Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulundan İlke Kararı

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca alınan yeni ilke kararına göre, hakkında idari dava açılmış konulara ilişkin henüz yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemişse Koruma Bölge Kurulları ve Koruma Yüksek Kurulunca karar alınabilecek.

Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca alınan yeni ilke kararına göre, hakkında idari dava açılmış konulara ilişkin henüz yürütmenin durdurulması veya iptal kararı verilmemişse Koruma Bölge Kurulları ve Koruma Yüksek Kurulunca karar alınabilecek.
Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu ilke kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kararda, korumanın idarenin karar verme ve yerindelik denetimi yapma sürecini kesintiye uğratmadan gerçekleştirilmesi gereken bir husus olduğu dikkate alınarak, "idari davaya konu işlemin yürütmesinin durdurulması veya iptali kararı verilmedikçe konuya ilişkin Koruma Bölge Kurullarınca veya Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunca karar alınmasına" karar verildi.
Bu kapsamda, eski Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 4 Mart 1988 tarihli ve 21 sayılı ilke kararı ile Kültür Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulunun 25 Şubat 2016 tarihli ve 533 sayılı ilke kararı iptal edildi.

Kaynak: AA

18 Aralık 2018 Salı 17:24

Güncel