonra ayrıldılar."
İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, vatandas¸ların c¸ogˆalmasıyla birlikte tanklara dogˆru yu¨ru¨meden o¨nce bir aracın u¨zerine c¸ıkarak vatandas¸ı sakinles¸tirmeye c¸alıs¸tığını vurgulayarak, sonra halkla birlikte tankların u¨zerine yu¨ru¨du¨klerini kaydetti.
"Bir saniye dahi hedef ku¨c¸u¨ltmedim"
Uc¸aksavar ve uzun namlulu silahlarla kendilerine ates¸ edildiğini belirten Çalışkan, "Benim Tu¨rk milletine, Tu¨rk ordusuna ve Tu¨rk askerlerine olan sevgim ve gu¨venime go¨re ve yine aldıgˆım egˆitimlerde c¸ok iyi biliyorum ki hic¸bir Tu¨rk, hele Tu¨rk askeri, halkın u¨zerine ates¸ etmez inancından dolayı hic¸ du¨s¸u¨nmeden darbeci askerlerin u¨zerine dogˆru yu¨ru¨du¨m. Kesinlikle u¨zerimize ates¸ etmeyeceklerine inanıyordum ancak u¨zerimize dogˆru ates¸ etmeye bas¸ladılar ve bas¸ımızın u¨zerinden mermiler gec¸iyordu. Benim 7 yas¸ından beri inandıgˆım birtakım kutsalımı yerle bir ettiler, go¨zu¨mu¨n o¨nu¨nde yaylım ates¸i yaptılar, bir degˆil birkac¸ defa yaptılar. Bir saniye dahi hedef ku¨c¸u¨ltmedim. Boynumu egˆmedim, dimdik yu¨ru¨du¨m." şeklinde beyanlarda bulundu.
Çalışkan, bu sırada yakın koruması Mu¨nir Alkan'ın s¸ehit olduğunu, Koruma Amiri Mehmet Onay ve Özel Kalem Mu¨du¨ru¨ O¨zgu¨r Taşdemir'in yaralandığını ifade ederek, bulundukları yerde hem vatandas¸ları korumak hem de zayiatı azaltmak ic¸in c¸ok dikkatli hareket etmek zorunda olduklarını anlattı.
Ara sıra ates¸ ettikleri zaman askerlerin halka ve kendilerine kars¸ı c¸ok agˆır kars¸ılık verdiğine dikkati çeken Çalışkan, şunları anlattı:
"4 defa tankla ates¸ ac¸tılar, uc¸aksavarı yu¨zlerce defa kullandılar, uzun namlulu silahlar sabaha kadar susmadı. Zırhlı arac¸ olarak bir kobramız vardı. Onunla ara ara ates¸ ediyor ve tankın hedefi olmaması ic¸in hareketli tutuyorduk. Bu olaylar esnasında yanımda bulunan Emniyet Mu¨du¨r Yardımcısı Yener U¨lgütol, O¨zel Kalem Mu¨du¨ru¨m ve korumalarımın telefonlarına ve benim iki telefonuma devamlı cevap vermek ya da talimat vermek durumundaydım.
Bir taraftan s¸ehrin 26 farklı noktasındaki savunma, saldırı pozisyonlarını yo¨netmek ve en ufak bir bos¸luk vermemek ic¸in telsizi aralıksız takip ediyordum, zaman zaman da yapılması gerekenlerle ilgili mu¨dahalede bulunuyordum. Bu arada Sayın Cumhurbas¸kanımız, Sayın Bas¸bakanımız, Sayın Bakanlarımız, milletvekillerimiz, STK bas¸kanları, gazeteciler ve daha birc¸ok kis¸iyle de telefonda konus¸mak durumunda kaldım."
Bas¸bakan Binali Yıldırım'ın kendisini arayarak "Durum nedir?" dedigˆinde "askerlerin ko¨pru¨yu¨ kapattıgˆını, olagˆanu¨stu¨ birtakım gelis¸meler oldugˆunu, I·stanbul polisi olarak teyakkuzda olduklarını ve gereken neyse onu yapacaklarını" belirttiğini vurgulayan Çalışkan, Başbakan Yıldırım'ın sorularına cevap verdiğini söyledi.
"Sela okunması için müftüyle görüşüldü"
Çalışkan, aynı zamanda hem personelin hem de vatandas¸ların psikolojilerini du¨s¸u¨nerek onları ayakta tutmak, moral vermek ic¸in yapılması gereken birc¸ok s¸eyi o an du¨s¸u¨nerek yaptıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Bunlardan biri de sela okunması konusuydu. Bu hususla ilgili il mu¨ftu¨su¨ne ulas¸ıldı, Mu¨ftu¨ Bey'in de 'Bu yetki Diyanet İs¸leri Bas¸kanlıgˆında...' demesi u¨zerine Ankara'ya durum iletilmis¸ ve Bas¸kan'a ulas¸ılmıs¸tır. Telsizde zaman zaman hainlerin konus¸malarına cevap vermek durumunda kaldım. Kars¸ıdaki hain ve tahrik ediciydi. Ancak bizler devlet go¨revlisi olmanın agˆırlıgˆını muhafaza ettik. Personelimizi motive edici konus¸malar yaptık."
Cep telefonu operatörleri aracılıgˆıyla halkı sokagˆa c¸agˆıran mesajlar gönderttiklerine vurgu yapan Çalışkan, metrobu¨sler dahi bu¨tu¨n arac¸ların kullanılarak tankların ilerlemesinin durdurulduğunu söyledi.
Vatan Caddesi'ne gelen tanklarda bulunan bir yarbayın cep telefonunun ele gec¸irmesiyle devam eden WhatsApp yazıs¸malarına ulas¸tıklarına dikkati çeken Çalışkan, bu yazıs¸malar c¸erc¸evesinde il ic¸erisinde ve dıs¸arısında tedbirler aldıklarını anlattı.
Cumhurbaşkanı'ndan "Üzerine yu¨ru¨yeceksiniz" talimatı
Mustafa Çalışkan, hem C¸anakkale hem de Tekirdagˆ tarafından gelecek birliklere kars¸ı hem o ili ikaz ettiklerini hem de giris¸lerde tedbirler aldıklarını dile getirerek, şöyle devam etti:
"WhatsApp'ta gec¸en telefon numaralarını arayarak teslim olmasını so¨yledik. Bu yo¨ntem c¸ok etkili oldu. I·stanbul polisi gece boyunca c¸ok dikkatli ve dengeli davrandı. Bize ates¸ etmelerine ragˆmen mecbur kalmadıkc¸a dogˆrudan ates¸ edilmedi. Go¨zaltına alınanlara da hic¸bir s¸ekilde ko¨tu¨ muamele yapılmadı. Belki de bu en zor kısmıydı gecenin, o¨nu¨mu¨zde vatandas¸lar s¸ehit edildi, meslektas¸larımız s¸ehit edildi, bizler hic¸bir s¸ekilde hukukun dıs¸ına c¸ıkmadık. Sayın Cumhurbas¸kanımız ile gece boyunca birkac¸ defa telefonla go¨ru¨s¸tu¨k. Birincisinde durumu sordu. Ko¨pru¨deki durumu anlatınca 'Siz de zırhlı arac¸larınıza binip onların u¨zerine yu¨ru¨yeceksiniz.' talimatını verdi. Bir sonraki telefon go¨ru¨s¸mesinde havaalanındaki durumu sordu, durumu anlattım, kulenin is¸gal altında oldugˆunu so¨yledim, bu go¨ru¨s¸meden I·stanbul'a gelecegˆini degˆerlendirdim, kendisine 10-15 dakikada kuleyi kurtaracagˆımızı arz ettim."
"15 dakikada kule alındı"
Bunun üzerine Havalimanı Mu¨du¨ru¨ Emre Erdoğan ve O¨zel Harekat Mu¨du¨ru¨ Kadri Gençkaya'yı aradığını ifade ede Çalışkan, "Ölu¨n, o¨ldu¨ru¨n ama kuleyi c¸ok hızlı bir s¸ekilde alın." emrini verdiğini anlattı.
Bunun üzerine 15 dakika sonra kuleyi aldıklarını vurgulayan Çalışkan, ifadesinde şu beyanlarda bulundu:
"Ben de Sayın Cumhurbas¸kanımıza durumu bildirdim. I·stanbul'a inene kadar I·stanbul'a gelecegˆini bilmiyordum. O gece onlarca personelime 'Gerekirse o¨lu¨n fakat yerinizi terk etmeyin ya da o¨lu¨n, o¨ldu¨ru¨n belirttigˆim yerleri kurtarın.' s¸eklinde hic¸ de kolay olmayan 'o¨l' emrini defalarca verdim. Allah'a s¸u¨ku¨rler olsun ki hic¸bir personelim milim tereddu¨t etmedi, 'Emredersin' diyerek tabancayla MP-5 ile tankın, helikopterin, uzun namlulu silahların o¨nu¨ne c¸ıktı."
"Genelkurmay'ın temsilcisiyim" telefonu
Mustafa Çalışkan, Bogˆaz Ko¨pru¨su¨'ne geldigˆi esnada telefonunu arayan birisinin Genelkurmay temsilcisi oldugˆunu belirterek, teslim olmasını istediğini anlatarak, "Ben de ismini so¨ylemesini istedim tekrar 'Genelkurmay temsilcisiyim' deyince 'Adını so¨ylemeyen s¸erefsizden Genelkurmay temsilcisi olmaz.' diyerek telefonu kapattım." dedi.
Çalışkan, I·stanbul Cumhuriyet Bas¸savcıvekili I·rfan Fidan'ın hainler ic¸in yakalama kararı c¸ıkartması ve destegˆinin önemine işaret ederek, provokasyon ihtimaline karşı basın kurulus¸ları, kritik tesisler, devlet bu¨yu¨klerinin evleri, iletis¸im merkezleri, parti binaları, yabancılara ait ibadethane, okul, bas¸konsolosluklar, cemevleri gibi birc¸ok yerde tedbirler aldırdıklarını söyledi.
"Helikopter ailemin de bulundugˆu konutu dolas¸tı"
Gece boyunca "havada uc¸an her s¸eye ates¸" emri verdiğini dile getiren Çalışkan, ko¨pru¨, Borsa I·stanbul, TRT I·stanbul Radyosu, CNN Tu¨rk binası bas¸ta olmak u¨zere 26 farklı noktada bulunan personellerine emirler vererek yönlendirdiğini belirtti.
İstanbul Emniyet Müdürü Çalışkan, şunları kaydetti:
"Hassas olan bu¨tu¨n noktalarda gerekli tedbirler aldık. Atatu¨rk ve Sabiha Go¨kc¸en havalimanlarında kontrolu¨ sagˆladık ve buralarda c¸ok sayıda darbeci gruba go¨zaltılar yaptık. O gece saat 21.00 sularında 1 Helikopter ailemin de bulundugˆu konutun u¨zerinde 10-15 dakika dolas¸mış. Bunu ilk defa bo¨yle bir s¸ey oldugˆundan s¸as¸kınlık yas¸ayan ailem söyleyince o¨gˆrendim. Tu¨rk milletinin demokrasi sınavı olan ve yu¨z akıyla c¸ıkılan 15 Temmuz kalkıs¸masına karıs¸anlardan Tu¨rk milleti, s¸ehit olan vatandas¸larımız, s¸ehit meslektas¸larımız, I·stanbul Emniyet Mu¨du¨rlu¨gˆu¨ ve s¸ahsım adına davacı ve s¸ikayetc¸iyim."
İddianamede, emniyet müdürleri Ahmet Metin Turanlı ile Kayhan Ay ve diğer müştekilerin de ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA

24 Mayıs 2017 Çarşamba 17:58

Mustafa Çalışkan, Ahmet Metin, Kars, Politika, Güncel