İzmir Esnaf Odası, Milli Eğitim ile Hijyen Eğitimi Protokolü İmzaladı

Gıda, turizm, hizmet ve sağlık gibi birçok sektörde çalışan esnaf ve sanatkarları yakından ilgilendiren hijyen eğitimlerinin işbirliği içinde verilebilmesi için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile İy Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı.

Gıda, turizm, hizmet ve sağlık gibi birçok sektörde çalışan esnaf ve sanatkarları yakından ilgilendiren hijyen eğitimlerinin işbirliği içinde verilebilmesi için İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İESOB) ile İy Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, gıda üretim ve perakende işyerleri, insani tüketim amaçlı sularla doğal mineralli suların üretimini yapan işyerleri, kaplıca, hamam, sauna, berber, kuaför, dövme ve pirsing yapılan yerler, masaj ve güzellik salonları ve benzeri yerler, otel, motel, pansiyon ve misafirhane gibi yerlerde çalışan kişilere yönelik açılacak hijyen eğitimi programlarıyla ilgili esas ve usulleri kapsıyor.
Hijyen Eğitimi Yönetmeliği’nin ağır cezai müeyyideler içerdiğini hatırlatan İESOB Başkanı Zekeriya Mutlu, "05.07.2013 Tarih ve 28698 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yönetmelik kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren esnaf sanatkarlarımızın, 5 Temmuz 2014 tarihine kadar hijyen eğitimlerini ve buna bağlı olarak, Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce verilen sertifikalarını almaları gerekmektedir. Aksi takdirde üyelerimizin, 250 liradan bin liraya kadar para cezasıyla karşı karşıya kalmaları söz konusudur." dedi. Eğitimlerin Halk Eğitimi merkezleri, Mesleki Eğitim merkezleri, Turizm Eğitim merkezleri ve Olgunlaşma enstitüleri gibi Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü'ne bağlı öğretim kurumları tarafından verileceğini belirten Mutlu, "Yönetmelik kapsamında olan işyerlerinde, Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nce verilen belgeye sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır. Bununla beraber işyeri sahipleri ve işletenler, çalışanlarının hijyen eğitimi almasından ve belgeli olarak çalıştırılmasından birinci derecede sorumlu tutulmuşlardır. Bizzat çalışmaları durumunda işyeri sahipleri ve işletenlerinin de bu eğitimi almaları mecburidir. Sekiz saatlik eğitimler sonunda katılımcılara, E–Yaygın sistemi üzerinden kurs bitirme belgesi verilecektir. Belgeler, kişinin kendi alanında hizmet verdiği sürece geçerli olacaktır. Daha önce farklı mevzuatlar çerçevesinde alınan hijyen eğitimi belgeleri geçerliliğini korumaktadır ancak esnaf sanatkarlarımızın, bu yönetmelik kapsamında ayrıca eğitim alarak belge sahibi olmaları da gerekmektedir. Belirtilen yükümlülükleri yerine getirmeyenler hakkında, durumu uygun bulunmayan çalışanların her biri ayrı ayrı aykırılıklar olarak değerlendirilecek ve 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesine göre işlem yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Kaynak: CİHAN

21 Nisan 2014 Pazartesi 11:09

Milli Eğitim Müdürlüğü, İzmir, Yerel