Karakaş: CHP İktidarında Sanat Özgür ve Özerk Olacak

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Platformu Başkanı Ercan Karakaş, partisinin kültür ve sanat alanına ilişkin projelerini kamuoyu ile paylaştı.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Kültür Sanat Platformu Başkanı Ercan Karakaş, partisinin kültür ve sanat alanına ilişkin projelerini kamuoyu ile paylaştı. Karakaş, 13 yıllık AK Parti iktidarı boyunca sanata sansür ve sanatçıya olmadık baskılar uygulandığını belirterek CHP iktidarında sanatın önündeki her türlü engelin ve sansürün ortadan kaldırılacağını söyledi.
Ercan Karakaş yazılı açıklamasında, “Bu konuda kararlıyız; ekonomik, sosyal ve siyasal alanlarda olduğu gibi kültür sanat alanındaki projelerimiz de hazır. Kültür sanat alanındaki sivil toplum örgütlerinin katkısıyla hazırladığımız projeleri ve çözüm önerilerini kamuoyu ile paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz.” dedi.
CHP’NİN KÜLTÜR VE SANAT ALANINDA Kİ PROJELERİ
CHP’nin yurttaşların kültürel yaşamlarını ve kültürel etkinliklere katılma haklarını devletin güvence altına alması gereken bir özgürlük alanı olarak tanımladığına dikkat çeken Karakaş, projeleri şöyle sıraladı: “CHP için, kültürel haklar da siyasal, ekonomik ve sosyal haklar kadar önemlidir. Türkiye’deki kültürel ortamın İnsan Hakları Sözleşmesi’nde de açık bir dilde ifade edilen özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı şekillerde devam ettirilmesi için oluşturulacak politikaların önemini benimsemiştir. CHP, her bireyin kültürel, edebi ve sanatsal ürünlerden kaynaklanan haklarını koruyup geliştirmeyi hedeflemektedir. CHP, Türkiye’de kültürel çeşitliliği canlı tutan dilleri, inançları, gelenekleri, sanatı ve kültürel mirası özgürlükçü demokrasi anlayışıyla korumayı ve geliştirmeyi temel görevleri arasında görmektedir.”
YASAL DÜZENLEMELER YAPILACAK
Karakaş, ‘UNESCO Kültürel İfadelerin Çeşitliliğinin Korunması ve Geliştirilmesi Sözleşmesi’nin imzalanacağı ve yürürlüğe sokulacağını da ifade ederek, “Sanatın özgürleşmesinin önündeki tüm yasal engelleri kaldırmak, keyfi yasaklara ve sansüre son vermek amacıyla Sanat Yasası oluşturulacak.
TÜSAK yasası geri çekilerek, tüm sanat dallarına ve yaratıcı endüstrilerine kamu desteği sağlayacak özerk bir Sanat Kurumu, sanat alanlarının temsilcileri ile birlikte kurulacak.
Geniş katılım ile Türkiye’nin kültüre ilişkin gelecek hedeflerinin belirleneceği bir Kültür Strateji Belgesi oluşturulacak.
Kültür ve sanata erişmenin bir insan hakkı olmasından hareketle, vatandaşların sanatsal etkinliklere erişimini kolaylaştırıcı politikalar üretilecek.
Dijital yayıncılığın gelişmesi için paydaşların katılımı ile gereken hukuki düzenlemeler ve altyapı çalışmaları tamamlanacak.” dedi.
'KURUMSAL DÖNÜŞÜM TAMAMLANACAK'
Kültür Bakanlığı’nın, Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan ayrı bir bakanlık haline getirileceğini söyleyen CHP’li Karakaş devamında, “Kültür Bakanlığı’nın genel bütçe içindeki payı yüzde 0.4’ten yüzde 1’e yükseltilecek.
Devlet bünyesindeki sanat kurumlarının özerkliği korunacak, siyasi amaçlar için kullanılmalarına engel olunacak.
Sanat kurumlarının yönetimi ağırlıklı olarak sanatçılara bırakılacak.
Kültür merkezlerinin karar mekanizmalarına kent konseyleri, kültür ve sanat alanında faaliyet gösteren STK’lar dâhil edilecek.“ projelerini sıraladı.
'SANATÇILARA SOSYO-EKONOMİK GÜVENCE VERİLECEK'
Karakaş, “Sanatçılarımızın ve kültür endüstrisi emekçilerinin sosyal hakları yasal güvence altına alınacak.
Sanat emekçilerinin sigorta primlerinin Kültür Bakanlığı tarafından ödenmesi sağlanacak.
Kültür ve sanat alanındaki vergiler asgari düzeye çekilecek.
Devlet bünyesinde çalışan tüm sanatçılarımızın özlük hakları ve çalışma koşulları iyileştirilecek.
Sanatçıların sendikal örgütlenmesi teşvik edilecek.
GÜÇLÜ KÜLTÜR VE SANAT ENDÜSTRİSİ OLUŞTURULACAK
İstihdam yaratan, ekonomik kalkınmaya katkı sağlayan yaratıcı endüstriler kültür politikamızın merkezine alınacak.
Özel sanat projeleri ve bağımsız sanat dalları desteklenecek ve teşvik edilecek.
Bağımsız sanatçıların gösterilerinin halka ulaşması sağlanacak.
Edebiyatımızın yurt dışında gelişmesi amacıyla yazarlarımıza ücretsiz çeviri ve tanıtım desteği verilecek.
Fikri mülkiyetle ilgili mevzuat çağdaş bir yapıya kavuşturulacak.
Korsan ürünlerle etkin bir mücadele için gerekli yasal düzenlemeler yapılacak.” dedi.
KENTLER, KÜLTÜR VE SANAT ALANLARI OLACAK
CHP’nin “Tüm kentlerimiz kültür ve sanat alanları olarak tasarlanacak ve özgün kent kültürlerinin gelişimine yatırım yapılacak.” vaadini de aktaran Karakaş, “Bu amaçla tüm kentlerin kültür ve sanat ana (master) planını yapılarak etkin politikalar üretilecek.
Büyükşehirlerde Kent Tiyatroları ve Kent Orkestraları kurulacak.
Yerel yönetimlerle işbirliği içerisinde, toplu taşıma uygulamaları kültür ve sanat etkinliklerine erişimi kolaylaştıracak şekilde düzenlenecek.
Yerel yönetimlerin etkin desteği ile kentlerin her noktasında semt kütüphaneleri ve tiyatroları kurulacak, sanat kursları düzenlenecek.
Koruma kurulları etkin hale getirilecek ve siyasetin etkisinden bağımsız kılınacak. Kültürel Mirasımızın kent rantına kurban edilmesinin önüne geçilecek.
Maksatlı olarak kapalı tutulan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi (AKM) hızla onarılarak sanatın hizmetine sunulacak.” sözünü verdi.
'MÜZECİLİK GELİŞTİRİLECEK'
Ercan Karakaş, CHP’nin değer çalışmalarını da şöyle dile getirdi:
“Çağdaş müzecilik geliştirilecek, kültürel mirasın ait olduğu coğrafyada korunması ilkesi uygulanacak.
Müzelerin yönetiminin özerk bir yapıya devredilmesi sağlanacak.
Sanal müze çalışmalarına hız verilecek.
Özel müzeciliğin gelişmesi için teşvik ve altyapı olanakları sunulacak.
Yaşanmış acı olayların unutulmaması için Madımak Oteli Hoşgörü Müzesi’ne, Diyarbakır Cezaevi Barış Müzesi’ne dönüştürülecek.
Başta bilim ve teknoloji alanında olmak üzere kentlerde çocuklara etkileşimli özel müzeler kurulacak.
Emlak vergilerinden alınan “Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına Ait Katkı Payı” amacına uygun harcanacak.
Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi amacıyla hazırlanan projelere destek verilecek.
'KÜLTÜR VE SANAT EĞİTİMİNE ÖNCELİK VERİLECEK'
Eğitimde kültür ve sanata daha geniş yer verilecek, okullarda bu tip etkinliklere daha çok kaynak ayrılması sağlanacak.
Sanata özel yeteneği olan çocuklar erken yaşlarda tespit edilerek, yeteneklerini geliştirmeleri için en ileri düzeyde eğitim olanakları sağlanacak.
Sanat tarihi dersleri öğrencilerin pedagojik düzeylerine uygun, yaratıcılıklarını geliştirmelerine katkı sağlayacak şekilde düzenlenerek müfredata dâhil edilecek.”

Kaynak: CİHAN

26 Ekim 2015 Pazartesi 13:40

Kültür Bakanlığı, Türkiye, Cumhuriyet Halk Partisi, Ercan Karakaş, Kültür Sanat