Karbon Vergisi Önemli Fırsatlar Sunuyor

Düşük karbonlu, sürdürülebilir bir enerji politikası için karbon vergisi önemli bir araç olabilir.

Ekonomi ve Dış Politika Araştırma Merkezi (EDAM) tarafından hazırlanan "Karbon Vergisi" adlı bilgi notu yayınlandı. Bilgi notu, Paris İklim Anlaşması sonrası giderek daha fazla uygulanmaya başlanan karbon vergisinin ne olduğunu, hangi ülkelerde nasıl uygulandığını ve sera gazlarının azaltımı için uygulanan diğer finansal yöntemler ile karşılaştırmasını içeriyor. Karbon vergisinin sürdürülebilir bir enerji politikası için giderek daha önemli bir araç olduğunu ortaya koyan bilgi notu, bu mekanizmanın Türkiye için de önemli fırsatlar sunduğunu gösteriyor.

Paris İklim Anlaşması'nda da belirtildiği üzere iklim değişikliği, insanoğlunun karşılaştığı en önemli küresel tehditlerin başında geliyor. Bu tehditler, sadece çevresel etkileri değil aynı zamanda ekonomik ve sosyal olumsuzlukları da beraberinde getiriyor. Karbon vergisi, giderek daha da yaygın bir biçimde, ülkeler tarafından iklim değişikliğinin yarattığı ekonomik ve sosyal maliyetleri, sera gazı emisyonlarına neden olan sektörler tarafından ödenmesi için kullanılıyor.

Bu vergi uygulaması ile beraber, bir yandan, kamunun yüklendiği sosyal ve ekonomik maliyetlerin ilgili sektörler tarafından karşılanması amaçlanırken diğer yandan ise piyasaların daha düşük karbonlu ekonomik sektörlere yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Karbon vergisi giderek yaygınlaşıyor

Karbon vergisi, hali hazırda 20'ye yakın ülke tarafından uygulanıyor. Aralarında Fransa ve Birleşik Krallık gibi gelişmiş ülkeler ile Meksika ve Güney Afrika gibi gelişmekte olan ülkelerin bulunduğu bu listeye, yakın zamanda Çin, Hindistan, Brezilya ve ABD gibi ülkelerin de eklenmesi bekleniyor.

Karbon ticareti gibi piyasa mekanizmalarına göre hem farklı sektörlerde kolayca uygulanabilir olması hem de kolaylıkla yürürlüğe sokulabilir olması yüzünden avantajlar barındıran karbon vergisi, sürdürülebilir bir enerji politikası için önemli bir mali araç olma potansiyeli barındırıyor.

Türkiye'nin Enerji Politikası Sürdürülebilir Değil

Türkiye'nin mevcut kömüre odaklı, yüksek karbonlu büyümeyi hedefleyen enerji politikasının sürdürülebilir olmadığının belirtildiği bilgi notunda, mevcut politikanın sadece iklim değişikliği açısından değil aynı zamanda hava kirliliği gibi çevresel sorunlar açısından sorunlu olduğu ifade ediliyor. İklim değişikliği ve bu çevresel sorunların maliyetlerin bir çoğu mevcut durumda, kamu tarafından üstleniliyor.

Karbon Vergisi önemli fırsatlar sunuyor

Karbon vergisi gibi bir mali rejim, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu düşük karbonlu enerji politikalarına önemli katkı sağlayabilir. EDAM'a göre, karbon vergisi hem emisyon azaltımı için hem de yenilenebilir enerji gibi düşük karbonlu teknolojilere geçiş için gerekli olan kaynağın yaratılmasına önemli bir araç olarak kullanılabilir.

Hem iklim değişikliği ile mücadele, hem kömür gibi fosil yakıtların çevresel ve sosyal maliyetlerini azaltma hem de Paris İklim Zirvesi ile beraber Dünya'da giderek hızlanan enerji dönüşümünü yakalamak için Türkiye'nin karbon vergisi gibi politik ve finansal araçları hayata geçirmesi gerekiyor.

Kaynak: Bültenler

01 Temmuz 2016 Cuma 18:15

Paris, Türkiye, Güncel